ชาเขียวญี่ปุ่น itoen

หนังสือเรียนแม่บทมาตรฐาน หลักสูตรแกนกลางฯ NEW AHA ENGLISH ป.1

เรื่องโดย: คุณ แผนกธุรกิจออนไลน์(ค้าปลีก) email: e-shop@bookpoint.co.th เข้าดู: 397 ครั้ง ตอบ: 0 ความเห็น update: 07/11/2011 10:17 หมวด : ต้องการขาย

หนังสือเรียนแม่บทมาตรฐาน หลักสูตรแกนกลางฯ NEW AHA ENGLISH ป.1 function fbs click u location.href t document.title window.open +encodeURIComponent u +

หนังสือเรียนแม่บทมาตรฐาน หลักสูตรแกนกลางฯ NEW AHA! ENGLISH ป.1

Share
หนังสือเรียนแม่บทมาตรฐาน หลักสูตรแกนกลางฯ NEW AHA! ENGLISH ป.1
ราคา 99.00 บาท | [ ดูตัวอย่างการสั่งซื้อ] [เงื่อนไขการสั่งซื้อ] [คำถามที่ลูกค้าอยากรู้]
มมฐ.หลักสูตรแกนกลาง ปี 51 New Aha English ป.1
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
Barcode : 8858649105400
ผู้แต่ง : เอกรินทร์ สี่มหาศาล , สุสรดิษฐ์ ทองเปรม
พิมพ์ครั้งที่ 1
ขนาด : 21 X 28 X 0.8
จัดจำหน่ายโดย : บริษัทอักษรเจริญทัศน์ อจท.จำกัด 
ราคาปก 99.00
หมวด : มมฐ.หลักสูตรแกนกลาง 51 New Aha English
สื่อการเรียนรู้ แม่บทมาตรฐาน หลักสูตรแกนกลาง NEW AHA English ป.1 เล่มนี้ จัดทำขึ้นให้สอดคล้องกับสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ในสาระที่ 1-4 ภายในเล่ม นำเสนอการจัดการเรียนการสอนเป็น Module ครบถ้วนตามมาตรฐานตัวชี้วัดชั้นปี และสาระการเรียนรู้แกนกลาง โดยเน้นการออกแบบกิจกรรมให้สัมพันธ์กับธรรมชาติการเรียนรู้ของแต่ละกลุ่มสาระและความสนใจของผู้เรียนแต่ละคน ในแต่ละ Module ผู้เรียนจะได้รับความรู้ รวมทั้งฝึกปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ จนกระทั้งสามารถจัดทำชิ้นงานเพื่อเก็บเป็นหลักฐานแสดงการบรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด และประเมินคุณภาพผู้เรียนตามเกณฑ์ของ สมศ. ในแต่ละ Moudle จะประกอบด้วย แผนผังความคิด เป้าหมายการเรียนรู้ คุณภาพที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ภาพประกอบบทเรียน กิจกรรมนำสู่บทเรียน กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาความคิด กิจกรรมบูรณาการสร้างสรรค์ มีแบบบันทึกผลการเรียนประจำหน่วย แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ประจำหน่วย แบบทดสอบ Quiz ข้อสอบ PRE-O-NET
สารบัญ
1 วงล้อแห่งการเรียนรู้
2 ตารางวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด
3.แบบบันทึกผลการเรียน เพื่อตัดสินระดับผลสัมฤทธิ์
4.แบบบันทึกผลการประเมินความสามารถการอ่าน
5.แบบบันทึกผลการปฏิบัติกิจกรรมเพื่อสังคม
6.แบบบันทึกผลการประเมินด้านคุณธรรมของผู้เรียน
7.แบบแสดงผลการประกันคุณภาพผู้เรียน
Module 1 My alphabets
Lesson 1 Orientation
Quiz 1
แบบแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน Module 1
Module 2 All about me
Lesson 2 Hello
Lesson 3 Hi
Lesson 4 I/You
Quiz 2
แบบแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน Module 2
Module 3 My family
Lesson 5 Good Morning
Lesson 6 Good afternoon
Lesson 7 Good evening
Lesson 8 Goodbye
Quiz 3
แบบแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน Module 3
Module 4 In my bag
Lesson 9 It's a...............
Lesson 10 Whar's this ?
Quiz 4
แบบแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน Module 4
Assessment (Module 4-5)
Module 5 My School
Lesson 11 Thank you
Lesson 12 Sit down/ Stand up
Lesson 13 Walk / Run / Jump
Lesson 14 May I come in ,please ?
Lesson 15 May I go out , please ?
Lesson 16 Excuse me.
Lesson 17 Is this a .. ?
Quiz 5
แบบแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน Module 5
Module 6 Counting
Lesson 18 Numbers 1-3
Lesson 19 Numbers 4-6
Lesson 20 Numbers 7-10
Quiz 6
แบบแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน Module 6
Module 7 Funny days
Lesson 21 Days
Lesson 22 This is a.........
Lesson 23 That is a........
Lesson 24 Colours
Quiz 7
แบบแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน Module 7
Module 8 Can you say......?
Lesson 25 Ch/Sh-Sounds
Lesson 26-L Sound
Quiz 8
แบบแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน Module 8
Assessment (Module 6-8)
โครงงานภาษาอังกฤษ
Lexicon

 
 
Detail | 99.00
Detail | 99.00
Detail | 99.00
Detail | 99.00
Detail | 99.00
Detail | 99.00
 
ดูรายละเอียดหนังสือที่webด้านล่าง
http://www.bookpoint.co.th/bookpoint/main-studentbook.php?url=product_list-book&cat_id=710
 
แผนกธุรกิจออนไลน์(ค้าปลีก):083-988-3476
E-mail:e-shop@bookpoint.co.th
website : http://student.bookpoint.co.th
จำหน่ายหนังสือเรียนแม่บทมาตรฐาน51สัมฤทธิ์มาตรฐาน51และอญ.51อจท.
 
บริษัทบุ๊คพอยท์จำกัด
อาคารบุ๊คพอยท์เมืองทองธานี
497ถนนบอนด์สตรีทตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี11120
หมายเลขโทรศัพท์02-960-1799,02-583-5425โทรสาร02-960-1795
แผนกธุรกิจออนไลน์:083-988-3476
สนใจมาซื้อที่บริษัทดูแผนที่ได้โดยกดLinkด้านล่าง
http://www.bookpoint.co.th/contact-BP-SUKO.htm

ออกความเห็นกับ* หนังสือเรียนแม่บทมาตรฐาน หลักสูตรแกนกลางฯ NEW AHA! ENGLISH ป.1
ความเห็น*
ภาพประกอบ ไม่เกิน 400 KB, ขนาดกว้างหรือยาวไม่ควรเกินด้านละ 640 พิกเซล
จากคุณ*
E-mail ระบุตัวอักษรที่เห็น CAPTCHA Image 
  [ เปลี่ยนภาพ ]
ออกแบบเว็บไซต์ Hosting หางาน แปลภาษาญี่ปุ่น ล่ามภาษาญี่ปุ่น