หนังสือเรียนแม่บทมาตรฐาน หลักสูตรแกนกลางฯ NEW AHA ENGLISH ป.1

หนังสือเรียนแม่บทมาตรฐาน หลักสูตรแกนกลางฯ NEW AHA ENGLISH ป.1 function fbs click u location.href t document.title window.open +encodeURIComponent u +

เรื่องโดย: คุณ แผนกธุรกิจออนไลน์(ค้าปลีก) email: e-shop@bookpoint.co.th เข้าดู: 421 ครั้ง ตอบ: 0 ความเห็น update: 07/11/2011 10:17 หมวด : ต้องการขาย

หนังสือเรียนแม่บทมาตรฐาน หลักสูตรแกนกลางฯ NEW AHA! ENGLISH ป.1

หนังสือเรียนแม่บทมาตรฐาน หลักสูตรแกนกลางฯ NEW AHA! ENGLISH ป.1 function fbs_click() {u=location.href;t=document.title;window.open('http://www.facebook.com/sharer.php?u='+encodeURIComponent(u)+'&t='+encodeURIComponent(t),'sharer','toolbar=0,status=0,width=626,height=436');return false;} html .fb_share_button { display: -moz-inline-block; display:inline-block; padding:1px 20px 0 5px; height:15px; border:1px solid #d8dfea; background:url(http://static.ak.fbcdn.net/rsrc.php/z39E0/hash/ya8q506x.gif) no-repeat top right; } html .fb_share_button:hover { color:#fff; border-color:#295582; background:#3b5998 url(http://static.ak.fbcdn.net/rsrc.php/z39E0/hash/ya8q506x.gif) no-repeat top right; text-decoration:none; } Share ราคา 99.00 บาท | [ ดูตัวอย่างการสั่งซื้อ] [เงื่อนไขการสั่งซื้อ] [คำถามที่ลูกค้าอยากรู้]

มมฐ.หลักสูตรแกนกลาง ปี 51 New Aha English ป.1 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 Barcode : 8858649105400 ผู้แต่ง : เอกรินทร์ สี่มหาศาล , สุสรดิษฐ์ ทองเปรม พิมพ์ครั้งที่ 1 ขนาด : 21 X 28 X 0.8 จัดจำหน่ายโดย : บริษัทอักษรเจริญทัศน์ อจท.จำกัด  ราคาปก 99.00 หมวด : มมฐ.หลักสูตรแกนกลาง 51 New Aha English
สื่อการเรียนรู้ แม่บทมาตรฐาน หลักสูตรแกนกลาง NEW AHA English ป.1 เล่มนี้ จัดทำขึ้นให้สอดคล้องกับสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ในสาระที่ 1-4 ภายในเล่ม นำเสนอการจัดการเรียนการสอนเป็น Module ครบถ้วนตามมาตรฐานตัวชี้วัดชั้นปี และสาระการเรียนรู้แกนกลาง โดยเน้นการออกแบบกิจกรรมให้สัมพันธ์กับธรรมชาติการเรียนรู้ของแต่ละกลุ่มสาระและความสนใจของผู้เรียนแต่ละคน ในแต่ละ Module ผู้เรียนจะได้รับความรู้ รวมทั้งฝึกปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ จนกระทั้งสามารถจัดทำชิ้นงานเพื่อเก็บเป็นหลักฐานแสดงการบรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด และประเมินคุณภาพผู้เรียนตามเกณฑ์ของ สมศ. ในแต่ละ Moudle จะประกอบด้วย แผนผังความคิด เป้าหมายการเรียนรู้ คุณภาพที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ภาพประกอบบทเรียน กิจกรรมนำสู่บทเรียน กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาความคิด กิจกรรมบูรณาการสร้างสรรค์ มีแบบบันทึกผลการเรียนประจำหน่วย แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ประจำหน่วย แบบทดสอบ Quiz ข้อสอบ PRE-O-NET
สารบัญ 1 วงล้อแห่งการเรียนรู้ 2 ตารางวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 3.แบบบันทึกผลการเรียน เพื่อตัดสินระดับผลสัมฤทธิ์ 4.แบบบันทึกผลการประเมินความสามารถการอ่าน 5.แบบบันทึกผลการปฏิบัติกิจกรรมเพื่อสังคม 6.แบบบันทึกผลการประเมินด้านคุณธรรมของผู้เรียน 7.แบบแสดงผลการประกันคุณภาพผู้เรียน
Module 1 My alphabets Lesson 1 Orientation Quiz 1 แบบแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน Module 1
Module 2 All about me Lesson 2 Hello Lesson 3 Hi Lesson 4 I/You Quiz 2 แบบแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน Module 2
Module 3 My family Lesson 5 Good Morning Lesson 6 Good afternoon Lesson 7 Good evening Lesson 8 Goodbye Quiz 3 แบบแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน Module 3
Module 4 In my bag Lesson 9 It's a............... Lesson 10 Whar's this ? Quiz 4 แบบแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน Module 4 Assessment (Module 4-5)
Module 5 My School Lesson 11 Thank you Lesson 12 Sit down/ Stand up Lesson 13 Walk / Run / Jump Lesson 14 May I come in ,please ? Lesson 15 May I go out , please ? Lesson 16 Excuse me. Lesson 17 Is this a .. ? Quiz 5 แบบแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน Module 5
Module 6 Counting Lesson 18 Numbers 1-3 Lesson 19 Numbers 4-6 Lesson 20 Numbers 7-10 Quiz 6 แบบแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน Module 6
Module 7 Funny days Lesson 21 Days Lesson 22 This is a......... Lesson 23 That is a........ Lesson 24 Colours Quiz 7 แบบแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน Module 7
Module 8 Can you say......? Lesson 25 Ch/Sh-Sounds Lesson 26-L Sound Quiz 8 แบบแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน Module 8 Assessment (Module 6-8) โครงงานภาษาอังกฤษ Lexicon
 
 
Detail | 99.00
Detail | 99.00
Detail | 99.00
Detail | 99.00
Detail | 99.00
Detail | 99.00
 
ดูรายละเอียดหนังสือที่webด้านล่างhttp://www.bookpoint.co.th/bookpoint/main-studentbook.php?url=product_list-book&cat_id=710
 
แผนกธุรกิจออนไลน์(ค้าปลีก):083-988-3476E-mail:e-shop@bookpoint.co.th
website : http://student.bookpoint.co.thจำหน่ายหนังสือเรียนแม่บทมาตรฐาน51สัมฤทธิ์มาตรฐาน51และอญ.51อจท.
 
บริษัทบุ๊คพอยท์จำกัดอาคารบุ๊คพอยท์เมืองทองธานี497ถนนบอนด์สตรีทตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี11120หมายเลขโทรศัพท์02-960-1799,02-583-5425โทรสาร02-960-1795แผนกธุรกิจออนไลน์:083-988-3476
สนใจมาซื้อที่บริษัทดูแผนที่ได้โดยกดLinkด้านล่างhttp://www.bookpoint.co.th/contact-BP-SUKO.htm

ออกความเห็นกับ* หนังสือเรียนแม่บทมาตรฐาน หลักสูตรแกนกลางฯ NEW AHA! ENGLISH ป.1
ความเห็น*
ภาพประกอบ ไม่เกิน 400 KB, ขนาดกว้างหรือยาวไม่ควรเกินด้านละ 640 พิกเซล
จากคุณ*
E-mail ระบุตัวอักษรที่เห็น CAPTCHA Image 
  [ เปลี่ยนภาพ ]