คู่มือครูและแผน 2551 สังคม ป.1-6

คู่มือครู แผน 2551 สังคม ป.1-6 วพ. - ออกแบบการเรียนรู้โดยใช้มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดชั้นปีเป็นเป้าหมาย-

เรื่องโดย: คุณ Teacher Guide Training Center (TGTC) email: teacherguide2011@gmail.com เข้าดู: 305 ครั้ง ตอบ: 0 ความเห็น update: 19/07/2011 20:11 หมวด : ต้องการขาย

คู่มือครูและแผน 2551 สังคม ป.1-6

คู่มือครูและแผน 2551 สังคม ป.1-6 (วพ.)- ออกแบบการเรียนรู้โดยใช้มาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัดชั้นปีเป็นเป้าหมาย- ออกแบบการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง - ใช้แนวคิด Backward Design ผสมผสานกับแนวคิดทฤษฎีการเรียนรู้ต่าง ๆ อย่างหลากหลาย - ออกแบบการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนในการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้ทักษะชีวิต และการใช้เทคโนโลยี- แบ่งเป็นแผนการจัดการเรียนรู้รายชั่วโมง สะดวกในการใช้  - มีองค์ประกอบครบถ้วนตามแนวทางการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษา- นำไปพัฒนาเป็นผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนวิทยฐานะได้
สนใจข้อมูล / สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม / ขอรับตัวอย่างให้บริการจัดหาข้อมูล แผนการสอนที่ท่านต้องการติดต่อe-mail : teacherguide2011@gmail.com...............................................................................Teacher Guide Training Center (TGTC)อาคาร SMT Tower ชั้น 16 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพ 104กรุงเทพมหานคร 104e-mail : teacherguide2011@gmail.com

ออกความเห็นกับ* คู่มือครูและแผน 2551 สังคม ป.1-6
ความเห็น*
ภาพประกอบ ไม่เกิน 400 KB, ขนาดกว้างหรือยาวไม่ควรเกินด้านละ 640 พิกเซล
จากคุณ*
E-mail ระบุตัวอักษรที่เห็น CAPTCHA Image 
  [ เปลี่ยนภาพ ]