ยารักษาโรคขี้ขาวในกุ้ง "Himix Herb" ผลิตจากสมุนไพร 100%

จำนวนคนดู 1188 แสดงความคิดเห็น 2
ลงประกาศโดย : สมหมาย อีเมลล์ติดต่อ : baansukkapab_dee@hotmail.com
รายงานความไม่เหมาะสม / แจ้งลบ

โรคขี้ขาวในกุ้ง (โรคที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย) โดยเชื้อจะเข้าสู่ลำไส้ของกุ้ง จากการกินอาหารเป็นหลัก สาเหตุ : เกิดจากอาการลำไส้ตอนบนของกุ้งตอนบนอักเสบ เนื่องจากอาหารที่ปนเปื้อนเชื้อรา หรือ อาหารมีคุณภาพต่ำ เช่นปลาป่นที่มีคุณภาพต่ำและปนเปื้อนแคปซูลของแบคทีเรีย การติดเชื้อแบคทีเรียสกุลวิบริโอ(Vibrio) อาการ: ลำไส้ตอนต้นของกุ้งอักเสบ ขุนขาว ขี้กุ้งจะเป็นสีขาว ในกรณีที่กุ้งเป็นขี้ขาวจำนวนมาก จะพบขี้กุ้งลอยตามน้ำอยู่บริเวณริมขอบบ่อ 
                                                                          "Himix Herb"
ส่วนประกอบ : กระชายดำ,เบญกานี,เปลือกมังคุด,เปลือกทับทิม  ,ใบฝรั่ง,ขมิ้นชัน,กระเพรา และอื่นๆ  (สมุนไพรอื่นที่มีผลในการทำลายแคปซูลของแบคทีเรีย)                                     ผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติ 100% ที่ใช้กรรมวิธีการสกัดเย็น และร้อน และละลายด้วยกรดอินทรีย์ธรรมชาติ เพื่อ ให้ได้ Alkaloid และ Glycoside ที่มีผลต่อการรักษา และไม่เกิดสารตกค้างหรือดื้อยา และไม่ควรใช้สมุนไพรที่มีแทนนินเข้มข้นเพราะจะทำให้ลำไส้ไม่เคลื่อนไหว เบื่ออาหาร   สรรพคุณ : ช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อจุลินทรีย์ และเชื้อแบคทีเรีย ในทางเดินอาหารของกุ้ง ช่วยสมานแผลในลำไส้
Treatment + Prevent of Diarroea
Increased gastro-intestinal Function
ข้อดีของการใช้สมุนไพร 

- มีคุณสมบัติทางพฤกษาเคมี ที่สามารถปรับเปลี่ยนทางกายภาพหรือทาง ฟิสิกส์ที่ก่อ ให้เกิดความสมดุล และเหมาะสมกับการเกิดปฏิกิริยาเคมีในร่างกายสัตว์ ทำให้ร่างกายสมบูรณ์ไม่กระทบต่อการเจริญเติบโต
-ไม่ก่อให้เกิดสารตกค้าง สามารถใช้ทดแทนยาปฏิชีวนะวิธีการใช้   : รักษา 1 Lit  : กุ้ง 1,000 kg   เช้า - เย็น
                 ป้องกัน 1 Lit : กุ้ง 1,000  kg   วันละ 1 ครั้ง
                 (หรือ ยา 1 ซีซี ต่อน้ำหนักกุ้ง 1 กิโลกรัม) วิธีการผสมอาหาร ผสมตามความเหมาะสม แล้วแต่ขนาดของกุ้ง แต่ไม่ควรเกิน 30 กิโลกรัม/ขวด   ตัวอย่าง เช่น...กุ้งหนัก 1,000 กิโลกรัม  กินอาหารอยู่ 20-25 กิโลกรัม/วัน ถ้าให้อาหารกุ้ง วันละ 3 มื้อ ก็จะอยู่ที่มื้อละ   8  กิโลกรัม วิธีการผสมยาในอาหารกุ้ง คือ กุ้ง 1,000 กิโลกรัมต้องใช้ 1 ขวด  ก็เอายา 1 ขวดผสมอาหาร 8-10 กิโลกรัม ให้กินเช้า   กลางวันกินอาหารปกติ   เย็นก็ให้กินอาหารผสมยาเหมือนเช้า   **ยกเว้นกรณีที่กุ้งนน.เกินกว่า 10,000 กิโลกรัม กินอาหารมื้อละ 50 กิโลขึ้นไป ก็อาจผสมยาในอาหารแค่ 30- 50 กิโลกรัม ให้กุ้งกินให้หมดก่อน แล้วจึ้งให้อาหารปกติตามจนครบน้ำหนักอาหารแต่ละมื้อ   วิธีการให้ยา  :  ให้อาหารผสมยาก่อน เมื่อกุ้งกินหมดแล้วจึงให้ อาหารปกติตาม  สนใจติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมน.สพ. สมหมาย 087-9020088 

(- ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็น -)
ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็น