คู่มือครูและแผน 2551 ศิลปะ ป.1-ป.6 (วพ.)

จำนวนคนดู 954 แสดงความคิดเห็น 0
ลงประกาศโดย : Teacher Guide Training Center.. อีเมลล์ติดต่อ : teacherguide2011@gmail.com
รายงานความไม่เหมาะสม / แจ้งลบ

คู่มือครูและแผน 2551 ศิลปะ ป.1-ป.6 (วพ.)
- ออกแบบการเรียนรู้โดยใช้มาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัดชั้นปีเป็นเป้าหมาย
- ออกแบบการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
- ใช้แนวคิด Backward Design ผสมผสานกับแนวคิดทฤษฎีการเรียนรู้ต่าง ๆ อย่างหลากหลาย
- ออกแบบการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนในการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้ทักษะชีวิต และการใช้เทคโนโลยี
- แบ่งเป็นแผนการจัดการเรียนรู้รายชั่วโมง สะดวกในการใช้ 
- มีองค์ประกอบครบถ้วนตามแนวทางการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษา
- นำไปพัฒนาเป็นผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนวิทยฐานะได้   สนใจข้อมูล / สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม / ขอรับตัวอย่าง
ให้บริการจัดหาข้อมูล แผนการสอนที่ท่านต้องการ
ติดต่อ
e-mail : teacherguide2011@gmail.com
...............................................................................
Teacher Guide Training Center (TGTC)
อาคาร SMT Tower ชั้น 16 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพ 104
กรุงเทพมหานคร 104
e-mail : teacherguide2011@gmail.com

(- ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็น -)
ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็น