ชุดทดสอบสารแอมเฟตามีนในปัสสาวะ ชุดตรวจสอบยาบ้า

หลักการทำงานของชุดทดสอบ ชุดทดสอบ GPO Meth Cassette เป็นชุดทดสอบสำเร็จรูปชนิดตรวจกรอง Screening Test สำหรับใช้ในการตรวจวินิจฉัยหาสารแอมเฟตามีน

เรื่องโดย: คุณ นริศรา email: narissara32@hotmail.com เข้าดู: 677 ครั้ง ตอบ: 0 ความเห็น update: 25/01/2011 11:08 หมวด : ต้องการขาย

ชุดทดสอบสารแอมเฟตามีนในปัสสาวะ (ชุดตรวจสอบยาบ้า)

หลักการทำงานของชุดทดสอบ
ชุดทดสอบ GPO Meth Cassette เป็นชุดทดสอบสำเร็จรูปชนิดตรวจกรอง (Screening Test)สำหรับใช้ในการตรวจวินิจฉัยหาสารแอมเฟตามีน (Methamphetamine) ในปัสสาวะ วิธีการทดสอบทำได้ง่ายในขั้นตอนเดียว สะดวกรวดเร็ว ลักษณะการตรวจเป็นแบบให้ผลเชิงคุณภาพ (Qualitative) โดยใช้หลักการ Competitive binding immunoassay ในการตรวจหาสารเมทแอมเฟตามีน (Metamphetamine) และอนุพันธ์หลักของ Methamphetamine ในสิ่งส่งตรวจที่เป็นปัสสาวะ ปริมาณต่ำสุดของสารเมทแอมเฟตามีน (Metamphetamine)ในปัสสาวะ ที่สามารถวัดได้ หรือ ค่า Cut-off เท่ากับ 1000 ng/mL
 
กลุ่มเป้าหมาย                  ปัสสาวะ
 
จำนวนตัวอย่าง                 50 ตัวอย่าง
 
ความไวและความจำเพาะ  ชุดทดสอบ GPO Meth Cassette มีความสามารถในการตรวจหาสาร Metamphetamine ได้ในปริมาณต่ำสุด Cut-Off เท่ากับ 1000 ng/mL
 
อายุการเก็บรักษา             2 ปี/ ในอุณหภูมิ 4-30 องศาเซลเซียส
 
 
 
 
สนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
บริษัทโกลบอล คอมเพลกซ์ จำกัด
เลขที่ 712 ถนนแฮปปี้แลนด์ สาย 1 แขวงคลองจั่น
เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
Tel: 02-3752455, 089-1858999
Mobile: 085-2185585 narissara
 

ออกความเห็นกับ* ชุดทดสอบสารแอมเฟตามีนในปัสสาวะ (ชุดตรวจสอบยาบ้า)
ความเห็น*
ภาพประกอบ ไม่เกิน 400 KB, ขนาดกว้างหรือยาวไม่ควรเกินด้านละ 640 พิกเซล
จากคุณ*
E-mail ระบุตัวอักษรที่เห็น CAPTCHA Image 
  [ เปลี่ยนภาพ ]