ชุดทดสอบสารแอมเฟตามีนในปัสสาวะ (ชุดตรวจสอบยาบ้า)

จำนวนคนดู 726 แสดงความคิดเห็น 0
ลงประกาศโดย : นริศรา อีเมลล์ติดต่อ : narissara32@hotmail.com
รายงานความไม่เหมาะสม / แจ้งลบ

หลักการทำงานของชุดทดสอบ ชุดทดสอบ GPO Meth Cassette เป็นชุดทดสอบสำเร็จรูปชนิดตรวจกรอง (Screening Test)สำหรับใช้ในการตรวจวินิจฉัยหาสารแอมเฟตามีน (Methamphetamine) ในปัสสาวะ วิธีการทดสอบทำได้ง่ายในขั้นตอนเดียว สะดวกรวดเร็ว ลักษณะการตรวจเป็นแบบให้ผลเชิงคุณภาพ (Qualitative) โดยใช้หลักการ Competitive binding immunoassay ในการตรวจหาสารเมทแอมเฟตามีน (Metamphetamine) และอนุพันธ์หลักของ Methamphetamine ในสิ่งส่งตรวจที่เป็นปัสสาวะ ปริมาณต่ำสุดของสารเมทแอมเฟตามีน (Metamphetamine)ในปัสสาวะ ที่สามารถวัดได้ หรือ ค่า Cut-off เท่ากับ 1000 ng/mL   กลุ่มเป้าหมาย                  ปัสสาวะ   จำนวนตัวอย่าง                 50 ตัวอย่าง   ความไวและความจำเพาะ  ชุดทดสอบ GPO Meth Cassette มีความสามารถในการตรวจหาสาร Metamphetamine ได้ในปริมาณต่ำสุด Cut-Off เท่ากับ 1000 ng/mL   อายุการเก็บรักษา             2 ปี/ ในอุณหภูมิ 4-30 องศาเซลเซียส         สนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ บริษัทโกลบอล คอมเพลกซ์ จำกัด เลขที่ 712 ถนนแฮปปี้แลนด์ สาย 1 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 Tel: 02-3752455, 089-1858999 Mobile: 085-2185585 narissara E-mail: narissara32@hotmail.com www.gccthai.com www.gccthai.blogspot.com  

(- ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็น -)
ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็น