หนังสือเรียนหลักสูตรแกนกลาง ปี 51 Extra Access1- 3 ม.1-3 Student s Book

หนังสือเรียนหลักสูตรแกนกลาง ปี 51 Extra Access1- 3 ม.1-3 Student s Book Access เป็นโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ ที่ออกแบบ พัฒนาองค์ความรู้

เรื่องโดย: คุณ bookpoint Online email: e-shop@bookpoint.co.th เข้าดู: 831 ครั้ง ตอบ: 0 ความเห็น update: 01/02/2011 09:56 หมวด : ต้องการขาย

หนังสือเรียนหลักสูตรแกนกลาง ปี 51 Extra Access1- 3 ม.1-3 Student s Book

หนังสือเรียนหลักสูตรแกนกลาง ปี 51 Extra Access1- 3 ม.1-3 Student s Book

หนังสือเรียนหลักสูตรแกนกลาง ปี 51 Extra Access1- 3 ม.1-3 Student s Book Access เป็นโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ ที่ออกแบบและพัฒนาองค์ความรู้ รวมทั้งนวัตกรรมการเรียนการสอนตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดรายชั้น ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 เพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนสำหรับประเทศไทยโดยเฉพาะ โดยมุ่งตอบสนองความต้องการของนักเรียนไทย ที่ควรจะมีความรู้ความเข้าใจเนื้อหาภาษาในเรื่องใดบ้าง และควรได้รับการฝึกฝนทักษะด้านใดเป็นพิเศษ ที่จะช่วยให้ผู้เรียนบรรลุวัตถุประสงค์ตามตัวชี้วัดของหลักสูตร และสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสารได้อย่างคล่องแคล่ว
ประกอบด้วยหนังสือเรียนหลักสูตรแกนกลาง ปี 51 Extra Access 1 ม.1 Student s Book  หนังสือเรียนหลักสูตรแกนกลาง ปี 51 Extra Access 2 ม.2 Student s Book  หนังสือเรียนหลักสูตรแกนกลาง ปี 51 Extra Access 3 ม.3 Student s Book 
สนใจดูรายละเอียเพิ่มเติมและสั่งซื้อได้ตาม Link ด้านล่างhttp://www.bookpoint.co.th/bookpoint/main.php?url=product_list&cat_id=881
บริการจัดส่งทั่วประเทศ ตั้งแต่ 1 เล่มขึ้นไป / ระบบจะแจ้งค่าจัดส่งให้ทราบโดยอัตโนมัติในขั้นตอนการสั่งซื่อ ผ่านระบบ Online
สอบถามรายละเอียดและสั่งซื้อได้ที่ : แผนกธุรกิจออนไลน์ ( ค้าปลีก)http://www.bookpoint.co.thTEL : 083-988-3476 / 02-960-1799/ E-mail : e-shop@bookpoint.co.th
บริษัทบุ๊ค พอยท์ จำกัด อาคารบุ๊คพอยท์ เมืองทองธานี  497 ถนนบอนด์สตรีท ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 หมายเหมายเลขโทรศัพท์ 02-960-1799,02-583-5425  โทรสารอัตโนมัติ  02-960-1795 
ดูรายการหนังสือเรียน แม่บทมาตรฐาน หลักสูตรแกนกลาง ปี 51 อจท. ทั้งหมดได้ โดยกดที่ Link ด้านล่างhttp://www.bookpoint.co.th/bookpoint/main.php?url=subcontent&sid=27
 
1
ราคา : 125.00 บาท
Access เป็นโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ ที่ออกแบบและพัฒนาองค์ความรู้ รวมทั้งนวัตกรรมการเรียนการสอนตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดรายชั้น ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 เพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนสำหรับประเทศไทยโดยเฉพาะ โดยมุ่งตอบสนองความต้องการของนักเรียนไทย ที่ควรจะมีความรู้ความเข้าใจเนื้อหาภาษาในเรื่องใดบ้าง และควรได้รับการฝึกฝนทักษะด้านใดเป็นพิเศษ ที่จะช่วยให้ผู้เรียนบรรลุวัตถุประสงค์ตามตัวชี้วัดของหลักสูตร และสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสารได้อย่างคล่องแคล่ว
2
ราคา : 125.00 บาท
Access เป็นโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ ที่ออกแบบและพัฒนาองค์ความรู้ รวมทั้งนวัตกรรมการเรียนการสอนตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดรายชั้น ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 เพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนสำหรับประเทศไทยโดยเฉพาะ โดยมุ่งตอบสนองความต้องการของนักเรียนไทย ที่ควรจะมีความรู้ความเข้าใจเนื้อหาภาษาในเรื่องใดบ้าง และควรได้รับการฝึกฝนทักษะด้านใดเป็นพิเศษ ที่จะช่วยให้ผู้เรียนบรรลุวัตถุประสงค์ตามตัวชี้วัดของหลักสูตร และสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสารได้อย่างคล่องแคล่ว
3
ราคา : 125.00 บาท
Access เป็นโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ ที่ออกแบบและพัฒนาองค์ความรู้ รวมทั้งนวัตกรรมการเรียนการสอนตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดรายชั้น ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 เพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนสำหรับประเทศไทยโดยเฉพาะ โดยมุ่งตอบสนองความต้องการของนักเรียนไทย ที่ควรจะมีความรู้ความเข้าใจเนื้อหาภาษาในเรื่องใดบ้าง และควรได้รับการฝึกฝนทักษะด้านใดเป็นพิเศษ ที่จะช่วยให้ผู้เรียนบรรลุวัตถุประสงค์ตามตัวชี้วัดของหลักสูตร และสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสารได้อย่างคล่องแคล่ว

ออกความเห็นกับ* หนังสือเรียนหลักสูตรแกนกลาง ปี 51 Extra Access1- 3 ม.1-3 Student s Book
ความเห็น*
ภาพประกอบ ไม่เกิน 400 KB, ขนาดกว้างหรือยาวไม่ควรเกินด้านละ 640 พิกเซล
จากคุณ*
E-mail ระบุตัวอักษรที่เห็น CAPTCHA Image 
  [ เปลี่ยนภาพ ]