ชาเขียวญี่ปุ่น itoen

คู่มือครูและแผน 2551 ศิลปะ ป.1-ป.6 วพ.

เรื่องโดย: คุณ Teacher Guide Training Center (TGTC) email: teacherguide2011@gmail.com เข้าดู: 841 ครั้ง ตอบ: 0 ความเห็น update: 19/07/2011 20:16 หมวด : ต้องการขาย

คู่มือครู แผน 2551 ศิลปะ ป.1-ป.6 วพ. - ออกแบบการเรียนรู้โดยใช้มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดชั้นปีเป็นเป้าหมาย-

คู่มือครูและแผน 2551 ศิลปะ ป.1-ป.6 (วพ.)

คู่มือครูและแผน 2551 ศิลปะ ป.1-ป.6 (วพ.)
- ออกแบบการเรียนรู้โดยใช้มาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัดชั้นปีเป็นเป้าหมาย
- ออกแบบการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
- ใช้แนวคิด Backward Design ผสมผสานกับแนวคิดทฤษฎีการเรียนรู้ต่าง ๆ อย่างหลากหลาย
- ออกแบบการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนในการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้ทักษะชีวิต และการใช้เทคโนโลยี
- แบ่งเป็นแผนการจัดการเรียนรู้รายชั่วโมง สะดวกในการใช้ 
- มีองค์ประกอบครบถ้วนตามแนวทางการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษา
- นำไปพัฒนาเป็นผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนวิทยฐานะได้
 
สนใจข้อมูล / สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม / ขอรับตัวอย่าง
ให้บริการจัดหาข้อมูล แผนการสอนที่ท่านต้องการ
ติดต่อ
e-mail :
teacherguide2011@gmail.com
...............................................................................
Teacher Guide Training Center (TGTC)
อาคาร SMT Tower ชั้น 16 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพ 104
กรุงเทพมหานคร 104
e-mail : teacherguide2011@gmail.com

ออกความเห็นกับ* คู่มือครูและแผน 2551 ศิลปะ ป.1-ป.6 (วพ.)
ความเห็น*
ภาพประกอบ ไม่เกิน 400 KB, ขนาดกว้างหรือยาวไม่ควรเกินด้านละ 640 พิกเซล
จากคุณ*
E-mail ระบุตัวอักษรที่เห็น CAPTCHA Image 
  [ เปลี่ยนภาพ ]
ออกแบบเว็บไซต์ Hosting หางาน แปลภาษาญี่ปุ่น ล่ามภาษาญี่ปุ่น