หนังสือเรียน (ประกันคุณภาพ 51) Smile (สำนักพิมพ์ อจท.)

จำนวนคนดู 2291 แสดงความคิดเห็น 1
ลงประกาศโดย : แผนกธุรกิจออนไลน์ (ค้าปลีก) อีเมลล์ติดต่อ : e-shop@bookpoint.co.th
รายงานความไม่เหมาะสม / แจ้งลบ

www.bookpoint.co.th : ร้านหนังสือออนไลน์ จำหน่ายหนังสือ การ์ตูนความรู้ นิทานภาพ สื่อการเรียนรู้ แบบเรียน คู่มือครูและแผนการสอน ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ   หนังสือเรียน (ประกันคุณภาพ 51) Smile (สำนักพิมพ์ อจท.) - จาก Bookpoint.co.th

Smile เป็นสื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่จัดทำเป็นชุดการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษา โดยออกแบบขอบข่ายสาระการเรียนรู้และมวลประสบการณ์ทางภาษา ครอบคลุมมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดรายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 เพื่อฝึกฝนทักษะภาษาและเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษาอังกฤษอย่างต่อเนื่องตลอดหลักสูตรประถมศึกษาจนเมื่อผู้เรียนจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จะมีคุฯภาพตามหลักสูตรแกนกลาง 51 กำหนดไว้ ลักษณะเด่นของสื่อการเรียนรู้ชุด Smile นอกจากจะออกแบบการเรียนการสอนเป็นหน่วยการเรียนรู้แล้ว แต่ละหน่วยจะแบ่งเป็นบทเรียนย่อยๆ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้เรียนและผู้สอนในการวางแผนการจัดการเรียนรู้ร่วมกันอย่างคล่องตัว สามารถยืดหยุ่นกระบวนการเรียนการสอนสนองตอบความต้องการของผู้เรียนได้เป็นอย่างดี   8858649108906 Smile 1 ป.1 Work Book (ประกันคุณภาพ 51) ราคา 45
8858649108913 Smile 4 ป.4 Work Book (ประกันคุณภาพ 51)  ราคา 45
9786162031014 Smile 1 ป.1 Student Book (ประกันคุณภาพ 51)  ราคา 82
9786162031021 Smile 4 ป.4 Student Book (ประกันคุณภาพ 51)  ราคา 82
สอบถามรายละเอียดและสั่งซื้อได้ โดยกดที่ Link ด้านล่าง
http://www.bookpoint.co.th/bookpoint/main.php?url=product_list&cat_id=778&v1=755&v2=778
TEL : 083-988-3476 / 02-591-6212
แผนกธุรกิจออนไลน์ (ค้าปลีก) : 083-988-3476
E-mail : e-shop@bookpoint.co.th
บริษัทบุ๊ค พอยท์ จำกัด 
100/64 ถนนเทศบาลสงเคราะห์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 02-591-6212
แผนกธุรกิจออนไลน์ : 083-988-3476    1 8858649108906 แบบฝึกหัด (ประกันคุณภาพ 51) Smile 4 ป.4 Work BookSmile 1 ป.1 Work Book ราคา : 45.00 บาท Smile เป็นสื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ที่ได้รับใบประกันคุณภาพสื่อการเรียนรู้ของสำนักพิมพ์เอกชน ที่จัดทำเป็นชุดการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษา โดยออกแบบขอบข่ายสาระการเรียนรู้และมวลประสบการณ์ทางภาษา ครอบคลุมมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดรายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 เพื่อฝึกฝนทักษะภาษาและเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษาอังกฤษอย่างต่อเนื่องตลอดหลักสูตรประถมศึกษาจนเมื่อผู้เรียนจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จะมีคุฯภาพตามหลักสูตรแกนกลาง 51 กำหนดไว้ ลักษณะเด่นของสื่อการเรียนรู้ชุด Smile นอกจากจะออกแบบการเรียนการสอนเป็นหน่วยการเรียนรู้แล้ว แต่ละหน่วยจะแบ่งเป็นบทเรียนย่อยๆ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้เรียนและผู้สอนในการวางแผนการจัดการเรียนรู้ร่วมกันอย่างคล่องตัว สามารถยืดหยุ่นกระบวนการเรียนการสอนสนองตอบความต้องการของผู้เรียนได้เป็นอย่างดี
2 8858649108913 หนังสือเรียน (ประกันคุณภาพ 51) Smile 4 ป.4 Work Book ราคา : 45.00 บาท Smile เป็นสื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ที่ได้รับใบประกันคุณภาพสื่อการเรียนรู้ของสำนักพิมพ์เอกชน ที่จัดทำเป็นชุดการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษา โดยออกแบบขอบข่ายสาระการเรียนรู้และมวลประสบการณ์ทางภาษา ครอบคลุมมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดรายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 เพื่อฝึกฝนทักษะภาษาและเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษาอังกฤษอย่างต่อเนื่องตลอดหลักสูตรประถมศึกษาจนเมื่อผู้เรียนจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จะมีคุฯภาพตามหลักสูตรแกนกลาง 51 กำหนดไว้ ลักษณะเด่นของสื่อการเรียนรู้ชุด Smile นอกจากจะออกแบบการเรียนการสอนเป็นหน่วยการเรียนรู้แล้ว แต่ละหน่วยจะแบ่งเป็นบทเรียนย่อยๆ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้เรียนและผู้สอนในการวางแผนการจัดการเรียนรู้ร่วมกันอย่างคล่องตัว สามารถยืดหยุ่นกระบวนการเรียนการสอนสนองตอบความต้องการของผู้เรียนได้เป็นอย่างดี
3 9786162031014 หนังสือเรียน (ประกันคุณภาพ 51) Smile 1 ป.1 Student Book ราคา : 82.00 บาท Smile เป็นสื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ที่ได้รับใบประกันคุณภาพสื่อการเรียนรู้ของสำนักพิมพ์เอกชน ที่จัดทำเป็นชุดการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษา โดยออกแบบขอบข่ายสาระการเรียนรู้และมวลประสบการณ์ทางภาษา ครอบคลุมมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดรายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 เพื่อฝึกฝนทักษะภาษาและเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษาอังกฤษอย่างต่อเนื่องตลอดหลักสูตรประถมศึกษาจนเมื่อผู้เรียนจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จะมีคุฯภาพตามหลักสูตรแกนกลาง 51 กำหนดไว้ ลักษณะเด่นของสื่อการเรียนรู้ชุด Smile นอกจากจะออกแบบการเรียนการสอนเป็นหน่วยการเรียนรู้แล้ว แต่ละหน่วยจะแบ่งเป็นบทเรียนย่อยๆ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้เรียนและผู้สอนในการวางแผนการจัดการเรียนรู้ร่วมกันอย่างคล่องตัว สามารถยืดหยุ่นกระบวนการเรียนการสอนสนองตอบความต้องการของผู้เรียนได้เป็นอย่างดี
4 9786162031021 หนังสือเรียน (ประกันคุณภาพ 51) Smile 4 ป.4 Student Book ราคา : 82.00 บาท Smile เป็นสื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ที่ได้รับใบประกันคุณภาพสื่อการเรียนรู้ของสำนักพิมพ์เอกชน ที่จัดทำเป็นชุดการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษา โดยออกแบบขอบข่ายสาระการเรียนรู้และมวลประสบการณ์ทางภาษา ครอบคลุมมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดรายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 เพื่อฝึกฝนทักษะภาษาและเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษาอังกฤษอย่างต่อเนื่องตลอดหลักสูตรประถมศึกษาจนเมื่อผู้เรียนจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จะมีคุฯภาพตามหลักสูตรแกนกลาง 51 กำหนดไว้ ลักษณะเด่นของสื่อการเรียนรู้ชุด Smile นอกจากจะออกแบบการเรียนการสอนเป็นหน่วยการเรียนรู้แล้ว แต่ละหน่วยจะแบ่งเป็นบทเรียนย่อยๆ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้เรียนและผู้สอนในการวางแผนการจัดการเรียนรู้ร่วมกันอย่างคล่องตัว สามารถยืดหยุ่นกระบวนการเรียนการสอนสนองตอบความต้องการของผู้เรียนได้เป็นอย่างดี

(- ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็น -)
ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็น