ชาเขียวญี่ปุ่น itoen

เรียนต่อ ปริญญาโทที่ไหนดี เรียนจบง่าย เสียค่าใช้จ่ายน้อย

เรื่องโดย: คุณ poo email: poomar@hotmail.com เข้าดู: 9855 ครั้ง ตอบ: 6 ความเห็น update: 14/07/2011 21:00 หมวด : ให้เช่า ให้กู้ ให้ยืม

วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา UMDC มหาวิทยาลัยทักษิณ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต MPA กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษา ป.โท สาขาการบริหารงานตำรวจ

เรียนต่อ ปริญญาโทที่ไหนดี เรียนจบง่าย เสียค่าใช้จ่ายน้อย

วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา UMDC มหาวิทยาลัยทักษิณ 
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต MPA
กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษา ป.โท
 
สาขาการบริหารงานตำรวจ และ กระบวนการยุติธรรม
สาขาการปกครองท้องถิ่น 
สาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
สาขาการจัดการการเปลี่ยนแปลง
สอนโดยคณาจารย์ที่มีชื่อเสียง เรียนแบบ BLOCK COURSE
เหมาะกับกลุ่มนักศึกษาที่ทำงานเน้นการวิเคราะห์
ไม่เน้นชั่วโมงเรียนเป็นหลัก
 
หลักฐานในการรับสมัคร
สำเนาทะเบียนบ้าน 2 ชุด สำเนาบัตรประชาชน 2 ชุด  transcript 2 ชุด ใบปริญญาบัตร 2 ชุด รูปถ่าย 1 นิ้ว 3 รูป  
หรือ www.u-mdc.com  หรือ โทร.089-6543366
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ชั้น 3 อาคารห้องสมุด 100 ปี
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย จ.ภูเก็ต
โทรสาร 076-226243
 
ค่าลงทะเบียนตลอดหลักสูตร 120,000
นักศึกษาที่สนใจ ## สามารถกู้ ธนาคารออมสิน เพื่อใช้ในการศึกษา ได้เต็มจำนวน
 
ธรรมรัตน์
 

ออกความเห็นกับ* เรียนต่อ ปริญญาโทที่ไหนดี เรียนจบง่าย เสียค่าใช้จ่ายน้อย
ความเห็น*
ภาพประกอบ ไม่เกิน 400 KB, ขนาดกว้างหรือยาวไม่ควรเกินด้านละ 640 พิกเซล
จากคุณ*
E-mail ระบุตัวอักษรที่เห็น CAPTCHA Image 
  [ เปลี่ยนภาพ ]
ออกแบบเว็บไซต์ Hosting หางาน แปลภาษาญี่ปุ่น ล่ามภาษาญี่ปุ่น