เรียนต่อ ปริญญาโทที่ไหนดี เรียนจบง่าย เสียค่าใช้จ่ายน้อย

วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา UMDC มหาวิทยาลัยทักษิณ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต MPA กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษา ป.โท สาขาการบริหารงานตำรวจ

เรื่องโดย: คุณ poo email: poomar@hotmail.com เข้าดู: 9874 ครั้ง ตอบ: 6 ความเห็น update: 14/07/2011 21:00 หมวด : ให้เช่า ให้กู้ ให้ยืม

เรียนต่อ ปริญญาโทที่ไหนดี เรียนจบง่าย เสียค่าใช้จ่ายน้อย

วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา UMDC มหาวิทยาลัยทักษิณ 
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต MPA
กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษา ป.โท
 
สาขาการบริหารงานตำรวจ และ กระบวนการยุติธรรม
สาขาการปกครองท้องถิ่น 
สาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
สาขาการจัดการการเปลี่ยนแปลง
สอนโดยคณาจารย์ที่มีชื่อเสียง เรียนแบบ BLOCK COURSE
เหมาะกับกลุ่มนักศึกษาที่ทำงานเน้นการวิเคราะห์
ไม่เน้นชั่วโมงเรียนเป็นหลัก
 
หลักฐานในการรับสมัคร
สำเนาทะเบียนบ้าน 2 ชุด สำเนาบัตรประชาชน 2 ชุด  transcript 2 ชุด ใบปริญญาบัตร 2 ชุด รูปถ่าย 1 นิ้ว 3 รูป  
หรือ www.u-mdc.com  หรือ โทร.089-6543366
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ชั้น 3 อาคารห้องสมุด 100 ปี
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย จ.ภูเก็ต
โทรสาร 076-226243
 
ค่าลงทะเบียนตลอดหลักสูตร 120,000
นักศึกษาที่สนใจ ## สามารถกู้ ธนาคารออมสิน เพื่อใช้ในการศึกษา ได้เต็มจำนวน
 
ธรรมรัตน์
 

ออกความเห็นกับ* เรียนต่อ ปริญญาโทที่ไหนดี เรียนจบง่าย เสียค่าใช้จ่ายน้อย
ความเห็น*
ภาพประกอบ ไม่เกิน 400 KB, ขนาดกว้างหรือยาวไม่ควรเกินด้านละ 640 พิกเซล
จากคุณ*
E-mail ระบุตัวอักษรที่เห็น CAPTCHA Image 
  [ เปลี่ยนภาพ ]