หลักสูตรเทียบโอนประสบการณ์ ปวช , ปวส

วิทยาลัยการอาชีพวังน้ำเย็น เปิดรับสมัครนักศึกษา ปวช. ,ปวส. สำหรับคนทำงาน ศูนย์การเรียนรู้ รามคำแหง ยายโอกาส เรียนจบได้ ไม่เสียงาน ปวส. จบประมาณ 1 ปี

เรื่องโดย: คุณ อนุวัตร email: tahoma_1617@hotmail.com เข้าดู: 1172 ครั้ง ตอบ: 0 ความเห็น update: 17/11/2010 17:50 หมวด : อื่นๆ

หลักสูตรเทียบโอนประสบการณ์ ปวช , ปวส

วิทยาลัยการอาชีพวังน้ำเย็น
เปิดรับสมัครนักศึกษา
ปวช. ,ปวส. สำหรับคนทำงาน
ศูนย์การเรียนรู้ รามคำแหง
ยายโอกาส เรียนจบได้ ไม่เสียงาน                                
ปวส. จบประมาณ 1 ปี
ปวช. จบ 1 ½ ปี ใช้การศึกษาระบบเครือข่าย  
เรียนกับสถานศึกษาของรัฐบาลผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ศึกษาง่ายผ่านระบบเครือข่ายนักศึกษา จบอย่างมีคุณภาพ               
* (ปวช.) สาขา การบัญชี / การขาย ** วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ                        
* (ปวส.) สาขา การบัญชี / การตลาด / การจัดการทรัพยากรมนุษย์ *     
วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สามารถศึกษาต่อปริญญาตรีได้ทันที 
แผนการเรียนยืดหยุ่น                                                                                           
ปวส. เรียน 3 เทอม แต่ละวิชาศึกษาด้วยตนเอง ระดับ ปวช. เรียน 4 เทอม ๆ ละ 7 วิชา แต่ละวิชาศึกษาได้ด้วยตนเองและมีการเทียบโอนประสบการณ์เป็นวิชา
สื่อการเรียบครบครัน ติวกลุ่มเดือนละ 2 ครั้ง (เสาร์หรืออาทิตย์)           
คุณสมบัติผู้สมัคร                                                                                 
* ปวส. อายุ  20  ปีขึ้นไป ประสบการณ์ทำงาน  2  ปี สูงวัยก็เรียนได้   
ต้องจบการศึกษาขั้นต่ำ ม.ปลาย หรือ เทียบเท่า                                                     
* ปวช. อายุ 18  ปี  ขึ้นไป ส.ว. (สูงวัย) ก็เรียนได้ ต้องจบการศึกษา ม.ต้น ทำงานมาแล้วไม่ต่ำกว่า 3 ปี
การเรียนการสอนใช้ระบบการเรียนทางไกล โดยใช้ชุดการเรียน และสื่ออิเล็กทรอนิกส์  นัดสอบภาคทฤษฎีเทอมละ 1  ครั้ง ส่วนภาคปฏิบัติจะประเมินจากแฟ้มสะสมผลงาน
 การประเมินจากสถานประกอบการ / หน่วยงานที่นักศึกษาทำงานอยู่ 
ลงทะเบียนเรียน วันที่ 19 ธันวาคม 2553
สนใจติดต่อ คุณอนุวัตร  089 013 6701 ,089 771 8689*
Email: Tahoma_1617@hotmail.com
 

ออกความเห็นกับ* หลักสูตรเทียบโอนประสบการณ์ ปวช , ปวส
ความเห็น*
ภาพประกอบ ไม่เกิน 400 KB, ขนาดกว้างหรือยาวไม่ควรเกินด้านละ 640 พิกเซล
จากคุณ*
E-mail ระบุตัวอักษรที่เห็น CAPTCHA Image 
  [ เปลี่ยนภาพ ]