นำเสนอ โปรแกรมสำเร็จรูป

นำเสนอโปรแกรมสำเร็จรูป รับเขียนโปรแกรมรวมถึงเว็บไซต์ ตัวอย่างโปรแกรม 1.โปรแกรมร้านอาหาร ปัจจุบันมีร้านอาหารหลายร้านที่ใช้โปรแกรมของทางบริษัท

เรื่องโดย: คุณ บริษัทคาลเวอรี่ email: mchaiyapong@hotmail.com เข้าดู: 1948 ครั้ง ตอบ: 0 ความเห็น update: 09/07/2007 11:32 หมวด : ต้องการขาย

นำเสนอ !! โปรแกรมสำเร็จรูป

นำเสนอโปรแกรมสำเร็จรูปและรับเขียนโปรแกรมรวมถึงเว็บไซต์
 
ตัวอย่างโปรแกรม
 
1.โปรแกรมร้านอาหารซึ่งปัจจุบันมีร้านอาหารหลายร้านที่ใช้โปรแกรมของทางบริษัท มีรายงานมามายให้เลือกดู การตัดสต็อกตามวัตถุดิบที่ขายจริง การเปลี่ยนแปลงรายการอาหารที่ทำได้ง่ายพร้อมใส่ภาพประกอบ สามารถค้นหารายการอาหารตามที่ต้องการเพื่อเป็นการประหยัดเวลา รวมถึงการกำหนดสิทธิการใช้งานของพนักงานแต่ละคนเพื่อความปลอดภัยของร้าน
2.โปรแกรม Payroll เป็นโปรแกรมจัดทำเงินเดือนและคำนวณส่งภาษี ซึ่งใช้งานง่ายไม่ซับซ้อน สามารถ Import ข้อมูลได้อย่างง่าย และคำนวณเงินเดือน โบนัสประจำปี และยังสามารถเรียกดูรายงาน พร้อมทั้งออก PaySlip ให้กับพนักงานได้อีกด้วย
3.โปรแกรมบริหารสถานศึกษา ซึ่งเป็นโปรแกรมที่พัฒนามาจากความต้องการของลูกค้า ซึ่งโปรแกรมทำได้อย่างสมบูรณ์พร้อมทั้งสามารถเรียกดูรายงานได้อย่างละเอียด การเก็บเงินค่าเทอมของฝ่ายการเงิน การคำนวณคะแนนของฝ่ายวัดผล การกำหนดวิชาเรียนของฝ่ายทะเบียน เรียกดูรายงานต่าง ๆ ได้ตามความต้องการ ซึ่งสามารถใช้งานควบคู่ไปกับโปรแกรม Payroll และ TimeAttendent ในการคำนวณเงินเดือนของครู-อาจารย์
4.โปรแกรม Garment ท่านที่ทำธุรกิจ หรือ โรงงาน เสื้อผ้าสำเร็จรูป เรามีโปรแกรมสำหรับควบคุมการผลิตเสื้อผ้าพร้อมทั้งวัตถุดิบในการตัดสต็อกและยังสามารถที่จะกำหนดอัตราเงินเดือนให้กับพนักงานแต่ละคน แผนก และ รายชิ้นได้อีกด้วย และยังสามารถออกใบสั่งผลิต ใบวางบิล พร้อมทั้งใบเสร็จ
5.โปรแกรม TimeAttendent เป็นโปรแกรมสำหรับบันทึกเวลาเข้าออกของพนักงานพร้อมทั้งเก็บประวัติของพนักงานแต่ละคน สามารถกำหนดวันหยุดของบริษัท ตั้งเวลาการทำงานของแต่ละวันพร้อมทั้งเก็บข้อมูลเวลาเข้าออกเพื่อนำมาประกอบการคำนวณเงินเดือนของพนักงาน
6.โปรแกรมสร้างเว็บไซต์สำเร็จรูป เป็นการสร้างเว็บไซต์ได้ง่าย ๆ ภายในเวลา 5 นาทีไม่ว่าท่านต้องการเว็บแบบไหนสามารถเลือกโครงสร้างใส่ข้อมูลได้ตามความต้องการ
7.รับเขียนและออกแบบเว็บไซต์และโปรแกรมตามความต้องการของลูกค้าในราคาไม่แพง
 

ออกความเห็นกับ* นำเสนอ !! โปรแกรมสำเร็จรูป
ความเห็น*
ภาพประกอบ ไม่เกิน 400 KB, ขนาดกว้างหรือยาวไม่ควรเกินด้านละ 640 พิกเซล
จากคุณ*
E-mail ระบุตัวอักษรที่เห็น CAPTCHA Image 
  [ เปลี่ยนภาพ ]