สอบนายสิบตำรวจ วุฒิ ป.ตรี

ตร.อนุมัติโครงการคัดเลือกข้าราชการตำรวจชั้นประทวนเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร สอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิปริญญาตรีเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน

เรื่องโดย: คุณ hgctutor.com email: เข้าดู: 11895 ครั้ง ตอบ: 6 ความเห็น update: 03/05/2011 00:30 หมวด : หางาน

สอบนายสิบตำรวจ(วุฒิ ป.ตรี)

ตร.อนุมัติโครงการคัดเลือกข้าราชการตำรวจชั้นประทวนเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตรและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิปริญญาตรีเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ/พล.ต.ท.วัชรพล ประสารราชกิจ โฆษก ตร. เปิดเผยว่า ตามที่ พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ ผบ.ตร. ได้แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อพิจารณาดำเนินการโครงการคัดเลือกข้าราชการตำรวจชั้นประทวนผู้มีวุฒิปริญญาตรีและมีอายุรารชการไม่น้อยกว่า 10 ปี เป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร โดยมี พล.ต.ท.วัชรพล ประสารราชกิจ ผู้ช่วย ผบ.ตร.(บร 11) เป็นหัวหน้าคณะทำงานชุดดังกล่าว ได้พิจารณาและเสนอแนวทางดำเนินการต่อ ตร. โดย ตร. ได้อนุมัติให้ดำเนินการแล้ว 2 โครงการ คือ 1. โครงการคัดเลือกข้าราชการตำรวจชั้นประทวนผู้มีวุฒิปริญญาตรี เพื่อแต่งตั้งเลื่อนชั้นเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร โครงการ 4 ปี เริ่มตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2555 ปีงบประมาณละ 500 อัตรา แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้ 1.1 กลุ่มผู้ไม่มีวุฒิปริญญาตรี (เฉพาะยศ ด.ต.-จ.ส.ต.) จำนวน 250 อัตรา แยกเป็น สายป้องกันปราบปราม 200 อัตรา และสายอำนวยการ 50 อัตรา 1.2 กลุ่มผู้มีวุฒิปริญญาตรี จำนวน 250 อัตรา แยกเป็น สายป้องกันปราบปราม 200 อัตรา และสายอำนวยการ จำนวน 50 อัตรา โดยมีเงื่อนไข หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกว่าต้องรับราชการตำรวจมาไม่น้อยกว่า 4 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร ทั้งนี้ ในการรับสมัครเพื่อคัดเลือกตามข้อ 1.1 และ 1.2 ให้สมัครเพื่อคัดเลือกในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเพียงกลุ่มเดียว ตามคุณวุฒิเท่านั้น 2. โครงการสอบแข่งขันบุคคลภายนอก ผู้มีคุณวุฒิปริญญาตรีเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน โครงการ 4 ปี เริ่มตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศง 2552 จำนวน 4,000 อัตรา ส่วนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555 ปีละ 1,500 อัตรา โดย ตร. ได้กระจายการสอบแข่งขันไปยังภูมิภาคด้วย คือ ภ.1-9 เช่นเดียวกับการสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ ข้อมูลจาก : กองสารนิเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ออกความเห็นกับ* สอบนายสิบตำรวจ(วุฒิ ป.ตรี)
ความเห็น*
ภาพประกอบ ไม่เกิน 400 KB, ขนาดกว้างหรือยาวไม่ควรเกินด้านละ 640 พิกเซล
จากคุณ*
E-mail ระบุตัวอักษรที่เห็น CAPTCHA Image 
  [ เปลี่ยนภาพ ]