โครงการในหลวง แม้จะเป็นแค่หญ้า แต่มีคุณอนันต์นะครับผม

ทฤษฎีการป้องกันการเสื่อมโทรม พังทลายของดินโดยหญ้าแฝก พืชจากพระราชดำริ : กำแพงที่มีชีวิตในการอนุรักษ์ คืนธรรมชาติสู่แผ่นดิน

เรื่องโดย: คุณ Love King email: mamieawlovely@hotmail.com เข้าดู: 4385 ครั้ง ตอบ: 9 ความเห็น update: 19/11/2010 21:48 หมวด : อื่นๆ

โครงการในหลวง แม้จะเป็นแค่หญ้า แต่มีคุณอนันต์นะครับผม

โครงการในหลวง แม้จะเป็นแค่หญ้า แต่มีคุณอนันต์นะครับผม

ทฤษฎีการป้องกันการเสื่อมโทรมและพังทลายของดินโดยหญ้าแฝก พืชจากพระราชดำริ : กำแพงที่มีชีวิตในการอนุรักษ์และคืนธรรมชาติสู่แผ่นดิน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงตระหนักถึงสภาพปัญหาการชะล้างพังทลายของดินและการสูญเสียหน้าดินที่อุดมสมบูรณ์ จึงทรงศึกษาถึงศักยภาพของ

ออกความเห็นกับ* โครงการในหลวง แม้จะเป็นแค่หญ้า แต่มีคุณอนันต์นะครับผม
ความเห็น*
ภาพประกอบ ไม่เกิน 400 KB, ขนาดกว้างหรือยาวไม่ควรเกินด้านละ 640 พิกเซล
จากคุณ*
E-mail ระบุตัวอักษรที่เห็น CAPTCHA Image 
  [ เปลี่ยนภาพ ]