โปรแกรมบริหารสินค้าคงคลัง Inventory Management System

โปรแกรมที่พัฒนาด้วย MS Access 2003,2007ความสามารถ กำหนดสถานที่เก็บได้หลายสถานที่ กำหนดผู้ใช้เมนู ได้ รับจ่าย โอน ปรับปรุง มีรายงานสต๊อกสินค้า

เรื่องโดย: คุณ ชูชาติ บูรณพล email: choochat.b@gmail.com เข้าดู: 461 ครั้ง ตอบ: 0 ความเห็น update: 31/10/2010 01:22 หมวด : ต้องการขาย

โปรแกรมบริหารสินค้าคงคลัง Inventory Management System

โปรแกรมบริหารสินค้าคงคลัง Inventory Management System

โปรแกรมที่พัฒนาด้วย MS Access 2003,2007
ความสามารถ กำหนดสถานที่เก็บได้หลายสถานที่ กำหนดผู้ใช้เมนูต่างๆได้ รับจ่าย โอน ปรับปรุง มีรายงานสต๊อกสินค้า รายงานยอดคงเหลือ นำเข้าส่งออก จาก excel ได้ ใช้งานแบบ client server ได้
รับเขียนโปรแกรมด้วย MS Access 2003,MS Access 2007, MS Access 2010 ทุกระบบ

ออกความเห็นกับ* โปรแกรมบริหารสินค้าคงคลัง Inventory Management System
ความเห็น*
ภาพประกอบ ไม่เกิน 400 KB, ขนาดกว้างหรือยาวไม่ควรเกินด้านละ 640 พิกเซล
จากคุณ*
E-mail ระบุตัวอักษรที่เห็น CAPTCHA Image 
  [ เปลี่ยนภาพ ]