เรียนต่อ ปริญญาโทที่ไหนดี เรียนจบง่าย เสียค่าใช้จ่ายน้อย

จำนวนคนดู 10409 แสดงความคิดเห็น 6
ลงประกาศโดย : poo อีเมลล์ติดต่อ : poomar@hotmail.com
รายงานความไม่เหมาะสม / แจ้งลบ

วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา UMDC มหาวิทยาลัยทักษิณ  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต MPA กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษา ป.โท   สาขาการบริหารงานตำรวจ และ กระบวนการยุติธรรม สาขาการปกครองท้องถิ่น  สาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์  สาขาการจัดการการเปลี่ยนแปลง สอนโดยคณาจารย์ที่มีชื่อเสียง เรียนแบบ BLOCK COURSE เหมาะกับกลุ่มนักศึกษาที่ทำงานเน้นการวิเคราะห์ ไม่เน้นชั่วโมงเรียนเป็นหลัก   หลักฐานในการรับสมัคร สำเนาทะเบียนบ้าน 2 ชุด สำเนาบัตรประชาชน 2 ชุด  transcript 2 ชุด ใบปริญญาบัตร 2 ชุด รูปถ่าย 1 นิ้ว 3 รูป   หรือ www.u-mdc.com  หรือ โทร.089-6543366 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ชั้น 3 อาคารห้องสมุด 100 ปี โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย จ.ภูเก็ต โทรสาร 076-226243   ค่าลงทะเบียนตลอดหลักสูตร 120,000 นักศึกษาที่สนใจ ## สามารถกู้ ธนาคารออมสิน เพื่อใช้ในการศึกษา ได้เต็มจำนวน   ธรรมรัตน์  

(- ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็น -)
ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็น