หนังสือเรียน ประกันคุณภาพ 51 Smile สำนักพิมพ์ อจท.

www.bookpoint.co.th : ร้านหนังสือออนไลน์ หนังสือ การ์ตูนความรู้ นิทานภาพ สื่อการเรียนรู้ แบบเรียน คู่มือครู แผนการสอน ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ

เรื่องโดย: คุณ แผนกธุรกิจออนไลน์ (ค้าปลีก) email: e-shop@bookpoint.co.th เข้าดู: 1921 ครั้ง ตอบ: 1 ความเห็น update: 08/04/2011 14:37 หมวด : ต้องการขาย

หนังสือเรียน (ประกันคุณภาพ 51) Smile (สำนักพิมพ์ อจท.)

www.bookpoint.co.th : ร้านหนังสือออนไลน์ จำหน่ายหนังสือ การ์ตูนความรู้ นิทานภาพ สื่อการเรียนรู้ แบบเรียน คู่มือครูและแผนการสอน ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ
 
หนังสือเรียน (ประกันคุณภาพ 51) Smile (สำนักพิมพ์ อจท.) - จาก Bookpoint.co.thSmile เป็นสื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่จัดทำเป็นชุดการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษา โดยออกแบบขอบข่ายสาระการเรียนรู้และมวลประสบการณ์ทางภาษา ครอบคลุมมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดรายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 เพื่อฝึกฝนทักษะภาษาและเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษาอังกฤษอย่างต่อเนื่องตลอดหลักสูตรประถมศึกษาจนเมื่อผู้เรียนจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จะมีคุฯภาพตามหลักสูตรแกนกลาง 51 กำหนดไว้ ลักษณะเด่นของสื่อการเรียนรู้ชุด Smile นอกจากจะออกแบบการเรียนการสอนเป็นหน่วยการเรียนรู้แล้ว แต่ละหน่วยจะแบ่งเป็นบทเรียนย่อยๆ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้เรียนและผู้สอนในการวางแผนการจัดการเรียนรู้ร่วมกันอย่างคล่องตัว สามารถยืดหยุ่นกระบวนการเรียนการสอนสนองตอบความต้องการของผู้เรียนได้เป็นอย่างดี
 
8858649108906 Smile 1 ป.1 Work Book (ประกันคุณภาพ 51) ราคา 458858649108913 Smile 4 ป.4 Work Book (ประกันคุณภาพ 51)  ราคา 459786162031014 Smile 1 ป.1 Student Book (ประกันคุณภาพ 51)  ราคา 829786162031021 Smile 4 ป.4 Student Book (ประกันคุณภาพ 51)  ราคา 82
สอบถามรายละเอียดและสั่งซื้อได้ โดยกดที่ Link ด้านล่างhttp://www.bookpoint.co.th/bookpoint/main.php?url=product_list&cat_id=778&v1=755&v2=778TEL : 083-988-3476 / 02-591-6212
แผนกธุรกิจออนไลน์ (ค้าปลีก) : 083-988-3476 E-mail : e-shop@bookpoint.co.th
บริษัทบุ๊ค พอยท์ จำกัด  100/64 ถนนเทศบาลสงเคราะห์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 02-591-6212แผนกธุรกิจออนไลน์ : 083-988-3476 
 
1
ราคา : 45.00 บาท
Smile เป็นสื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ที่ได้รับใบประกันคุณภาพสื่อการเรียนรู้ของสำนักพิมพ์เอกชน ที่จัดทำเป็นชุดการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษา โดยออกแบบขอบข่ายสาระการเรียนรู้และมวลประสบการณ์ทางภาษา ครอบคลุมมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดรายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 เพื่อฝึกฝนทักษะภาษาและเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษาอังกฤษอย่างต่อเนื่องตลอดหลักสูตรประถมศึกษาจนเมื่อผู้เรียนจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จะมีคุฯภาพตามหลักสูตรแกนกลาง 51 กำหนดไว้ ลักษณะเด่นของสื่อการเรียนรู้ชุด Smile นอกจากจะออกแบบการเรียนการสอนเป็นหน่วยการเรียนรู้แล้ว แต่ละหน่วยจะแบ่งเป็นบทเรียนย่อยๆ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้เรียนและผู้สอนในการวางแผนการจัดการเรียนรู้ร่วมกันอย่างคล่องตัว สามารถยืดหยุ่นกระบวนการเรียนการสอนสนองตอบความต้องการของผู้เรียนได้เป็นอย่างดี
2
ราคา : 45.00 บาท
Smile เป็นสื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ที่ได้รับใบประกันคุณภาพสื่อการเรียนรู้ของสำนักพิมพ์เอกชน ที่จัดทำเป็นชุดการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษา โดยออกแบบขอบข่ายสาระการเรียนรู้และมวลประสบการณ์ทางภาษา ครอบคลุมมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดรายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 เพื่อฝึกฝนทักษะภาษาและเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษาอังกฤษอย่างต่อเนื่องตลอดหลักสูตรประถมศึกษาจนเมื่อผู้เรียนจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จะมีคุฯภาพตามหลักสูตรแกนกลาง 51 กำหนดไว้ ลักษณะเด่นของสื่อการเรียนรู้ชุด Smile นอกจากจะออกแบบการเรียนการสอนเป็นหน่วยการเรียนรู้แล้ว แต่ละหน่วยจะแบ่งเป็นบทเรียนย่อยๆ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้เรียนและผู้สอนในการวางแผนการจัดการเรียนรู้ร่วมกันอย่างคล่องตัว สามารถยืดหยุ่นกระบวนการเรียนการสอนสนองตอบความต้องการของผู้เรียนได้เป็นอย่างดี
3
ราคา : 82.00 บาท
Smile เป็นสื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ที่ได้รับใบประกันคุณภาพสื่อการเรียนรู้ของสำนักพิมพ์เอกชน ที่จัดทำเป็นชุดการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษา โดยออกแบบขอบข่ายสาระการเรียนรู้และมวลประสบการณ์ทางภาษา ครอบคลุมมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดรายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 เพื่อฝึกฝนทักษะภาษาและเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษาอังกฤษอย่างต่อเนื่องตลอดหลักสูตรประถมศึกษาจนเมื่อผู้เรียนจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จะมีคุฯภาพตามหลักสูตรแกนกลาง 51 กำหนดไว้ ลักษณะเด่นของสื่อการเรียนรู้ชุด Smile นอกจากจะออกแบบการเรียนการสอนเป็นหน่วยการเรียนรู้แล้ว แต่ละหน่วยจะแบ่งเป็นบทเรียนย่อยๆ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้เรียนและผู้สอนในการวางแผนการจัดการเรียนรู้ร่วมกันอย่างคล่องตัว สามารถยืดหยุ่นกระบวนการเรียนการสอนสนองตอบความต้องการของผู้เรียนได้เป็นอย่างดี
4
ราคา : 82.00 บาท
Smile เป็นสื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ที่ได้รับใบประกันคุณภาพสื่อการเรียนรู้ของสำนักพิมพ์เอกชน ที่จัดทำเป็นชุดการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษา โดยออกแบบขอบข่ายสาระการเรียนรู้และมวลประสบการณ์ทางภาษา ครอบคลุมมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดรายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 เพื่อฝึกฝนทักษะภาษาและเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษาอังกฤษอย่างต่อเนื่องตลอดหลักสูตรประถมศึกษาจนเมื่อผู้เรียนจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จะมีคุฯภาพตามหลักสูตรแกนกลาง 51 กำหนดไว้ ลักษณะเด่นของสื่อการเรียนรู้ชุด Smile นอกจากจะออกแบบการเรียนการสอนเป็นหน่วยการเรียนรู้แล้ว แต่ละหน่วยจะแบ่งเป็นบทเรียนย่อยๆ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้เรียนและผู้สอนในการวางแผนการจัดการเรียนรู้ร่วมกันอย่างคล่องตัว สามารถยืดหยุ่นกระบวนการเรียนการสอนสนองตอบความต้องการของผู้เรียนได้เป็นอย่างดี

ออกความเห็นกับ* หนังสือเรียน (ประกันคุณภาพ 51) Smile (สำนักพิมพ์ อจท.)
ความเห็น*
ภาพประกอบ ไม่เกิน 400 KB, ขนาดกว้างหรือยาวไม่ควรเกินด้านละ 640 พิกเซล
จากคุณ*
E-mail ระบุตัวอักษรที่เห็น CAPTCHA Image 
  [ เปลี่ยนภาพ ]