หลักสูตรเทียบโอนประสบการณ์ ปวช , ปวส

จำนวนคนดู 1215 แสดงความคิดเห็น 0
ลงประกาศโดย : อนุวัตร อีเมลล์ติดต่อ : tahoma_1617@hotmail.com
รายงานความไม่เหมาะสม / แจ้งลบ

วิทยาลัยการอาชีพวังน้ำเย็น เปิดรับสมัครนักศึกษา ปวช. ,ปวส. สำหรับคนทำงาน ศูนย์การเรียนรู้ รามคำแหง ยายโอกาส เรียนจบได้ ไม่เสียงาน                                 ปวส. จบประมาณ 1 ปี ปวช. จบ 1 ½ ปี ใช้การศึกษาระบบเครือข่าย   เรียนกับสถานศึกษาของรัฐบาลผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ศึกษาง่ายผ่านระบบเครือข่ายนักศึกษา จบอย่างมีคุณภาพ                * (ปวช.) สาขา การบัญชี / การขาย ** วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ                         * (ปวส.) สาขา การบัญชี / การตลาด / การจัดการทรัพยากรมนุษย์ *      วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สามารถศึกษาต่อปริญญาตรีได้ทันที  แผนการเรียนยืดหยุ่น                                                                                            ปวส. เรียน 3 เทอม แต่ละวิชาศึกษาด้วยตนเอง ระดับ ปวช. เรียน 4 เทอม ๆ ละ 7 วิชา แต่ละวิชาศึกษาได้ด้วยตนเองและมีการเทียบโอนประสบการณ์เป็นวิชา สื่อการเรียบครบครัน ติวกลุ่มเดือนละ 2 ครั้ง (เสาร์หรืออาทิตย์)            คุณสมบัติผู้สมัคร                                                                                  * ปวส. อายุ  20  ปีขึ้นไป ประสบการณ์ทำงาน  2  ปี สูงวัยก็เรียนได้    ต้องจบการศึกษาขั้นต่ำ ม.ปลาย หรือ เทียบเท่า                                                      * ปวช. อายุ 18  ปี  ขึ้นไป ส.ว. (สูงวัย) ก็เรียนได้ ต้องจบการศึกษา ม.ต้น ทำงานมาแล้วไม่ต่ำกว่า 3 ปี การเรียนการสอนใช้ระบบการเรียนทางไกล โดยใช้ชุดการเรียน และสื่ออิเล็กทรอนิกส์  นัดสอบภาคทฤษฎีเทอมละ 1  ครั้ง ส่วนภาคปฏิบัติจะประเมินจากแฟ้มสะสมผลงาน  การประเมินจากสถานประกอบการ / หน่วยงานที่นักศึกษาทำงานอยู่  ลงทะเบียนเรียน วันที่ 19 ธันวาคม 2553 สนใจติดต่อ คุณอนุวัตร  089 013 6701 ,089 771 8689* Email: Tahoma_1617@hotmail.com  

(- ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็น -)
ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็น