โครงการในหลวง แม้จะเป็นแค่หญ้า แต่มีคุณอนันต์นะครับผม

จำนวนคนดู 4709 แสดงความคิดเห็น 9
ลงประกาศโดย : Love King อีเมลล์ติดต่อ : mamieawlovely@hotmail.com
รายงานความไม่เหมาะสม / แจ้งลบ

ทฤษฎีการป้องกันการเสื่อมโทรมและพังทลายของดินโดยหญ้าแฝก
พืชจากพระราชดำริ : กำแพงที่มีชีวิตในการอนุรักษ์
และคืนธรรมชาติสู่แผ่นดิน

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงตระหนักถึงสภาพปัญหาการชะล้างพังทลายของดิน
และการสูญเสียหน้าดินที่อุดมสมบูรณ์ จึงทรงศึกษาถึงศักยภาพของ

(- ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็น -)
ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็น