เรียนซ่อมแอร์ ล้างแอร์ ติดตั้งแอร์ มีทั้งแอร์บ้านและแอร์โรงงานนะคะ

จำนวนคนดู 13903 แสดงความคิดเห็น 14
ลงประกาศโดย : คุณ ปิ๊ก อีเมลล์ติดต่อ : trainingcenterthai@hotmail.com
รายงานความไม่เหมาะสม / แจ้งลบ

 โรงเรียนศูนย์ฝึกวิชาชีพระยะสั้น เลขที่ 115/136-137 ซ.เอกชัย 93/1 ถ.เอกชัย แขวงบางบอน เขตบางบอน กทม. 10150 โทร. 02-8943133-5  081-4076084  086-0805005 081-8241332 --------------------------------------------------- สอนหลักสูตรระยะสั้น  แผนกช่าง  เครื่องปรับอากาศ  มีหลักสูตรดังนี้ 1 สอนเรื่องการใช้มัลติมิเตอร์ในการซ่อมแอร์ 2 อุปกรณ์ไฟฟ้าในคอลย์เย็น 3 อุปกรณ์ไฟฟ้าในคอลย์ร้อน 4 ต่อวงจรไฟฟ้า ในแอร์ 3 รูปแบบ แบบ 9000-18000 BTU แบบ 18000-36000 BTU แบบรีโมทไร้สาย 5 วิเคราะห์อาการเสีย 5 อาการยอดนิยม และซ่อมแอร์จริง 6 ระบบน้ำยาแอร์  และการล้างแอร์ 7 การเชื่อมท่อ และการเติมน้ำยา 8 การไล่ระบบ 9 การประกอบแอร์ ติดตั้งคอมเพรสเซอร์ และอุปกรณ์ไฟฟ้าทั้งหมด 10 การติดตั้ง ---------------------------------------------------------------- แผนกช่าง ไฟฟ้า มีหลักสูตรดังนี้ 1 การใช้มัลติมิเตอร์ ในการซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้า 2 การต่อวงจรอนุกรม  วงจรขนาน 3 เรียนการต่อแผงคัทเอ้าท์ในบ้าน และฟิวส์บ้านเรียนการต่อกล้องคอนโทรลพาเนลในบ้านและระบบสายดิน 4 การอ่านแบบไฟฟ้าและการประเมินกระแสไฟฟ้าในการขอหม้อไฟฟ้า 5 การต่อหลอดฟลูออเรสเซนต์ และสวิทซ์ 3 ทาง 6 การต่อหลอดพร้อมสวิทซ์ 3 ทางและแบบสี่ทาง 7 การวิเคราะห์อาการเสียเมื่อไฟฟ้าดับ 8 ระบบไฟฟ้า 3 สาย 380 โวลท์ และงานมอเตอร์คอนโทรล 9 ปฏิบัติการต่อมอเตอร์คอนโทรลแบบมีรีเลย์หน่วงเวลา 10ปฏิบัติต่อตู้มอเตอร์คอนโทรล -------------------------------------------------------------------- แผนกช่าง ติดตั้งกล้องวงจรปิด มีหลักสูตรดังนี้ 1 เรียนรู้ภาคทฤษฏีเรื่องชนิดของกล้องและคุณสมบัติของกล้องในแบบต่างๆ 2 การเดินสายกล้องแบบต่างๆ และการเข้าสายกล้อง 3 การติดตั้งแบบ stand alon  กับระบบ Tv 4 การติดตั้งแบบ stand alon กับ rotor และตัวสลับภาพ 5 เรียนการติดตั้งกล้องระบบไร้สาย 6 เรียนรู้เรื่องกล้องอินฟาเรด และกล้องโดม พร้อมติดตั้ง 7 เรียนระบบ lan แบบมีสายและ lan แบบไร้สาย 8 เรียนรู้การต่อโมเด็ม ในการต่ออินเตอร์เน็ต 9 การต่อกล้องเข้ากับระบบคอมพิวเตอร์ แบบการ์ด 4 กล้อง 10การต่อกล้องผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ดูต่างพื้นที่เช่นคนละจังหวัด ----------------------------------------------------------------- แผนกช่าง กุญแจ มีหลัดสูตรดังนี้ 1 สอนการทำดอกกุญแจแบบไม่ใช้เครื่อง  2 เรียนเรื่องกลไกลูกบิดแบบตัวแบน และแบบลูกปืน 3 ทำฟันกุญแจลูกบิดตัวแบน และแบบลูกปืน 4เรียนการทำกุญแจ แบบตัวแบน เช่น 3 ห่วง 5เรียนการทำกุญแจประตูกระจก  และโต๊ะทำงาน ตลอดจนตู้เอกสารต่างๆ 6 ฝึกทำการสะเดาะกุญแจ แบบตัวแบน และการใช้อุปกรณ์ช่วยสะเดาะ ตามหลักวิชาการ 7 ฝึกการทำกุญแจ แบบตัวเหลี่ยม และกลไกภายในทั้งหมด 8 ฝึกการตะไบลูกกุญแจ แบบตัวเหลี่ยม 9 ฝึกการทำกุญแจมอเตอร์ไซด์ และการสะเดาะรถยนต์ และมอเตอร์ไซด์ ---------------------------------------------------------- แผนช่าง ซ่อมคอมพิวเตอร์ มีหลักสูตรดังนี้ 1 แนะนำองค์ประกอบ ด้าน Hardware ทั้งภายใน และภายนอก พร้อมประกอบเครื่อง 2 เรียน power supply และการเลือกใช้ในบอร์ดต่างๆ 3 เรียน disk drive และ harddisk 4 เรียนการติดตั้ง harddisk และการแบ่งพาติชั่น 5 เรียนการลงโปรแกรม windows และงาน office 6 เรียนการซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ และการอัฟเกรด 7 เรียนการประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ 8 เรียนระบบ lan แบบมีสาย 9 เรียนระบบ lan แบบไร้สาย -------------------------------------------------------------- แผนกช่างแอร์ชิลเลอร์  มีหลักสูตรดังนี้   หลักสูตรแอร์ชินเลอร์ แบ่งออกเป็น 4  ระดับ เพื่อให้สอดคล้องกับผู้เรียนที่มาต่างระดับกัน  โดยผู้เรียนที่ผ่านการทดสอบ ระดับ 1 หรือ 2 สามารถเข้าระดับ 3 ได้ทันที หรือท่านที่ผ่านระดับ 3 ก็เข้าระดับ 4 ได้ทันที  ในทำนองเดียวกัน ท่านที่ไม่ผ่านการทดสอบระดับที่ 1 ท่านต้องเรียนระดับที่ 1 ก่อน  ถึงจะเข้าเรียนระดับ 2 - 3 - 4 ได้ในแต่ละระดับ เรียน 5 วัน  ดังนั้นท่านใดที่เริ่มเรียนจากพื้นฐานถึงขั้น แอดวานท์ จะใช้เวลาเรียน  20 วัน  (ผู้เข้าอบรมครบ ห้องละ  6 คน  จึงจะทำการเปิดรอบ) -------------------------------------------------------------------  ระดับที่ 1 วันที่ 1  เรียนการใช้งานมัลติมีเตอร์ ในรูปแบบงานเครื่องปรับอากาศ เรียนการใช้คลิปแอมป์  และเกจวัดน้ำยา  และเครื่องมือวัดความเร็วลม  เครื่องมือวัดความเร็วรอบมอเตอร์ วันที่ 2  เรียนวงจรไฟฟ้าในเครื่องปรับอากาศ ขนาด 9000-18000 BTU โดยเฉพาะการวัดหัวหลัก CSR เรียนวงจรไฟฟ้าในเครื่องปรับอากาศ ขนาด 20000-36000 BTU วันที่  3  เรียนวงจรไฟฟ้าในเครื่องปรับอากาศ แบบใช้ระบบรีโมทแบบมีสาย  และไร้สาย เรียนวงจรไฟฟ้าในเครื่องปรับอากาศ ขนาด 36000 BTU แบบมี  hi-low วันที่ 4  การต่อวงจรไฟฟ้ากับเครื่องปรับอากาศจริง  และทำการเดินเครื่อง 5 อาการเสีย ยอดนิยม ในเครื่องปรับอากาศ วันที่ 5  รูปแบบงวงจรไฟฟ้า  แอร์แบบชิลเลอร์ ------------------------------------------------------------------------ ซ่อมเครื่องปรับอากาศจริง ที่วางยาเสีย 3 จุดภาคบ่าย สอบทฤษฏี และสัมภาษณ์         การเรียน 5 วัน ในระดับที่ 1  เน้นเรื่องการปูพื้นฐานงานไฟฟ้า ในเครื่องปรับอากาศ และหลักการทำงานวงจรไฟฟ้า ของเครื่องปรับอากาศ  เน้นการซ่อมแซม และต่อสายไฟฟ้าในวงจรพื้นฐานจะถึงขั้นมี HI  LOW  เพื่อนำความรู้ไปใช้ในวงจรเครื่องปรับอากาศแบบชินเลอร์ เน้นการวิเคราะห์  5  อาการเสีย ยอดนิยม ที่จะเสียเป็นประจำในเครื่องปรับอากาศ ผู้ที่ผ่านในระดับนี้ สามารถนำความรู้ในด้านไฟฟ้าไปใช้ในงานแอร์ชินเลอร์ได้เป็นอย่างดี และผู้ที่ต้องการความรู้ด้านไฟฟ้าของวงจรไฟฟ้าเครื่องปรับอากาศ  สามารถเข้ามาเรียน และนำความรู้ออกไปประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ  เช่นช่างแอร์ที่ทำงานตามร้านแอร์ แต่ไม่มีพื้นฐานทางไฟฟ้าแน่นพอ  ท่านก็สามารถเข้ามาเรียนในคอร์ดนี้ได้เป็นอย่างดี           ผู้ที่เรียนแอร์ชินเลอร์  หากท่านสอบผ่านในระดับที่ 1 ท่านก็เข้าเรียนในระดับที่ 2 ได้ ทันที  โดยการทดสอบไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ------------------------------------------------------------------------ สนใจเรียน  ติดต่อคุณ ปิ๊ก  028943134  081-4076084 หรือจะเข้าดูรายละเอียดเพิ่มได้ที่  www.trainingsiam.com

แจ้งลบ

ความคิดเห็นหมายเลข 252832

รับสอนบุคนทั่วไปที่สนใจงานอาชีพช่างแอร์บ้าน รับสอนบุคคลทั่วไปให้มีความชำนาญเฉพาะด้าน โดยหลักสูตรเร่งรัด มีอุปกรณ์การสอนให้พร้อม สอนจนเป็น สอนจนมั่นใจ สอนจนทำได้แน่นอน(ไม่เกิน90วัน) ค่าเรียน 5,000 บาท มาจากต่างจังหวัดมีที่พักให้ สนใจติดต่อ ประเวช รักษาเขตต์ 0897244045 (อยู่ที่ หาดป่าตอง จังหวัดภูเก็ต) ในกรณีสนใจแต่ไม่มีค่าเรียน ยินดีให้ผ่อนหรือคุยกันได้ ช่วงเช้าสอนภาคทฤษฏี ช่างบ่ายสอนภาคปฏิบัติ ให้ปฎิบัติหน้างานจริง 90วัน ไม่เป็นช่างแอร์ก็ให้รู้ไป จบหลักสูตรมีงานทำ(ทำงานจังหวัดภูเก็ต) ไม่เป็นช่างยินดีคืนเงิน

แจ้งลบ

ความคิดเห็นหมายเลข 244836

ทำงานอยู่ชลบุรีครับสนใจเรียนซ่อมแอร์และชิลเลอร์ทำไงดี

แจ้งลบ

ความคิดเห็นหมายเลข 240730

ของขวัญวาเลนไทน์


เทศกาลแห่งความรักเดือนกุมภาพันธ์ปีนี้ ใครที่นึกไม่ออกว่าจะซื้ออะไรให้แฟนดี ต้องนี่เลย ของขวัญวาเลนไทน์ สำหรับพิเศษของคุณ WWW.LOVERCORNER.COM :: ร้านเสื้อคู่รัก ได้ผลิตเสื้อคู่ที่ออกแบบอย่างพิถีพิถัน ด้วยความตั้งใจของเจ้าของร้านที่ต้องการทำ เสื้อคู่รัก ที่ดีที่สุด ทั้งด้านคุณภาพเนื้อผ้าที่ทางร้านใช้เนื้อผ้าอย่างดี :: Cotton Interlock Grade A เนื้อผ้าละเอียดนุ่มสบายให้สัมผัสที่ดีเยี่ยม เหมาะสำหรับซื้อเป็นของขวัญวาเลนไทน์สำหรับคนพิเศษของคุณ ด้วยลายน่ารักๆความหมายดีๆที่ใครเห็นต้องชอบแน่นอนเสื้อคู่รัก ของขวัญวาเลไทน์ถ้าสนใจลองเข้าชมในเวบ WWW.LOVERCORNER.COM ดูสิคะ รับรองว่าโดนใจซักลายแน่ๆ
เสื้อคู่รัก สามารถซื้อได้ในทุกโอกาส ไม่ว่าจะเป็นช่วงไหน เพราะคุณใส่กับแฟนไว้ให้คนอื่นอิจฉาเล่นก็ได้นะ ^_^

ใส่ในช่วงวันแห่งความรักนี้ ใครเห็นต้องอิจฉาแน่นอนจ้า

ลายเค้าก็มีให้เลือกเยอะแยะมากมาย หลากหลายแบบ ต้องมีซักลายที่ถูกใจคุณแน่นอน ด้วยคุณภาพเสื้อ และการตัดเย็บ เนื้อผ้า มีทั้งเสื้อคู่คอกลม (Couple T-Shirt) , เสื้อคู่คอปก เสื้อโปโล(Couple Polo) -- T-Shirts Couple Style ,The Gift for Lover
ของขวัญวาเลนไทน์


แจ้งลบ

ความคิดเห็นหมายเลข 240700

อยากทราบรายละเอียด เกี่ยวกับค่าเล่าเรียน ช่างซ่อมแอร์ครับ กรุณาแจ้งทาง อีเมล์ด้วยนะครับ kongkit2522@hotmail.com

ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็น