หนังสือเรียนแม่บทมาตรฐาน หลักสูตรแกนกลางฯ NEW AHA! ENGLISH ป.1

จำนวนคนดู 498 แสดงความคิดเห็น 0
ลงประกาศโดย : แผนกธุรกิจออนไลน์(ค้าปลีก) อีเมลล์ติดต่อ : e-shop@bookpoint.co.th
รายงานความไม่เหมาะสม / แจ้งลบ

หนังสือเรียนแม่บทมาตรฐาน หลักสูตรแกนกลางฯ NEW AHA! ENGLISH ป.1 function fbs_click() {u=location.href;t=document.title;window.open('http://www.facebook.com/sharer.php?u='+encodeURIComponent(u)+'&t='+encodeURIComponent(t),'sharer','toolbar=0,status=0,width=626,height=436');return false;} html .fb_share_button { display: -moz-inline-block; display:inline-block; padding:1px 20px 0 5px; height:15px; border:1px solid #d8dfea; background:url(http://static.ak.fbcdn.net/rsrc.php/z39E0/hash/ya8q506x.gif) no-repeat top right; } html .fb_share_button:hover { color:#fff; border-color:#295582; background:#3b5998 url(http://static.ak.fbcdn.net/rsrc.php/z39E0/hash/ya8q506x.gif) no-repeat top right; text-decoration:none; } Share ราคา 99.00 บาท | [ ดูตัวอย่างการสั่งซื้อ] [เงื่อนไขการสั่งซื้อ] [คำถามที่ลูกค้าอยากรู้] มมฐ.หลักสูตรแกนกลาง ปี 51 New Aha English ป.1
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
Barcode : 8858649105400
ผู้แต่ง : เอกรินทร์ สี่มหาศาล , สุสรดิษฐ์ ทองเปรม
พิมพ์ครั้งที่ 1
ขนาด : 21 X 28 X 0.8
จัดจำหน่ายโดย : บริษัทอักษรเจริญทัศน์ อจท.จำกัด 
ราคาปก 99.00
หมวด : มมฐ.หลักสูตรแกนกลาง 51 New Aha English สื่อการเรียนรู้ แม่บทมาตรฐาน หลักสูตรแกนกลาง NEW AHA English ป.1 เล่มนี้ จัดทำขึ้นให้สอดคล้องกับสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ในสาระที่ 1-4 ภายในเล่ม นำเสนอการจัดการเรียนการสอนเป็น Module ครบถ้วนตามมาตรฐานตัวชี้วัดชั้นปี และสาระการเรียนรู้แกนกลาง โดยเน้นการออกแบบกิจกรรมให้สัมพันธ์กับธรรมชาติการเรียนรู้ของแต่ละกลุ่มสาระและความสนใจของผู้เรียนแต่ละคน ในแต่ละ Module ผู้เรียนจะได้รับความรู้ รวมทั้งฝึกปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ จนกระทั้งสามารถจัดทำชิ้นงานเพื่อเก็บเป็นหลักฐานแสดงการบรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด และประเมินคุณภาพผู้เรียนตามเกณฑ์ของ สมศ. ในแต่ละ Moudle จะประกอบด้วย แผนผังความคิด เป้าหมายการเรียนรู้ คุณภาพที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ภาพประกอบบทเรียน กิจกรรมนำสู่บทเรียน กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาความคิด กิจกรรมบูรณาการสร้างสรรค์ มีแบบบันทึกผลการเรียนประจำหน่วย แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ประจำหน่วย แบบทดสอบ Quiz ข้อสอบ PRE-O-NET สารบัญ
1 วงล้อแห่งการเรียนรู้
2 ตารางวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด
3.แบบบันทึกผลการเรียน เพื่อตัดสินระดับผลสัมฤทธิ์
4.แบบบันทึกผลการประเมินความสามารถการอ่าน
5.แบบบันทึกผลการปฏิบัติกิจกรรมเพื่อสังคม
6.แบบบันทึกผลการประเมินด้านคุณธรรมของผู้เรียน
7.แบบแสดงผลการประกันคุณภาพผู้เรียน Module 1 My alphabets
Lesson 1 Orientation
Quiz 1
แบบแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน Module 1 Module 2 All about me
Lesson 2 Hello
Lesson 3 Hi
Lesson 4 I/You
Quiz 2
แบบแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน Module 2 Module 3 My family
Lesson 5 Good Morning
Lesson 6 Good afternoon
Lesson 7 Good evening
Lesson 8 Goodbye
Quiz 3
แบบแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน Module 3 Module 4 In my bag
Lesson 9 It's a...............
Lesson 10 Whar's this ?
Quiz 4
แบบแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน Module 4
Assessment (Module 4-5) Module 5 My School
Lesson 11 Thank you
Lesson 12 Sit down/ Stand up
Lesson 13 Walk / Run / Jump
Lesson 14 May I come in ,please ?
Lesson 15 May I go out , please ?
Lesson 16 Excuse me.
Lesson 17 Is this a .. ?
Quiz 5
แบบแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน Module 5 Module 6 Counting
Lesson 18 Numbers 1-3
Lesson 19 Numbers 4-6
Lesson 20 Numbers 7-10
Quiz 6
แบบแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน Module 6 Module 7 Funny days
Lesson 21 Days
Lesson 22 This is a.........
Lesson 23 That is a........
Lesson 24 Colours
Quiz 7
แบบแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน Module 7 Module 8 Can you say......?
Lesson 25 Ch/Sh-Sounds
Lesson 26-L Sound
Quiz 8
แบบแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน Module 8
Assessment (Module 6-8)
โครงงานภาษาอังกฤษ
Lexicon

   
หนังสือเรียนแม่บทมาตรฐาน หลักสูตรแกนกลางฯ NEW AHA! ENGLISH ป.1 function fbs_click() {u=location.href;t=document.title;window.open('http://www.facebook.com/sharer.php?u='+encodeURIComponent(u)+'&t='+encodeURIComponent(t),'sharer','toolbar=0,status=0,width=626,height=436');return false;} 8858649105400 Detail | 99.00
หนังสือเรียนแม่บทมาตรฐาน หลักสูตรแกนกลางฯ NEW AHA! ENGLISH ป.2 function fbs_click() {u=location.href;t=document.title;window.open('http://www.facebook.com/sharer.php?u='+encodeURIComponent(u)+'&t='+encodeURIComponent(t),'sharer','toolbar=0,status=0,width=626,height=436');return false;} 8858649105417 Detail | 99.00
หนังสือเรียนแม่บทมาตรฐาน หลักสูตรแกนกลางฯ NEW AHA! ENGLISH ป.3 function fbs_click() {u=location.href;t=document.title;window.open('http://www.facebook.com/sharer.php?u='+encodeURIComponent(u)+'&t='+encodeURIComponent(t),'sharer','toolbar=0,status=0,width=626,height=436');return false;} 8858649105424 Detail | 99.00
หนังสือเรียนแม่บทมาตรฐาน หลักสูตรแกนกลางฯ NEW AHA! ENGLISH ป.4 function fbs_click() {u=location.href;t=document.title;window.open('http://www.facebook.com/sharer.php?u='+encodeURIComponent(u)+'&t='+encodeURIComponent(t),'sharer','toolbar=0,status=0,width=626,height=436');return false;} 8858649105431 Detail | 99.00
หนังสือเรียนแม่บทมาตรฐาน หลักสูตรแกนกลางฯ NEW AHA! ENGLISH ป.5 function fbs_click() {u=location.href;t=document.title;window.open('http://www.facebook.com/sharer.php?u='+encodeURIComponent(u)+'&t='+encodeURIComponent(t),'sharer','toolbar=0,status=0,width=626,height=436');return false;} 8858649105448 Detail | 99.00
หนังสือเรียนแม่บทมาตรฐาน หลักสูตรแกนกลางฯ NEW AHA! ENGLISH ป.6 function fbs_click() {u=location.href;t=document.title;window.open('http://www.facebook.com/sharer.php?u='+encodeURIComponent(u)+'&t='+encodeURIComponent(t),'sharer','toolbar=0,status=0,width=626,height=436');return false;} 8858649105455 Detail | 99.00   ดูรายละเอียดหนังสือที่webด้านล่าง
http://www.bookpoint.co.th/bookpoint/main-studentbook.php?url=product_list-book&cat_id=710   แผนกธุรกิจออนไลน์(ค้าปลีก):083-988-3476
E-mail:e-shop@bookpoint.co.th website : http://student.bookpoint.co.th
จำหน่ายหนังสือเรียนแม่บทมาตรฐาน51สัมฤทธิ์มาตรฐาน51และอญ.51อจท.   บริษัทบุ๊คพอยท์จำกัด
อาคารบุ๊คพอยท์เมืองทองธานี
497ถนนบอนด์สตรีทตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี11120
หมายเลขโทรศัพท์02-960-1799,02-583-5425โทรสาร02-960-1795
แผนกธุรกิจออนไลน์:083-988-3476 สนใจมาซื้อที่บริษัทดูแผนที่ได้โดยกดLinkด้านล่าง
http://www.bookpoint.co.th/contact-BP-SUKO.htm

(- ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็น -)
ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็น