ผลงานทางวิชาการประเมิน ครู คศ.3, คศ.4, เกณฑ์ใหม่, ด้านที่ 3

จำนวนคนดู 1428 แสดงความคิดเห็น 0
ลงประกาศโดย : ครูธี อีเมลล์ติดต่อ : krutee_s@hotmail.com
รายงานความไม่เหมาะสม / แจ้งลบ

รับปรึกษาการทำผลงานทางวิชาการประเมิน ครู คศ.3, คศ.4, เกณฑ์ใหม่, ด้านที่ 3 รับทำสื่อการสอน ( CAI ) เอกสารประกอบการสอน รับสร้างสื่อการสอน รับสร้างเว็บไซท์ สำหรับ ทำ อ.3 หรือ สำหรับนักศึกษา ทำโปรเจคจบ   ส่วนที่ 1         ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ได้แก่ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผลการประเมิน และหรือการทดสอบของวิชาที่สอนในระดับเขต/ประเทศ และผลการพัฒนาผู้เรียนด้านอื่น ๆ และข้อมูลเกี่ยวกับปริมาณงาน คุณภาพงาน และสภาพของงาน ที่ผู้ขอรับการประเมินปฏิบัติ
ส่วนที่ 2    ผลงานทางวิชาการ
1.  ชื่อผลงาน (งานวิจัย/งานวิจัยและพัฒนา)................................................................
2.  ชื่อผลงานทางวิชาการอื่น........................................................................................
3.  ................................................................................................................................

- สำหรับอาจารย์ที่ต้องการทำบทเรียนผ่านเว็บ คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เพื่อทำผลงาน สำหรับ ทำอาจารย์ 3 หรือนำไปใช้ในการเรียนการสอนด้านวิชาการ อื่นๆ ส่วนที่ 1 ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ได้แก่ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผลการประเมิน และหรือการทดสอบของวิชาที่สอนในระดับเขต/ประเทศ และผลการพัฒนาผู้เรียนด้านอื่น ๆ และข้อมูลเกี่ยวกับปริมาณงาน คุณภาพงาน และสภาพของงาน ที่ผู้ขอรับการประเมินปฏิบัติ
ส่วนที่ 2 ผลงานทางวิชาการ
8L.3 ครู คศ.3 ค.ศ.3 เกณฑ์ใหม่ วิทยาฐานะ แบบใหม่ ประเมินแบบใหม่
- สำหรับนักศึกษา ที่ต้องการทำเพื่อประกอบการเรียน หรือเพื่อเป็นโปรเจคจบ
- งานเสร็จไว ตรงตามเวลาแน่นอน ------------------------------------------------------------------- สนใจดูรายละเอียดได้ที่  www.krucai.com โทร : 0810519021  ครูธี ------------------------------------------------------------------ คำค้น สื่อ,รับทำผลงานทางวิชาการ, ทำผลงาน ประเมิน ครู คศ.3, คศ.4, เกณฑ์ใหม่, ด้านที่ 3,เอกสาร,เอกสารประกอบการสอน,คู่มือครู,คู่มือนักเรียน ,สื่อการเรียน, สื่อการสอน, สื่อการเรียนการสอน, บทเรียนสำเร็จรูป, บทเรียน บทเรียนคอมพิวเตอร์ ,บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน, คอมพิวเตอร์ช่วยสอน ,คอมพิวเตอร์ ซีเอไอ, CAI ,cai, บทเรียนcai, สื่อcai, สื่อผลงาน, ผลงานอาจารย์, 3, ครู ค.ศ.3 ,ครู ค ศ 3, ผลงานครู, ผลงานทางวิชาการ, ผลงานนวัตกรรม, นวัตกรรมทางการศึกษา ,งานนำเสนอ, งานพรีเซ็นต์, พรีเซน, พีเซ็น ,วิจัย 5 บท ,งานวิจัย, ผลงานวิจัย ,งานวิจัย5บท, วิจัย5บท, รับทำผลงาน, รับสร้างผลงาน, จ้าง สร้าง -    รับทำ CAI บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน      และสื่อมัลติมีเดีย กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ... -   รับทำ CAI บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน      และสื่อมัลติมีเดีย      กลุ่มสาระการเรียนรู้พื้นฐานและเพิ่มเติมชีววิทยา -   รับทำ CAI บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
      และสื่อมัลติมีเดีย       กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   -   รับทำ CAI บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน       และสื่อมัลติมีเดีย       กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ -   รับทำ CAI บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน       และสื่อมัลติมีเดีย      กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
  -   รับทำ CAI บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน       และสื่อมัลติมีเดีย      กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ   -   รับทำ CAI บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน       และสื่อมัลติมีเดีย      กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ -   รับทำ CAI บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน      และสื่อมัลติมีเดีย       กลุ่มสาระการเรียนรู้คอมพิวเตอร์ -   รับทำ CAI บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน       และสื่อมัลติมีเดีย       กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา      ฯลฯ -  พร้อมคู่มือการใช้งาน CAI รับทำเว็บไซท์ รับทำเว็ปไซท์ รับทำโปรเจค โปรเจคนักศึกษา รับทำโปรเจคนักศึกษา รับทำเว็บ รับทำเวบ รับทำเว็ป  รับทำเว็บ รับทำเว็บไซต์ รับทำเว็ปไซต์ รับทำสื่อการสอน รับทำสื่อ สื่อการสอน รับทำสื่อ สื่อคอมพิวเตอร์ รับทำสื่อการสอน สื่อonline รับทำโปรเจค โปรเจคนักศึกษา โปรเจคจบ วิทยานิพนธ์ โปรเจค รับทำสื่อการสอน รับทำสื่อการสอน รับทำสื่อการสอน รับทำสื่อการสอน รับทำสื่อการสอน
รับงาน รับเขียนโปรแกรม  CAI e-learning online offline Flash  MySQL PHP JavaScript  Computer Programming  รับทำเวบ, รับทำเว็บไซต์,รับทำเว็บ,ออกแบบเว็บไซต์,จัดทำเว็บไซต์,จัดทำเว็บ,ทำเว็บ,ทำเวบ,รับทำเว็บไซท์,รับออกแบบเว็บไซต์,บริการรับทำเว็บไซด์
รับสร้างเว็ป รับสร้างเว็บ รับสร้างเว็ปไซท์  รับสร้างเว็บไซท์ รับสร้างสื่อ  รับสร้างสื่อการสอน รับสร้างซีเอไอ  รับสร้างcai  รับสร้างCAI รับทำสื่อการสอน
รับทำสื่อการสอน รับทำสื่อการสอนทุกวิชา รับทำสื่อการสอนทุกสถาบัน 

(- ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็น -)
ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็น