การปลูกยางพาราให้โตเร็วและทนแล้งด้วยโพลิเมอร์ Alcosorb (สารอุ้มน้ำ)

จำนวนคนดู 589 แสดงความคิดเห็น 0
ลงประกาศโดย : อำนวย อีเมลล์ติดต่อ : amnuay_mcss@hotmail.com
รายงานความไม่เหมาะสม / แจ้งลบ

ในปัจจุบันนี้ แม้ว่ายางพาราจะสามารถปลูกได้ทั่วทุกภาคของประเทศไทยแต่ภัยแล้งที่ค่อนข้างยาวนาน 5-6 เดือน ทำให้ต้นยางที่เพิ่งปลูกต้องตายเป็นจำนวนไม่น้อย ก่อให้เกิดความกังวลใจและทำให้ผู้ปลูกยางพาราต้องเดือดร้อนเป็นอย่างมาก เพราะต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่ายเพิ่มเป็นจำนวนไม่ใช่น้อย ๆ นับตั้งแต่ค่าแรงปลูกซ่อมยาง, ค่าพันธุ์ยางใหม่ และการดูแลอย่างดีพิเศษเพื่อให้ต้นยางรอดตายและเจริญเติบโตทันกับต้นยางที่ล่วงหน้าไปแล้ว 1 ปี และหากไม่สามารถปลูกซ่อมให้รอดได้ภายใน 2 ปี ก็หมดสิทธิ์ที่จะทำการปลูกซ่อม(ด้วยยาง)อีกต่อไป การนำโพลิเมอร์ที่ดูดน้ำเต็มที่แล้วไปใส่ในหลุมปลูกยางพาราตอนปลูก เมื่อเข้าสู่ฤดูร้อน พื้นดินแห้งแล้ง ดินก็จะดูดน้ำจากโพลิเมอร์ รากต้นยางก็จะได้น้ำหรือธาตุอาหารที่ต้องใช้น้ำเป็นตัวทำละลายจากดินอีกต่อหนึ่ง เมื่อพื้นดินได้รับน้ำเพิ่มเข้ามาก็จะถูกโพลิเมอร์ดูดเก็บไว้ใช้เมื่อพื้นดินแห้งแล้ง วนเวียนต่อไป การใช้กับยางที่ปลูกแล้วก็สามารถใช้ได้เช่นกัน หลักการก็คือต้องฝังโพลิเมอร์ลงในดินบริเวณปลาย ๆ ราก หากเป็นยางที่ปลูกแล้ว 1-2 ปี ก็ควรขุดหลุมลึกประมาณ 20 ซม.(ควรทำในช่วงดินนุ่ม ๆ ) สัก 2-3 หลุม แล้วใส่โพลิเมอร์ที่แช่น้ำแล้วหลุมละ 1 กระป๋องนม แล้วกลบดิน ทำเป็นแอ่งไว้รับน้ำหน่อยก็ดี ถ้าให้ดีขึ้นอีก ก็ควรคลุมโคนก่อนเข้าหน้าแล้งด้วย   สอบถามสั่งซื้อ โทร.089-1777260

(- ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็น -)
ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็น