ต้องการให้เช่ารถยนต์ วันละ 400 บาท สำหรับทุกท่านที่นำรถเข้าซ่อม

Catalog > เช่ารถยนต์
จำนวนคนดู 377 แสดงความคิดเห็น 0
ลงประกาศโดย : narongkon อีเมลล์ติดต่อ : narongkon_p@wtg.co.th
รายงานความไม่เหมาะสม / แจ้งลบ

  เงื่อนไขการใช้บริการ
1. กรุณาติดต่อสำรองรถล่วงหน้าเป็นเวลา 3 วัน เนื่องจากรถมีจำนวนจำกัด
2. ผู้เช่า เป็นผู้ถือกรมธรรม์ ภาคสมัครใจ ประเภท 1 ของ บริษัทประกันภัยที่มีผลคุ้มครองอยู่เท่านั้น
3. เป็นเจ้าของรถยนต์ที่เกิดเหตุ และนำรถยนต์เข้าซ่อม (เฉพาะสิทธิพิเศษ 1)
4. ผู้เช่า ยินยอมที่จะวางมัดจำค่าประกันความเสียหาย กรณีเกิดอุบัติเหตุเป็นเงิน 3,000 บาท :: เอกสารประกอบ
1. หน้าตารางกรมธรรม์ ฉบับจริง หรือสำเนา
2. ใบเคลมฉบับจริง หรือสำเนา และใบรับรถจากศูนย์ซ่อมฉบับจริง โดยท่านจะได้รับคืนในวันที่
สิ้นสุดการเช่ารถ
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ :: หมายเหตุ
* บริษัท Sakda carrent ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาพร้อมทั้งเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้ง
ให้ทราบล่วงหน้า * บริษัท Wecarrent ให้บริการรับ-ส่งรถ เฉพาะศูนย์ซ่อมในโครงการเท่านั้น หากลูกค้า
ต้องการรับรถในสถานที่นอกเหนือจากศูนย์ซ่อมในโครงการ บริษัทขอคิดค่าบริการรับ-ส่งรถ
เที่ยวละ 200 บาท * ขอบเขตการให้บริการครอบคลุมกรุงเทพฯ * บริษัท ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่ใช้งานปกติเท่านั้น ห้ามนำรถไปใช้ในทางพาณิชย์ เช่าช่วง
หรือการแข่งขัน * ราคาข้างต้นไม่รวมน้ำมันเชื้อเพลิง * กำหนดการใช้รถไม่เกิน 50 กม./วัน กรณีที่ลูกค้าใช้เกิน 50 กม./วัน คิดเพิ่ม กม. ละ 2 บาท
โทร. 085 -111-6049 , 080 -977-8222

(- ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็น -)
ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็น