หัวข้อโปรเจค หัวข้อโครงงาน โปรเจค Project โปรเจคนักศึกษา พร้อมเอกสาร ในการนำเสนอ

หัวข้อโปรเจค หัวข้อโครงงาน โปรเจค Project โปรเจคนักศึกษา พร้อมเอกสาร ในการนำเสนอ เอกสารในการทำตั้งแต่ คำนำ จนถึง ผนวกเรื่องละ 100 บาท พิเศษ

เรื่องโดย: คุณ ต้อม email: ton_project@hotmail.co.th เข้าดู: 2551 ครั้ง ตอบ: 0 ความเห็น update: 09/03/2010 22:41 หมวด : ต้องการขาย

หัวข้อโปรเจค หัวข้อโครงงาน โปรเจค Project โปรเจคนักศึกษา พร้อมเอกสาร ในการนำเสนอ และเอกสารในการทำตั้งแต่ คำนำ จนถึง ผนวก

หัวข้อโปรเจค หัวข้อโครงงาน โปรเจค Project โปรเจคนักศึกษา พร้อมเอกสาร ในการนำเสนอ และเอกสารในการทำตั้งแต่ คำนำ จนถึง ผนวกเรื่องละ 100 บาท พิเศษ สั่งพร้อมกัน  5 เรื่อง ฟรีอีก 1 เรือง  วิธีการสั่ง:      ให้เลือกหัวเรื่องโปรเจค โครงงานที่ต้อง  พร้อมอีเมลที่จะให้ส่งงานให้และหลักฐานการโอนเงิน แล้วส่งมาที่  ton_project@hotmail.co.th    ต้อม 0809478941    
-โปรแกรมอ่านป้ายทะเบียบรถ-โปรแกรมแสดงประวัติการแก้ไขแฟ้มเอกสาร-โปรแกรมฐานข้อมูลสำหรับร้านอะไหล่บนระบบเครือข่าย-โปรแกรมจำลองระบบเครือข่ายโดยใช้การประมวลผลแบบขนาน-โปรแกรมคำนวณยาสำหรับเด็กบนเครื่องพีดีเอ-ปากกาวัดระยะทางแผนที่-ซอฟต์แวร์บริหารจัดการร้านขายยา-ซอฟต์แวร์จำลองเพื่อวิเคราะห์คุณภาพการให้บริการ และตรวจวัดความผิดปกติในเครือข่ายไร้สาย-เครื่องแสดงภาพโดยใช้คลื่นอัลตราโซนิก-เครื่องดักจับข้อมูลบนเครือข่ายท้องถิ่นแบบไร้สาย-คาราโอเกะแบบเรียลลิตี้-ความน่าจะเป็นของการสูญเสียแพ็คเกจในแพ็คเกจสวิทซ์ความเร็วสูงที่ใช้หน่วยความจำร่วม-การสนับสนุนภาษาไทยสำหรับโปรแกรมกรองเมล์-การส่งผ่านข้อมูลบนระบบเครือข่ายแบบ ad hoc-การศึกษาประสิทธิภาพของ CODECs ที่ใช้งานในเครือข่าย IPv6-การวัดประสิทธิภาพการให้บริการสำหรับ Server-การเรียนรู้ร่วมกันผ่านทางสื่ออิเลคทรอนิกส์-การพัฒนาระบบการบริหารการฝึกอบรมของศูนย์ คอมพิวเตอร์ และการจัดการเขตพื้นที่ในการให้บริการ การเรียนรู้ด้วยตนเองมหาวิทยาลัยขอนแก่น-การพัฒนาไมโครโปรเซสเซอร์บน FPGA-การพัฒนาตัวช่วยประมวลผลข้อมูลบน FPGA โดยส่งผ่านข้อมูลแบบ DMA-การปรับปรุงระบบด้วยเอพีทีแบบเพียร์ทูเพียร์-การประเมินประสิทธิภาพของแผนควบคุมความผิดพลาดสำหรับระบบสื่อสารข้อมูล-การ์ดแปลงสัญญาณแอนะล็อกและดิจิตอล- กล้องหมุนตามการเคลื่อนที่- การควบคุม DC มอเตอร์-การควบคุมแขนกลด้วยการเคลื่อนไหวของแขนมนุษย์-การควบคุมแขนกลด้วยการเคลื่อนไหวของแขนมนุษย์2-การควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าผ่านโทรศัพท์ และอินเตอร์เนต-การคำนวณหาค่าความต้านทาน Polarization ในคอนกรีตเสริมเหล็กด้วย FPGA-การจุดชนวนไทริสเตอร์ด้วยไมโครคอนโทรเลอร์-การใช้ DC MORTOR เป็น Load ของเครื่องกล-การตรวจจับประกายไฟ-การตรวจจับโลหะโดยหลักการทางแม่เหล็ก-การทดสอบแรงดันกระแสตรงแรงสูง-การประยุกต์ใช้งานโซลาร์เซลส์เพื่อการเกษตร-การประยุกต์ใช้อาร์เอฟไอดีในย่านความถี่ต่ำ-การประยุกต์ใช้อาร์เอฟไอดีในย่านความถี่สูง-การประหยัดพลังงานในพัดลมแบบตั้งพื้น-การปรับปรุงคุณสมบัติพื้นผิวของฉนวนแข็งที่ใช้ในอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง-การปรับปรุงแบบจำลองการส่งกำลังไฟฟ้าแรงสูงกระแสตรง-การป้องกันฟ้าผ่าเครื่องบินและเรือโดยใช้แบบจำลอง-การแปลงผันไฟ DC เป็น AC (Inverter)-การพัฒนา E-Learning E-Exam เทคโนโลยี Hard disk บริษัท Seagate-การพัฒนาแขนกลขนาดเล็ก-การพัฒนาแขนกลควบคุมด้วยกล้อง-การพัฒนาเครื่องบำบัดควันพิษในไอเสียรถยนต์ ระยะที่ 2-การพัฒนาโปรแกรมหาค่า Per Unit ของระบบไฟฟ้า-การพัฒนาผลิตภัณฑ์ สัญญาณไฟกระพริบพลังแสงอาทิตย์เพื่อใช้ลดอุบัติเหตุบนท้องถนนตามทางแยก และทางโค้ง-การพัฒนามัลติมีเดียเทคโนโลยีฮาร์ดดิสก์กับบริษัทซีเกท เฟส 2-การพัฒนามัลติมีเดียเทคโนโลยีฮาร์ดดิสก์บริษัทซีเกท-การพัฒนาระบบแสดงผลโดยการหมุน LEDs-การวัดความชื้นของดินเพื่อใช้ในการเกษตรกรรมโดยวิธีวัดความจุไฟฟ้า-การวัดแรงดันสูงกระแสตรงโดยใช้เทคนิคของ Trichel Pulse-การวิเคราะห์การเสื่อมสภาพของฉนวนแข็งโดยใช้การทดสอบในระนาบเอียง ด้วยแรงดันสูง AC และ DC-การวิเคราะห์หาสาเหตุการเกิดเพลิงไหม้จากสายไฟฟ้าลัดวงจร-การศึกษาความเป็นไปได้ของเครื่องทำความสะอาดเสื้อผ้าโดยใช้คลื่นอุลตร้าโซนิค-การศึกษาความสัมพันธ์ของสนามไฟฟ้าต่อการสร้างก๊าซโอโซน เพื่อใช้ในการบำบัดเชื้อจุลินทรีย์ในท่อนอ้อย-การศึกษาความเหมาะสมในการปรับปรุงตัวประกอบกำลังไฟฟ้าของเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน-การศึกษาแบบจำลองโหลดเพื่อศึกษาการไหลของกำลังไฟฟ้า-การศึกษาเพื่อตรวจสอบมังคุด โดยไม่ทำลายด้วยคลื่นความถี่สูง-การศึกษาและการพัฒนาการทำงานของมือกล 5 นิ้ว ควบคุมด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์-การศึกษาและพัฒนาการควบคุมมือเทียมด้วยสัญญาณไฟฟ้ากล้ามเนื้อผ่านไมโครคอนโทรเลอร์-การศึกษาและพัฒนาเครื่องกระตุ้นไฟฟ้าสำหรับแก้เท้าตก-การศึกษาและพัฒนาเครื่องขึ้นรูปต้นแบบอัตโนมัติ-การศึกษาและวิเคราะห์พัดลมไฟฟ้าตั้งพื้นที่เป็นสาเหตุการเกิดเพลิงไหม้-การสร้างพัลล์สนามไฟฟ้า-การสร้างพัลล์สนามไฟฟ้า_2-การสร้างสนามไฟฟ้าแบบ พัลส์ เพาเวอร์-การสร้างโอโซนโดยอาศัยการออกแบบอิเลกโตรดตัวนำแบบแปรงลวดหมุน-การให้ความร้อนแบบเหนี่ยวนำ-การอนุรักษ์พลังงานในโรงงานน้ำตาลมิตรภูเวียง-การออกแบบกังหันลมความเร็วต่ำ-การออกแบบคอนเวอร์เตอร์แบบครึ่งบริดจ์สำหรับขับมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง-การออกแบบเครื่องกลไฟฟ้าเพื่อสกัดน้ำหอมดอกไม้ไทย-การออกแบบตัวถอดรหัสแบบวิเทอบิด้วยภาษาวีเอชดีแอล-การออกแบบระบบไฟฟ้าในอาคารโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์-การออกแบบระบบสัญญากันขโมยโดยใช้ FPGA-การออกแบบระบบแสงสว่างภายในอาคารและภายนอกอาคาร-การออกแบบและสร้างเครื่องขยายเสียงสำหรับหูฟังที่มีการป้อนข้ามช่องแบบปรับค่าได้-การออกแบบและสร้างตัวต้านทานไฟฟ้าแรงสูงค่าความเหนี่ยวนำต่ำ-การออกแบบและสร้างวงจรชุคคอนเวอเตอร์ ขนาด 24 V, 75 W เพื่อใช้เป็นแหล่งจ่ายไฟดีซีแบบคงค่าแรงดัน-การออกแบบและสร้างสวิทช์กำลังสูง-การออกแบบวงจรขยายสัญญาณที่มีสัญญาณรบกวนต่ำในช่วงย่านความถี่เสียง-การออกแบบวัสดุเคลือบลดการสะท้อนของแสงบนแผ่นแสงอาทิตย์-การออกแบบสร้างอุปกรณ์นับจำนวนยาเม็ด-เกมระบบภายในอาคารด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระเบิดนิวเคลียร์-ขดลวดเทสลาแบบออดิโอ-แขนกลควบคุมโดยระบบดิจิตอล-คลังเก็บสินค้าอัตโนมัติ-คอมพิวเตอร์ควบคุมการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์-คอมพิวเตอร์ออสซิลโลสโคป-เครือข่ายตัวตรวจจับแบบไร้สาย-เครื่อง CNC ขนาดเล็ก-เครื่องกำเนิดโคโรน่ากระแสตรง บวก กระแสสลับ-เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสน้ำ-เครื่องเก็บข้อมูลสำหรับใช้ใน Instrument Lab-เครื่องขยายแบบแยกส่วน-เครื่องขยายสำหรับหูฟังชนิดพกพาได้-เครื่องขยายเสียงคลาส D-เครื่องขยายเสียงคลาส ดี-เครื่องควบคุมอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในห้องนอน-เครื่องควบแน่นพลาสติก-เครื่องจำหน่ายกาแฟอัตโนมัติ-เครื่องฉายภาพโดยใช้เลเซอร์-เครื่องชั่งน้ำหนักดิจิตอล-เครื่องชาร์จแบตเตอรีแบบโปรแกรมได้ด้วยไทริสเตอร์-เครื่องตรวจความเข้มสนามแม่เหล็กไฟฟ้า-เครื่องตรวจจับและติดตามการเคลื่อนที่ของวัตถุสำหรับกล้อง CCD (เฟส 1)-เครื่องตรวจจับสัญญาณคลื่นย่านความถี่ 2.4 GHz-เครื่องตรวจจับอัตราส่วนรอบและเฟสของหม้อแปลง-เครื่องตรวจสอบธนบัตรไทยอัตโนมัติ-เครื่องตรวจสอบสภาพสารเคลือบผิวท่อ-เครื่องติดตามจุดการจ่ายกำลังสูงสุดของแผงเซลแสงอาทิตย์-เครื่องเติมลมอัตโนมัติ-เครื่องทดสอบการตอบสนองของมนุษย์-เครื่องทดสอบค่าเมกะโอห์ม ขนาด 10-เครื่องทำน้ำเย็นประหยัดพลังงาน-เครื่องนับธนบัตร-เครื่องนับฟ้าผ่า-เครื่องนับเวลาถอยหลังสัญญาณไฟจราจร-เครื่องบรรจุสิ่งของในถุงพลาสติกแบบสุญญากาศ-เครื่องบำบัดน้ำเสียด้วยพลังงานไฟฟ้า-เครื่องป้องกันการขโมยรถจักรยานยนต์-เครื่องปั๊มลมขนาดเล็กควบคุมโดยไมโครคอนโทรลเลอร์-เครื่องปิ้งหมูแผ่นอัตโนมัติ-เครื่องผ่าตัดโดยใช้ความถี่วิทยุ-เครื่องพันขดลวด-เครื่องมือวัดคลื่นไมโครเวฟที่รั่วไหลจากเตาอบไมโครเวฟ-เครื่องมือวัดความชื้นในดินโดยวิธีกระแสไหลวน-เครื่องมือวัดค่าความนำไฟฟ้า-เครื่องมือวัดชนิด Multimeter พื้นฐานสำหรับการทำปฏิบัติการทดลอง-เครื่องมือวัดผลตอบสนองอิมพัลส์ทางเสียงโดยใช้สัญญาณรบกวนเทียม-เครื่องมือวัดแสงแบบแสดงผลเป็นตัวเลข-เครื่องแยกเมล็ดนุ่น ระยะที่ 2-เครื่องรับธนบัตรเพื่อซื้อสินค้า-เครื่องรับส่งวิทยุ FM ผ่านสายไฟฟ้า 220V-เครื่องรับส่งวิทยุ เอเอ็มสเตอริโอ-เครื่องรู้จำเสียงคอร์ดกีตาร์-เครื่องวัด CONDUCTIVITY และอุณหภูมิ-เครื่องวัดความชื้นภายในวัสดุก่อสร้าง-เครื่องวัดความดังเสียงแบบแสดงผลเป็นตัวเลข-เครื่องวัดความเร็วโดยใช้แสงกระพริบ-เครื่องวัดความเร็วรอบมอเตอร์โดยใช้แสง-เครื่องวัดค่าความเป็นฉนวนของน้ำมันหม้อแปลง-เครื่องวัดค่าสี-เครื่องวัดคุณภาพแบตเตอรี่แสดงผลทางจอคอมพิวเตอร์-เครื่องวัดเพื่อสุขภาพติดตั้งบนจักรยาน-เครื่องวัดระดับน้ำบ่อบาดาล ระยะที่ 3-เครื่องวัดระยะทางด้วยคลื่นอัลตร้าโซนิค-เครื่องสร้างสัญญาณรบกวนเทียม-เครื่องเสียงระบบ 5.1 และ 3.1 ช่องสัญญาน-เครื่องหยดสารละลายอัตโนมัติ-เครื่องหันแผงรับพลังงานแสงแดดให้ติดตามตำแหน่งดวงอาทิตย์-เครื่องให้ฮอร์โมนอีริธโธรพอยอิทินสำหรับผู้ป่วยโรคธาลัสซีเมีย-เครื่องอัลตร้าซาวน์ สำหรับทำกายภาพบำบัด-เครื่องอ่านบัตรขนาดเล็ก-เครื่องอ่านบัตรแม่เหล็กชนิดมือถือ-จอแสดงผลแอลอีดีควบคุมโดยไมโครคอนโทรลเลอร์-จักรยานออกกำลังกายที่ปั่นไฟเข้าไฟฟ้าบ้าน 220 โวลท์-ชุดตั้งเวลาควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าหลายช่องทาง-ชุดทดลองเครื่องรับส่งสัญญาณแอนะลอก-ชุดทดลองรับ-ส่งสัญญาณดิจิตอล-ชุดทดลองหาค่า Permeability และ Permittivity ของวัสดุ-ชุดวงจรอิเล็กทรอนิกส์มัลติมิเตอร์พื้นฐาน-ชุดสาธิตระบบควบคุมด้วย PLC-ชุดแสดงการเคลื่อนที่ของคลื่นในสายส่ง-ใช้โทรศัพท์มือถือในการค้นหาสถานที่ท่องเที่ยว ผ่านระบบ Bluetooth-ไซโคลคอนเวอเตอร์แบบ 3 เฟส

ออกความเห็นกับ* หัวข้อโปรเจค หัวข้อโครงงาน โปรเจค Project โปรเจคนักศึกษา พร้อมเอกสาร ในการนำเสนอ และเอกสารในการทำตั้งแต่ คำนำ จนถึง ผนวก
ความเห็น*
ภาพประกอบ ไม่เกิน 400 KB, ขนาดกว้างหรือยาวไม่ควรเกินด้านละ 640 พิกเซล
จากคุณ*
E-mail ระบุตัวอักษรที่เห็น CAPTCHA Image 
  [ เปลี่ยนภาพ ]