ประตูหนีไฟของแท้ | HOT***จำหน่ายประตูหนีไฟคุณภาพ ...อย่างดี ประตูหนีไฟได้มาตรฐาน อันดับ 1 ...!!!

จำนวนคนดู 340 แสดงความคิดเห็น 0
ลงประกาศโดย : หนิง อีเมลล์ติดต่อ : info@rrproduct.com
รายงานความไม่เหมาะสม / แจ้งลบ

ประตูหนีไฟ อันดับ 1, ประตูหนีไฟมาตรฐาน, ประตูหนีไฟของแท้
ประตูหนีไฟคุณภาพดี, ประตูหนีไฟอย่างดี, ประตูหนีไฟคุณภาพสูง http://www.rrproduct.com จำหน่ายประตูหนีไฟ ประตูเหล็ก คานผลักประตูหนีไฟ โช้คอัพประตูหนีไฟ
อุปกรณ์ประตูหนีไฟ วงกบเหล็ก หน้าต่างเหล็ก ประตูเหล็กกันไฟ หรือประตูหนีไฟเป็นผลิตภัณฑ์ที่วิศวกรคิดค้นขึ้นเพื่อป้องกัน
และรักษาชีวิตให้รอดพ้นจากเหตุการณ์ไฟไหม้ ซึ่งเป็นปัจจัยที่สำคัญสำหรับการ
ตรวจสอบมาตรฐานและการรักษาใบอนุญาต  DOUBLE R ออกแบบและผลิตประตูเหล็กกันไฟ  ประตูหนีไฟที่มีความประณีต
คงทน และสามารถใช้งานได้จริง จากการออกแบบไปสู่การผลิตประตูหนีไฟ
เราใช้ผลิตภัณฑ์ของเราเอง รวมไปถึงการเลือกช่างที่มีความชำนาญงานและช่าง
ผู้ออกแบบ ส่วนประกอบของวงกบและบานประตูเหล็ก  ประตูหนีไฟ วงกบเหล็ก       
- เป็นกรอบเหล็กผลิตโดยขึ้นรูป ขนาด 50 X 100 X 1.6 มิลลิเมตร  บานเหล็ก           
- ใช้แผ่นเหล็กผลิตโดยการพับขึ้นรูป ความหนาแผ่นเหล็ก 1.6 มิลลิเมตร
บุสองหน้าตัว บานหนา   ตั้งแต่ 30-40-45 และ 50 หรือตามความต้องการ
ของผู้ออกแบบ
-  ภายในเสริมเหล็กตัว U เพื่อสร้างความแข็งแรงของบานประตู
- ธรณีประตู จะมีหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับผู้ออกแบบ
- บานพับ ชนิดมี ลูกปืนภายใน 3 ตัว/บานบานพับทำจาก STAINLESS
- ภายในบรรจุวัสดุใยหิน (ROCK WOOL) ซึ่งทำหน้าที่ป้องกันความร้อนไม่
ให้ผ่านไปอีกด้าน
- บานประตูมียางกันควัน และวัสดุกันควันติดกับวงกบ
- อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ต่างๆ ขึ้นอยู่กับการกำหนดของผู้ออกแบบ
- ผ่านการทดสอบการทนไฟ ความร้อน 1,000 องศา ไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมง วัสดุ
-ใช้เหล็กแผ่นเหล็ก  GALVANIZECold Steel Sheet ความหนา 1.6 มิลลิเมตร การป้องกันสนิม
- พ่นสีรองพื้นกันสนิม
- เคลือบสารกันสนิม ZINC PHOSPHATE COATING การเคลือบผิวสีสำเร็จ
โดยใช้ผง POLYESTER POWDER COATING และอบด้วยความร้อน 200 องศา
 เพื่อการยึดเกาะแน่นของสีและทนต่อการขูดขีด ประตูหนีไฟหมายถึงประตูปิดบันไดหนีไฟและทางหนีไฟ ซึ่งจะต้องได้รับการ
รับรองอัตราการทนไฟตามมาตรฐานสากล ประตูเหล็กธรรมดาไม่สามารถนำมาใช้เป็นประตูหนีไฟเนื่องจากไม่สามารถกันความร้อน
และกันควันไฟและยังเกิดการบิดงอได้เมื่ออุณหภูมิสูง  องค์ประกอบประตูหนีไฟ  รวมไป
จนถึงกรอบประตูและบานพับ  ต้องสามารถทนความร้อนจุดหลอมละลายเกินกว่า  800'C
นอกจากนี้อุปกรณ์ผลักประตูจะต้องใช้กุญแจหรือกลอนที่สามารถเปิดออกได้จากภายใน
โดยไม่ต้องใช้กุญแจหรือวิธีการพิเศษ (PANICBAR หรือ PUSH BAR) และมีประตูที่ทำ
หน้าที่ปิดเปิดประตูได้อัตโนมัติ (DOOR CLOSER) และตัวบานประตูจะต้องเป็นสีแดง
ข้อกำหนดเหล่านี้ล้วนมีไว้เพื่อความปลอดภัยในกรณีที่เกิดอัคคีภัย หรือ เหตุฉุกเฉินขึ้น กุญแจลูกบิดธรรมดาไม่สามารถใช้กับประตูหนีไฟได้เนื่องจากอาจจะปิดล็อกและเปิดไม่ได้
เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินครับ สำหรับอาคารที่มีความเสี่ยงอันตรายสูงหรือห้องที่มีความจุเกิน 50 คน บานประตูจะต้องเปิดออก
ไปตามทิศทางของการหนีออกจากอาคาร หลักการจัดวางทางหนีไฟที่ถูกต้องจะต้องจัดทางที่นำ
ไปสู่ทางหนีไฟอย่างน้อย 2 ทางครับ ทั้งนี้ประตูหรือทางหนีไฟทั้ง 2 ทางนี้จะต้องอยู่คนละด้าน
ของห้อง หรืออยู่ห่างกันไม่น้อยกว่า 1-2  ของระยะทะแยงที่มากที่สุดของห้อง  หลักการนี้ถือว่าเป็น
หลักพื้นฐานและใช้ใด้ทุกกรณี เมื่อทราบหลักการเช่นนี้แล้ว ก็ควรนำไปปฏิบัติ ประตูหนีไฟ
ประตูหนีไฟมีความทนทานและแข็งแรงสามารถทนไฟได้  วงกบเหล็ก มีกรอบเหล็กผลิตโดยขึ้นรูป
ขนาด 50 X 100 X 1.6  มิลลิเมตร บานเหล็กใช้แผ่นเหล็กผลิตโดยการพับขึ้นรูป ขนาดความหนาของ
บานประตูตามความต้องการ  ความหนาของแผ่นเหล็ก 1.6 มิลลิเมตร ประตูหนีไฟ ภายในเสริมเหล็ก
ตัว U เพื่อสร้างความแข็งแรงของประตูบูทประตูหนีไฟชนิดสแตนเลส  มีความแข็งแรงทนทาน 3 ตัว / บาน ใช้วัสดุใยหินคุณภาพขี้นอยู่กับ ความต้องการ ประตูหนีไฟมียางกันควันที่ติดกับวงกบ ประตูหนีไฟผ่าน
การทดสอบการทนไฟ ทนความร้อน 1,000 องศาไม่น้อยกว่า 3 ชม. ประตูหนีไฟใช้เหล็กแผ่น GALVANIZE ความหนา 1.6 มิลลิเมตร จำหน่าย วงกบเหล็ก วงกบประตูเหล็ก หน้าต่างเหล็ก แบบอาคารราชการต่างๆ
-อาคารเรียนสปช.105/29
-อาคารเรียนสปช.2/28
-อาคารเรียน216ล
-อาคารเรียน324ล แบบอาคารสาธารณสุข สถานีอนามัย วงกบเหล็ก วงกบเหล็กใช้เหล็กหนา 1.6  มม. พับขึ้นรูปตามความต้องการ กรอบบานหน้าต่าง
เป็นเหล็กรีดขึ้นรูปตัว Z ขนาด 1 หรือ1/4 ตัดเหล็กด้วยเครื่องปั้มขนาดใหญ่ไม่ทำให้
เหล็กเสียรูป มุมและรอยต่อใช้ระบบเชื่อมแบบหลอมละลายด้วยไฟฟ้า และขัดเรียบ
ด้วยเครื่องไฟฟ้า ชุบสีรองพื้นกันสนิม ชุบสังกะสี และผลิตตามความต้องการของผู้ใช้ ดูรายละเอียดเกี่ยวกับประตูหนีไฟ..ได้ที่...
http://www.rrproduct.com

(- ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็น -)
ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็น