Placenta พลาเซนต้า

สรุปหลักระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535

เรื่องโดย: คุณ วณิชย์ ศุภวณิชย์สกุล email: Mr.wanit@hotmail.com เข้าดู: 4590 ครั้ง ตอบ: 1 ความเห็น update: 18/10/2010 16:12 หมวด : ต้องการขาย

สรุปหลักกฎหมายเป็นข้อๆ เรียงตามมาตรา ง่ายต่อการจดจำ เหมาะสำหรับตอบข้อสอบปรนัย ผู้มีเวลาน้อย ใช้ทำงาน 1. สรุปหลักกฎหมาย พ.ร.บ. ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547

สรุปหลักระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535

สรุปหลักระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535

สรุปหลักกฎหมายเป็นข้อๆ เรียงตามมาตรา ง่ายต่อการจดจำ
เหมาะสำหรับตอบข้อสอบปรนัยและผู้มีเวลาน้อยหรือใช้ทำงาน
 
1. สรุปหลักกฎหมาย พ.ร.บ. ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547                                                              ราคา 120 บาท
2. สรุปหลักกฎหมาย พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540                                           ราคา 100 บาท
3. สรุปหลักระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544                               ราคา 100 บาท
4. สรุปหลักกฎหมาย พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539                 ราคา 120 บาท
5. สรุปหลักกฎหมาย พ.ร.บ. ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.. 2539                         ราคา 100 บาท
6. สรุปหลักกฎหมาย พ.ร.ฎ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ราคา 100 บาท
7. ประมวลกฎหมายอาญาย่อหลักประกอบตัวบทสำคัญ พร้อมฎีกา                                          ราคา 130 บาท
8. สรุปหลักกฎหมาย ป.วิ.อ.ที่เกี่ยวข้องกับตำรวจพร้อมฎีกา                                                       ราคา 150 บาท
9. สรุปหลักพยานหลักฐานตาม ป.วิ.อ. พร้อมฎีกา                                                                        ราคา 100 บาท
10. สรุปหลักระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526                           ราคา 120 บาท
11. สรุปหลักกฎหมาย พ.ร.บ. วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502                                 ราคา 100 บาท
12. สรุปหลักระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535                                     ราคา 150 บาท
13. สรุปหลักระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ พ.ศ.2547 ราคา 100 บาท
 
วณิชย์ ศุภวณิชย์สกุล  นบ.นบท.
083-7766420  02-6170783 (แฟลตตำรวจลือชา)

บริษัทยูนิซิตี้ มาร์เก็ตติ้ง(ไทยแลนด์) จำกัด www.unicityth.com www.unicityscience.org , www.makelifebetter.com , www.lifemedical.org   อุตสาหกรรมเฟรนไชน์สุขภาพจากเกรดAจากU.S.A
การดูแลสุขภาพแบบองค์รวม และเฉพาะด้าน
นวัตกรรมการแพทย์สมัยใหม่สารอาหารบำบัดโรคทดแทนยาเคมี สารอาหารเกรดยา สกัดจากธรรมชาติสมุนไพร100%
สามารถเข้าสปาร์และโรงพยาบาลได้
ดูแลระบบ เลือด หัวใจหลอดเลือด เบาหวาน มะเร็ง ผิว อื่นๆ รับประกันความพึงพอใจถึง60วัน   การทำงาน
เรียนรู้จากการฟังสัมมนาและDSC ทั่วประเทศทำเป็นอาชีพเสริมได้   สวัสดิการ ท่องเที่ยวฟรี ต่างประเทศปีละ4ครั้ง
สมัครรับข้อมูล
 บริการ sms ข่าวสารสัมนาทั่วประเทศเพื่อรับฟังรายละเอียดเมื่อพร้อมทำงานโทร082-1025012
คุณปริญญา
บริการ SMS กด*469820900แล้วกดโทรออก ค่าบริการ 29 บาทต่อเดือน คิดค่าบริการหลังทดลองใช้ 15 วัน เพื่อฟังข้อมูลข่าวสารการจัดสัมนาเพื่อสุขภาพและโอกาสดีๆ
สมัครสมาชิกครั้งเดียวตลอดชีวิต ได้ที่ สำนักงานทั่วประเทศ สามารถขยายสาขาไปต่างประเทศได้
ข้อมูลที่ต้องกรอก
- ข้อมูลผู้แนะนำ
นายปริญญา รสร่าง ( DSC ภาวดล ขอนแก่น ) ID. 110174866 เว็ปส่วนตัว http://usabiouni.mymarket.in.th E-mail : Parinyakku@live.com   ข้อมูลการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมสารอาหารบำบัดโรค(รวมทั้งป้องกันหวัด2009)แทนยาเคมี**ดารานิยมจาก U.S.A.
ความเห็นโดย คุณ paino Email :paino_moo@hotmail.com เมื่อ: 18/10/2553 16:12

ออกความเห็นกับ* สรุปหลักระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535
ความเห็น*
ภาพประกอบ ไม่เกิน 400 KB, ขนาดกว้างหรือยาวไม่ควรเกินด้านละ 640 พิกเซล
จากคุณ*
E-mail
ระบุตัวอักษรที่เห็น CAPTCHA Image 
  [ เปลี่ยนภาพ ]
เติมเงินมือถือ Hosting หางาน แปลภาษาญี่ปุ่น ล่ามภาษาญี่ปุ่น ออกแบบเว็บไซต์