ชาเขียวญี่ปุ่น itoen

หัวข้อโปรเจค หัวข้อโครงงาน โปรเจค Project โปรเจคนักศึกษา พร้อมเอกสาร ในการนำเสนอ

เรื่องโดย: คุณ ต้อม email: ton_project@hotmail.co.th เข้าดู: 2549 ครั้ง ตอบ: 0 ความเห็น update: 09/03/2010 22:41 หมวด : ต้องการขาย

หัวข้อโปรเจค หัวข้อโครงงาน โปรเจค Project โปรเจคนักศึกษา พร้อมเอกสาร ในการนำเสนอ เอกสารในการทำตั้งแต่ คำนำ จนถึง ผนวกเรื่องละ 100 บาท พิเศษ

หัวข้อโปรเจค หัวข้อโครงงาน โปรเจค Project โปรเจคนักศึกษา พร้อมเอกสาร ในการนำเสนอ และเอกสารในการทำตั้งแต่ คำนำ จนถึง ผนวก

หัวข้อโปรเจค หัวข้อโครงงาน โปรเจค Project โปรเจคนักศึกษา พร้อมเอกสาร ในการนำเสนอ และเอกสารในการทำตั้งแต่ คำนำ จนถึง ผนวกเรื่องละ 100 บาท พิเศษ สั่งพร้อมกัน  5 เรื่อง ฟรีอีก 1 เรือง  วิธีการสั่ง:      ให้เลือกหัวเรื่องโปรเจค โครงงานที่ต้อง  พร้อมอีเมลที่จะให้ส่งงานให้และหลักฐานการโอนเงิน แล้วส่งมาที่  ton_project@hotmail.co.th    ต้อม 0809478941    
-โปรแกรมอ่านป้ายทะเบียบรถ-โปรแกรมแสดงประวัติการแก้ไขแฟ้มเอกสาร-โปรแกรมฐานข้อมูลสำหรับร้านอะไหล่บนระบบเครือข่าย-โปรแกรมจำลองระบบเครือข่ายโดยใช้การประมวลผลแบบขนาน-โปรแกรมคำนวณยาสำหรับเด็กบนเครื่องพีดีเอ-ปากกาวัดระยะทางแผนที่-ซอฟต์แวร์บริหารจัดการร้านขายยา-ซอฟต์แวร์จำลองเพื่อวิเคราะห์คุณภาพการให้บริการ และตรวจวัดความผิดปกติในเครือข่ายไร้สาย-เครื่องแสดงภาพโดยใช้คลื่นอัลตราโซนิก-เครื่องดักจับข้อมูลบนเครือข่ายท้องถิ่นแบบไร้สาย-คาราโอเกะแบบเรียลลิตี้-ความน่าจะเป็นของการสูญเสียแพ็คเกจในแพ็คเกจสวิทซ์ความเร็วสูงที่ใช้หน่วยความจำร่วม-การสนับสนุนภาษาไทยสำหรับโปรแกรมกรองเมล์-การส่งผ่านข้อมูลบนระบบเครือข่ายแบบ ad hoc-การศึกษาประสิทธิภาพของ CODECs ที่ใช้งานในเครือข่าย IPv6-การวัดประสิทธิภาพการให้บริการสำหรับ Server-การเรียนรู้ร่วมกันผ่านทางสื่ออิเลคทรอนิกส์-การพัฒนาระบบการบริหารการฝึกอบรมของศูนย์ คอมพิวเตอร์ และการจัดการเขตพื้นที่ในการให้บริการ การเรียนรู้ด้วยตนเองมหาวิทยาลัยขอนแก่น-การพัฒนาไมโครโปรเซสเซอร์บน FPGA-การพัฒนาตัวช่วยประมวลผลข้อมูลบน FPGA โดยส่งผ่านข้อมูลแบบ DMA-การปรับปรุงระบบด้วยเอพีทีแบบเพียร์ทูเพียร์-การประเมินประสิทธิภาพของแผนควบคุมความผิดพลาดสำหรับระบบสื่อสารข้อมูล-การ์ดแปลงสัญญาณแอนะล็อกและดิจิตอล- กล้องหมุนตามการเคลื่อนที่- การควบคุม DC มอเตอร์-การควบคุมแขนกลด้วยการเคลื่อนไหวของแขนมนุษย์-การควบคุมแขนกลด้วยการเคลื่อนไหวของแขนมนุษย์2-การควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าผ่านโทรศัพท์ และอินเตอร์เนต-การคำนวณหาค่าความต้านทาน Polarization ในคอนกรีตเสริมเหล็กด้วย FPGA-การจุดชนวนไทริสเตอร์ด้วยไมโครคอนโทรเลอร์-การใช้ DC MORTOR เป็น Load ของเครื่องกล-การตรวจจับประกายไฟ-การตรวจจับโลหะโดยหลักการทางแม่เหล็ก-การทดสอบแรงดันกระแสตรงแรงสูง-การประยุกต์ใช้งานโซลาร์เซลส์เพื่อการเกษตร-การประยุกต์ใช้อาร์เอฟไอดีในย่านความถี่ต่ำ-การประยุกต์ใช้อาร์เอฟไอดีในย่านความถี่สูง-การประหยัดพลังงานในพัดลมแบบตั้งพื้น-การปรับปรุงคุณสมบัติพื้นผิวของฉนวนแข็งที่ใช้ในอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง-การปรับปรุงแบบจำลองการส่งกำลังไฟฟ้าแรงสูงกระแสตรง-การป้องกันฟ้าผ่าเครื่องบินและเรือโดยใช้แบบจำลอง-การแปลงผันไฟ DC เป็น AC (Inverter)-การพัฒนา E-Learning E-Exam เทคโนโลยี Hard disk บริษัท Seagate-การพัฒนาแขนกลขนาดเล็ก-การพัฒนาแขนกลควบคุมด้วยกล้อง-การพัฒนาเครื่องบำบัดควันพิษในไอเสียรถยนต์ ระยะที่ 2-การพัฒนาโปรแกรมหาค่า Per Unit ของระบบไฟฟ้า-การพัฒนาผลิตภัณฑ์ สัญญาณไฟกระพริบพลังแสงอาทิตย์เพื่อใช้ลดอุบัติเหตุบนท้องถนนตามทางแยก และทางโค้ง-การพัฒนามัลติมีเดียเทคโนโลยีฮาร์ดดิสก์กับบริษัทซีเกท เฟส 2-การพัฒนามัลติมีเดียเทคโนโลยีฮาร์ดดิสก์บริษัทซีเกท-การพัฒนาระบบแสดงผลโดยการหมุน LEDs-การวัดความชื้นของดินเพื่อใช้ในการเกษตรกรรมโดยวิธีวัดความจุไฟฟ้า-การวัดแรงดันสูงกระแสตรงโดยใช้เทคนิคของ Trichel Pulse-การวิเคราะห์การเสื่อมสภาพของฉนวนแข็งโดยใช้การทดสอบในระนาบเอียง ด้วยแรงดันสูง AC และ DC-การวิเคราะห์หาสาเหตุการเกิดเพลิงไหม้จากสายไฟฟ้าลัดวงจร-การศึกษาความเป็นไปได้ของเครื่องทำความสะอาดเสื้อผ้าโดยใช้คลื่นอุลตร้าโซนิค-การศึกษาความสัมพันธ์ของสนามไฟฟ้าต่อการสร้างก๊าซโอโซน เพื่อใช้ในการบำบัดเชื้อจุลินทรีย์ในท่อนอ้อย-การศึกษาความเหมาะสมในการปรับปรุงตัวประกอบกำลังไฟฟ้าของเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน-การศึกษาแบบจำลองโหลดเพื่อศึกษาการไหลของกำลังไฟฟ้า-การศึกษาเพื่อตรวจสอบมังคุด โดยไม่ทำลายด้วยคลื่นความถี่สูง-การศึกษาและการพัฒนาการทำงานของมือกล 5 นิ้ว ควบคุมด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์-การศึกษาและพัฒนาการควบคุมมือเทียมด้วยสัญญาณไฟฟ้ากล้ามเนื้อผ่านไมโครคอนโทรเลอร์-การศึกษาและพัฒนาเครื่องกระตุ้นไฟฟ้าสำหรับแก้เท้าตก-การศึกษาและพัฒนาเครื่องขึ้นรูปต้นแบบอัตโนมัติ-การศึกษาและวิเคราะห์พัดลมไฟฟ้าตั้งพื้นที่เป็นสาเหตุการเกิดเพลิงไหม้-การสร้างพัลล์สนามไฟฟ้า-การสร้างพัลล์สนามไฟฟ้า_2-การสร้างสนามไฟฟ้าแบบ พัลส์ เพาเวอร์-การสร้างโอโซนโดยอาศัยการออกแบบอิเลกโตรดตัวนำแบบแปรงลวดหมุน-การให้ความร้อนแบบเหนี่ยวนำ-การอนุรักษ์พลังงานในโรงงานน้ำตาลมิตรภูเวียง-การออกแบบกังหันลมความเร็วต่ำ-การออกแบบคอนเวอร์เตอร์แบบครึ่งบริดจ์สำหรับขับมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง-การออกแบบเครื่องกลไฟฟ้าเพื่อสกัดน้ำหอมดอกไม้ไทย-การออกแบบตัวถอดรหัสแบบวิเทอบิด้วยภาษาวีเอชดีแอล-การออกแบบระบบไฟฟ้าในอาคารโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์-การออกแบบระบบสัญญากันขโมยโดยใช้ FPGA-การออกแบบระบบแสงสว่างภายในอาคารและภายนอกอาคาร-การออกแบบและสร้างเครื่องขยายเสียงสำหรับหูฟังที่มีการป้อนข้ามช่องแบบปรับค่าได้-การออกแบบและสร้างตัวต้านทานไฟฟ้าแรงสูงค่าความเหนี่ยวนำต่ำ-การออกแบบและสร้างวงจรชุคคอนเวอเตอร์ ขนาด 24 V, 75 W เพื่อใช้เป็นแหล่งจ่ายไฟดีซีแบบคงค่าแรงดัน-การออกแบบและสร้างสวิทช์กำลังสูง-การออกแบบวงจรขยายสัญญาณที่มีสัญญาณรบกวนต่ำในช่วงย่านความถี่เสียง-การออกแบบวัสดุเคลือบลดการสะท้อนของแสงบนแผ่นแสงอาทิตย์-การออกแบบสร้างอุปกรณ์นับจำนวนยาเม็ด-เกมระบบภายในอาคารด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระเบิดนิวเคลียร์-ขดลวดเทสลาแบบออดิโอ-แขนกลควบคุมโดยระบบดิจิตอล-คลังเก็บสินค้าอัตโนมัติ-คอมพิวเตอร์ควบคุมการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์-คอมพิวเตอร์ออสซิลโลสโคป-เครือข่ายตัวตรวจจับแบบไร้สาย-เครื่อง CNC ขนาดเล็ก-เครื่องกำเนิดโคโรน่ากระแสตรง บวก กระแสสลับ-เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสน้ำ-เครื่องเก็บข้อมูลสำหรับใช้ใน Instrument Lab-เครื่องขยายแบบแยกส่วน-เครื่องขยายสำหรับหูฟังชนิดพกพาได้-เครื่องขยายเสียงคลาส D-เครื่องขยายเสียงคลาส ดี-เครื่องควบคุมอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในห้องนอน-เครื่องควบแน่นพลาสติก-เครื่องจำหน่ายกาแฟอัตโนมัติ-เครื่องฉายภาพโดยใช้เลเซอร์-เครื่องชั่งน้ำหนักดิจิตอล-เครื่องชาร์จแบตเตอรีแบบโปรแกรมได้ด้วยไทริสเตอร์-เครื่องตรวจความเข้มสนามแม่เหล็กไฟฟ้า-เครื่องตรวจจับและติดตามการเคลื่อนที่ของวัตถุสำหรับกล้อง CCD (เฟส 1)-เครื่องตรวจจับสัญญาณคลื่นย่านความถี่ 2.4 GHz-เครื่องตรวจจับอัตราส่วนรอบและเฟสของหม้อแปลง-เครื่องตรวจสอบธนบัตรไทยอัตโนมัติ-เครื่องตรวจสอบสภาพสารเคลือบผิวท่อ-เครื่องติดตามจุดการจ่ายกำลังสูงสุดของแผงเซลแสงอาทิตย์-เครื่องเติมลมอัตโนมัติ-เครื่องทดสอบการตอบสนองของมนุษย์-เครื่องทดสอบค่าเมกะโอห์ม ขนาด 10-เครื่องทำน้ำเย็นประหยัดพลังงาน-เครื่องนับธนบัตร-เครื่องนับฟ้าผ่า-เครื่องนับเวลาถอยหลังสัญญาณไฟจราจร-เครื่องบรรจุสิ่งของในถุงพลาสติกแบบสุญญากาศ-เครื่องบำบัดน้ำเสียด้วยพลังงานไฟฟ้า-เครื่องป้องกันการขโมยรถจักรยานยนต์-เครื่องปั๊มลมขนาดเล็กควบคุมโดยไมโครคอนโทรลเลอร์-เครื่องปิ้งหมูแผ่นอัตโนมัติ-เครื่องผ่าตัดโดยใช้ความถี่วิทยุ-เครื่องพันขดลวด-เครื่องมือวัดคลื่นไมโครเวฟที่รั่วไหลจากเตาอบไมโครเวฟ-เครื่องมือวัดความชื้นในดินโดยวิธีกระแสไหลวน-เครื่องมือวัดค่าความนำไฟฟ้า-เครื่องมือวัดชนิด Multimeter พื้นฐานสำหรับการทำปฏิบัติการทดลอง-เครื่องมือวัดผลตอบสนองอิมพัลส์ทางเสียงโดยใช้สัญญาณรบกวนเทียม-เครื่องมือวัดแสงแบบแสดงผลเป็นตัวเลข-เครื่องแยกเมล็ดนุ่น ระยะที่ 2-เครื่องรับธนบัตรเพื่อซื้อสินค้า-เครื่องรับส่งวิทยุ FM ผ่านสายไฟฟ้า 220V-เครื่องรับส่งวิทยุ เอเอ็มสเตอริโอ-เครื่องรู้จำเสียงคอร์ดกีตาร์-เครื่องวัด CONDUCTIVITY และอุณหภูมิ-เครื่องวัดความชื้นภายในวัสดุก่อสร้าง-เครื่องวัดความดังเสียงแบบแสดงผลเป็นตัวเลข-เครื่องวัดความเร็วโดยใช้แสงกระพริบ-เครื่องวัดความเร็วรอบมอเตอร์โดยใช้แสง-เครื่องวัดค่าความเป็นฉนวนของน้ำมันหม้อแปลง-เครื่องวัดค่าสี-เครื่องวัดคุณภาพแบตเตอรี่แสดงผลทางจอคอมพิวเตอร์-เครื่องวัดเพื่อสุขภาพติดตั้งบนจักรยาน-เครื่องวัดระดับน้ำบ่อบาดาล ระยะที่ 3-เครื่องวัดระยะทางด้วยคลื่นอัลตร้าโซนิค-เครื่องสร้างสัญญาณรบกวนเทียม-เครื่องเสียงระบบ 5.1 และ 3.1 ช่องสัญญาน-เครื่องหยดสารละลายอัตโนมัติ-เครื่องหันแผงรับพลังงานแสงแดดให้ติดตามตำแหน่งดวงอาทิตย์-เครื่องให้ฮอร์โมนอีริธโธรพอยอิทินสำหรับผู้ป่วยโรคธาลัสซีเมีย-เครื่องอัลตร้าซาวน์ สำหรับทำกายภาพบำบัด-เครื่องอ่านบัตรขนาดเล็ก-เครื่องอ่านบัตรแม่เหล็กชนิดมือถือ-จอแสดงผลแอลอีดีควบคุมโดยไมโครคอนโทรลเลอร์-จักรยานออกกำลังกายที่ปั่นไฟเข้าไฟฟ้าบ้าน 220 โวลท์-ชุดตั้งเวลาควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าหลายช่องทาง-ชุดทดลองเครื่องรับส่งสัญญาณแอนะลอก-ชุดทดลองรับ-ส่งสัญญาณดิจิตอล-ชุดทดลองหาค่า Permeability และ Permittivity ของวัสดุ-ชุดวงจรอิเล็กทรอนิกส์มัลติมิเตอร์พื้นฐาน-ชุดสาธิตระบบควบคุมด้วย PLC-ชุดแสดงการเคลื่อนที่ของคลื่นในสายส่ง-ใช้โทรศัพท์มือถือในการค้นหาสถานที่ท่องเที่ยว ผ่านระบบ Bluetooth-ไซโคลคอนเวอเตอร์แบบ 3 เฟส

ออกความเห็นกับ* หัวข้อโปรเจค หัวข้อโครงงาน โปรเจค Project โปรเจคนักศึกษา พร้อมเอกสาร ในการนำเสนอ และเอกสารในการทำตั้งแต่ คำนำ จนถึง ผนวก
ความเห็น*
ภาพประกอบ ไม่เกิน 400 KB, ขนาดกว้างหรือยาวไม่ควรเกินด้านละ 640 พิกเซล
จากคุณ*
E-mail ระบุตัวอักษรที่เห็น CAPTCHA Image 
  [ เปลี่ยนภาพ ]
ออกแบบเว็บไซต์ Hosting หางาน แปลภาษาญี่ปุ่น ล่ามภาษาญี่ปุ่น