ขาย CD - คู่มือครูและแผน หลายวิชา หลายสำนักพิมพ์

จำนวนคนดู 996 แสดงความคิดเห็น 0
ลงประกาศโดย : Teacher Guide Training Center.. อีเมลล์ติดต่อ : teacherguide2011@gmail.com
รายงานความไม่เหมาะสม / แจ้งลบ

CD - คู่มือครูและแผน 2544 Gogo Loves English 1 (วพ.)
CD - คู่มือครูและแผน 2551 Gogo Loves English 2 (วพ.)
CD - คู่มือครูและแผน 2551 Gogo Loves English 3 (วพ.)
CD - คู่มือครูและแผน 2551 Gogo Loves English 4 (วพ.)
CD - คู่มือครูและแผน 2551 Gogo Loves English 5 (วพ.)
CD - คู่มือครูและแผน 2551 Gogo Loves English 6 (วพ.)
CD - คู่มือครูและแผน 2551 Tops 1 ป.1 (วพ.)
CD - คู่มือครูและแผน 2551 Tops 4 ป.4 (วพ.)
CD - คู่มือครูและแผน 2551 การงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.1-6 (วพ.)
CD - คู่มือครูและแผน 2551 คณิตศาสตร์ ป.1-6 (วพ.)
CD - คู่มือครูและแผน 2551 ประวัติศาสตร์ ป.1-6 (วพ.)
CD - คู่มือครูและแผน 2551 พุทธศาสนา ป.1-6 (วพ.)
CD - คู่มือครูและแผน 2551 ภาษาไทย ป.1-6 (วพ.)
CD - คู่มือครูและแผน 2551 วิทยาศาสตร์ ป.1-6 (วพ.)
CD - คู่มือครูและแผน 2551 สังคม ป.1-6 (วพ.)
CD - คู่มือครูและแผน 2551 สุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-6 (วพ.)
..................................................................................
CD - คู่มือครูและแผน 2551 Star Players 1-6 ป.1-6 (พว.)
CD - คู่มือครูและแผน 2551 การงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.1-6 (พว.)
CD - คู่มือครูและแผน 2551 ทัศนศิลป์ ป.1-6 (พว.)
CD - คู่มือครูและแผน 2551 ประวัติศาสตร์ ป.1-6  (พว.)
CD - คู่มือครูและแผน 2551 ภาษาไทย ป.1-6 (พว.)
CD - คู่มือครูและแผน 2551 วิทยาศาสตร์ ป.1-6 (พว.)
CD - คู่มือครูและแผน 2551 สังคม ป.1-6 ((พว.)
CD - คู่มือครูและแผน 2551 สุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-6 (พว.)
CD - คู่มือครูและแผน 2551 ดนตรี-นาฎศิลป์ ป.1-6 (พว.)
CD - คู่มือครูและแผน 2551 คณิตศาสตร์ ป.1-6 (พว.) สนใจข้อมูล / สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม / ขอรับตัวอย่าง
ติดต่อ
e-mail : teacherguide2011@gmail.com
..........................................................
Teacher Guide Training Center (TGTC)
อาคาร SMT Tower ชั้น 16 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพ 10400
กรุงเทพมหานคร 10400
e-mail : teacherguide2011@gmail.com

(- ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็น -)
ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็น