นำเสนอ !! โปรแกรมสำเร็จรูป

จำนวนคนดู 2049 แสดงความคิดเห็น 0
ลงประกาศโดย : บริษัทคาลเวอรี่ อีเมลล์ติดต่อ : mchaiyapong@hotmail.com
รายงานความไม่เหมาะสม / แจ้งลบ

นำเสนอโปรแกรมสำเร็จรูปและรับเขียนโปรแกรมรวมถึงเว็บไซต์   ตัวอย่างโปรแกรม   1.โปรแกรมร้านอาหารซึ่งปัจจุบันมีร้านอาหารหลายร้านที่ใช้โปรแกรมของทางบริษัท มีรายงานมามายให้เลือกดู การตัดสต็อกตามวัตถุดิบที่ขายจริง การเปลี่ยนแปลงรายการอาหารที่ทำได้ง่ายพร้อมใส่ภาพประกอบ สามารถค้นหารายการอาหารตามที่ต้องการเพื่อเป็นการประหยัดเวลา รวมถึงการกำหนดสิทธิการใช้งานของพนักงานแต่ละคนเพื่อความปลอดภัยของร้าน 2.โปรแกรม Payroll เป็นโปรแกรมจัดทำเงินเดือนและคำนวณส่งภาษี ซึ่งใช้งานง่ายไม่ซับซ้อน สามารถ Import ข้อมูลได้อย่างง่าย และคำนวณเงินเดือน โบนัสประจำปี และยังสามารถเรียกดูรายงาน พร้อมทั้งออก PaySlip ให้กับพนักงานได้อีกด้วย 3.โปรแกรมบริหารสถานศึกษา ซึ่งเป็นโปรแกรมที่พัฒนามาจากความต้องการของลูกค้า ซึ่งโปรแกรมทำได้อย่างสมบูรณ์พร้อมทั้งสามารถเรียกดูรายงานได้อย่างละเอียด การเก็บเงินค่าเทอมของฝ่ายการเงิน การคำนวณคะแนนของฝ่ายวัดผล การกำหนดวิชาเรียนของฝ่ายทะเบียน เรียกดูรายงานต่าง ๆ ได้ตามความต้องการ ซึ่งสามารถใช้งานควบคู่ไปกับโปรแกรม Payroll และ TimeAttendent ในการคำนวณเงินเดือนของครู-อาจารย์ 4.โปรแกรม Garment ท่านที่ทำธุรกิจ หรือ โรงงาน เสื้อผ้าสำเร็จรูป เรามีโปรแกรมสำหรับควบคุมการผลิตเสื้อผ้าพร้อมทั้งวัตถุดิบในการตัดสต็อกและยังสามารถที่จะกำหนดอัตราเงินเดือนให้กับพนักงานแต่ละคน แผนก และ รายชิ้นได้อีกด้วย และยังสามารถออกใบสั่งผลิต ใบวางบิล พร้อมทั้งใบเสร็จ 5.โปรแกรม TimeAttendent เป็นโปรแกรมสำหรับบันทึกเวลาเข้าออกของพนักงานพร้อมทั้งเก็บประวัติของพนักงานแต่ละคน สามารถกำหนดวันหยุดของบริษัท ตั้งเวลาการทำงานของแต่ละวันพร้อมทั้งเก็บข้อมูลเวลาเข้าออกเพื่อนำมาประกอบการคำนวณเงินเดือนของพนักงาน 6.โปรแกรมสร้างเว็บไซต์สำเร็จรูป เป็นการสร้างเว็บไซต์ได้ง่าย ๆ ภายในเวลา 5 นาทีไม่ว่าท่านต้องการเว็บแบบไหนสามารถเลือกโครงสร้างใส่ข้อมูลได้ตามความต้องการ 7.รับเขียนและออกแบบเว็บไซต์และโปรแกรมตามความต้องการของลูกค้าในราคาไม่แพง  

(- ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็น -)
ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็น