cai ผลงาน อ.3 รายงานวิจัย 5 บท

จำนวนคนดู 73631 แสดงความคิดเห็น 42
ลงประกาศโดย : caithai@hotmail.com อีเมลล์ติดต่อ : caithai@hotmail.com
รายงานความไม่เหมาะสม / แจ้งลบ

ให้ คำปรึกษาโดย ผู้เชี่ยวชาญฟรี ๆ
-รับทำ cai  การ์ตูนแอนิเมชั่น    มัลติมีเดีย
  flash+autoware มีฐานข้อมูล เก็บคะแนน
-รายงานวิจัย 5 บท
-คู่มือการใช้งาน
-คู่มือครู
-แผนการสอน
-เว็บไซต์ สื่อการสอน
-โปรเจ็ก
-บทเรียนออนไลน์
-ห้องเรียนออนไลน์
-หนังสือ e-book
-ออกแบบและแต่งเรื่องหนังสือส่งเสริมการอ่าน
-ชุดการสอน
-บทเรียนสำเร็จรูป
-แบบฝึกเสริมทักษะ
-แบบฝึกทักษะ
-บทเรียนโปรแกรม
-บทเรียนการ์ตูน
-ชุดกิจกรรม
-แบบฝึกหัด หลากหลาย    พร้อมกิจกรรม    แบบทดสอบ  มากมาย รูปแบบ เป็นต้น
โดยทีมงานจำนวนมาก
ติดต่อ caithai@hotmail.com
089-1664468  โชค
                                      ผลงานทางวิชาการที่จะส่งขอเลื่อนวิทยฐานะ ผลงานคศ.3 จำนวน 1 รายการ ได้แก่ 1.นวัตกรรม   2.คู่มือการใช้นวัตกรรม  3.รายงานการใช้นวัตกรรม 5 บท ผลงานคศ.4 จำนวน 2 รายการ ได้แก่ 1.งานวิจัย 1 รายการ 2.นวัตกรรมอื่น 1 รายการ ผลงานแต่ละรายการต้องมีรายงาน 5 บท ผลงานคศ.5 จำนวน 2 รายการ และต้องเป็นงานวิจัยและพัฒนา (R&D)  

แจ้งลบ

ความคิดเห็นหมายเลข 257993

ผลงานทางวิชาการที่จะส่งขอเลื่อนวิทยฐานะ คศ.3,คศ.4-ให้ คำปรึกษาโดย ผู้เชี่ยวชาญฟรี ๆ แนะนำการจัดทำทุกๆขั้นตอนแบบละเอียด   ฟรีๆ-รับทำ cai  การ์ตูนแอนิเมชั่น    มัลติมีเดีย  flash+autoware มีฐานข้อมูล เก็บคะแนน-รายงานวิจัย 5 บท -คู่มือการใช้งาน-คู่มือครู -แผนการสอน-เว็บไซต์ สื่อการสอน-โปรเจ็ก-บทเรียนออนไลน์ -ห้องเรียนออนไลน์ -Camtasia-หนังสือ e-book -Adobe Flash-Authorware-Adobe Captivate-ออกแบบและแต่งเรื่องหนังสือส่งเสริมการอ่าน-ชุดการสอน-บทเรียนสำเร็จรูป-บทเรียนสำเร็จรูปประกอบภาพการ์ตูน-แบบฝึกเสริมทักษะ-แบบฝึกทักษะ-บทเรียนโปรแกรม-บทเรียนการ์ตูน-ชุดกิจกรรม-แบบฝึกหัด หลากหลาย    พร้อมกิจกรรม    แบบทดสอบ  มากมาย รูปแบบ เป็นต้นทีมงานจำนวนมาก ติดต่อที่ caithai@hotmail.com 089-1664468  อ.โชค     

แจ้งลบ

ความคิดเห็นหมายเลข 257818

ผลงานทางวิชาการที่จะส่งขอเลื่อนวิทยฐานะ คศ.3,คศ.4 -ให้ คำปรึกษาโดย ผู้เชี่ยวชาญฟรี ๆ แนะนำการจัดทำทุกๆขั้นตอนแบบละเอียด   ฟรีๆ-รับทำ cai  การ์ตูนแอนิเมชั่น    มัลติมีเดีย  flash+autoware มีฐานข้อมูล เก็บคะแนน-รายงานวิจัย 5 บท -คู่มือการใช้งาน-คู่มือครู -แผนการสอน-เว็บไซต์ สื่อการสอน-โปรเจ็ก-บทเรียนออนไลน์ -ห้องเรียนออนไลน์ -Camtasia-หนังสือ e-book -Adobe Flash-Authorware-Adobe Captivate-ออกแบบและแต่งเรื่องหนังสือส่งเสริมการอ่าน-ชุดการสอน-บทเรียนสำเร็จรูป-บทเรียนสำเร็จรูปประกอบภาพการ์ตูน-แบบฝึกเสริมทักษะ-แบบฝึกทักษะ-บทเรียนโปรแกรม-บทเรียนการ์ตูน-ชุดกิจกรรม-แบบฝึกหัด หลากหลาย    พร้อมกิจกรรม    แบบทดสอบ  มากมาย รูปแบบ เป็นต้นทีมงานจำนวนมาก ติดต่อที่ caithai@hotmail.com 089-1664468  อ.โชค     

แจ้งลบ

ความคิดเห็นหมายเลข 257692

ผลงานทางวิชาการที่จะส่งขอเลื่อนวิทยฐานะ คศ.3,คศ.4 -ให้ คำปรึกษาโดย ผู้เชี่ยวชาญฟรี ๆ แนะนำการจัดทำทุกๆขั้นตอนแบบละเอียด   ฟรีๆ-รับทำ cai  การ์ตูนแอนิเมชั่น    มัลติมีเดีย  flash+autoware มีฐานข้อมูล เก็บคะแนน-รายงานวิจัย 5 บท -คู่มือการใช้งาน-คู่มือครู -แผนการสอน-เว็บไซต์ สื่อการสอน-โปรเจ็ก-บทเรียนออนไลน์ -ห้องเรียนออนไลน์ -Camtasia-หนังสือ e-book -Adobe Flash-Authorware-Adobe Captivate-ออกแบบและแต่งเรื่องหนังสือส่งเสริมการอ่าน-ชุดการสอน-บทเรียนสำเร็จรูป-บทเรียนสำเร็จรูปประกอบภาพการ์ตูน-แบบฝึกเสริมทักษะ-แบบฝึกทักษะ-บทเรียนโปรแกรม-บทเรียนการ์ตูน-ชุดกิจกรรม-แบบฝึกหัด หลากหลาย    พร้อมกิจกรรม    แบบทดสอบ  มากมาย รูปแบบ เป็นต้นทีมงานจำนวนมาก ติดต่อที่  ครูต้อม caithai3@hotmail.com085-1935112  

แจ้งลบ

ความคิดเห็นหมายเลข 257691

ผลงานทางวิชาการที่จะส่งขอเลื่อนวิทยฐานะ คศ.3,คศ.4 -ให้ คำปรึกษาโดย ผู้เชี่ยวชาญฟรี ๆ แนะนำการจัดทำทุกๆขั้นตอนแบบละเอียด   ฟรีๆ-รับทำ cai  การ์ตูนแอนิเมชั่น    มัลติมีเดีย  flash+autoware มีฐานข้อมูล เก็บคะแนน-รายงานวิจัย 5 บท -คู่มือการใช้งาน-คู่มือครู -แผนการสอน-เว็บไซต์ สื่อการสอน-โปรเจ็ก-บทเรียนออนไลน์ -ห้องเรียนออนไลน์ -Camtasia-หนังสือ e-book -Adobe Flash-Authorware-Adobe Captivate-ออกแบบและแต่งเรื่องหนังสือส่งเสริมการอ่าน-ชุดการสอน-บทเรียนสำเร็จรูป-บทเรียนสำเร็จรูปประกอบภาพการ์ตูน-แบบฝึกเสริมทักษะ-แบบฝึกทักษะ-บทเรียนโปรแกรม-บทเรียนการ์ตูน-ชุดกิจกรรม-แบบฝึกหัด หลากหลาย    พร้อมกิจกรรม    แบบทดสอบ  มากมาย รูปแบบ เป็นต้นทีมงานจำนวนมาก ติดต่อที่  ครูธี woot2550@hotmail.com081-1755112

แจ้งลบ

ความคิดเห็นหมายเลข 245806

เรียนภาษาอังกฤษ ฟรี
คลิก >> เรียนภาษาอังกฤษ

ถ้าต้องการเรียนภาษาอังกฤษ อย่างมีคุณภาพ และราคาถูก
ดูรายละเอียด คลิก >> เรียนภาษาอังกฤษ

การเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ หนังสือเรียนภาษาอังกฤษที่ออกแบบมาโดยเฉพาะ สื่อการเรียนการสอนชั้นเลิศ และทีมครูคุณภาพที่จะช่วยให้คุณเรียนภาษาอังกฤษได้เร็วกว่าที่อื่นๆ ในประเทศไทย เรามั่นใจว่าผู้เรียนจะประสบความสำเร็จตามที่หวังไว้แน่นอน บรรยากาศการเรียนภาษาอังกฤษที่สนุกสนานทำให้นักเรียนรู้สึก ผ่อนคลายและเรียนได้เร็วขึ้น

ตัวอย่างหลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษ

หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก (Young Learner Course)
สนทนาภาษาอังกฤษทั่วไป (General Conversation English)
หลักสูตรภาษาอังกฤษช่วงปิดเทอม (Holiday English)
หลักสูตรการเรียนส่วนตัว (Individual Course)
แกรมม่า (Grammar)
การเขียน (Writing Course)
ภาษาอังกฤษธุรกิจ (Business English)

อธิบายตัวอย่างหลักสูตรภาษาอังกฤษโดยคร่าว

สนทนาภาษาอังกฤษทั่วไป (General Conversation English)
เป็นหลักสูตรการเรียนภาษาอังกฤษตัวต่อตัว ซึ่งจัดทำขึ้น โดยการวางรากฐานในการใช้ภาษาอังกฤษ เพื่อสร้างพื้นฐานที่แข็งแกร่ง ทั้ง 4 ทักษะ คือ การพูด การฟัง การอ่าน และการเขียน ไปพร้อมๆ กัน โดยคำนึงถึงเนื้อหาที่น่าสนใจ และความสามารถของนักเรียนเป็นสำคัญ เพื่อให้คุณสื่อสารภาษาอังกฤษ ได้อย่างคล่องแคล่วและเป็นธรรมชาติ

แกรมม่า (Grammar)
หลักสูตรแกรมม่า เป็นหลักสูตรที่เสริมสร้างไวยากรณ์ที่สำคัญ เพื่อเป็นพื้นฐานในการใช้ภาษาอังกฤษทั้งการพูด อ่าน เขียน ซึ่ง Grammar ถือเป็นแกนหลักของภาษาอังกฤษ หากเข้าใจถ่องแท้จะสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยความมั่นใจ รวมทั้งจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับการเตรียมตัวสอบ TOEFL, TOEIC, IELTS, อื่นๆ เกือบทุกประเภท
ระดับของหลักสูตรแกรมม่า
1. Fundamental Level (ระดับพื้นฐาน)
เนื้อหาหลัก ประกอบด้วย Tense, Nouns, Pronoun, Verb, Modal, Questions, Passive, Gerund, Infinitive, Phrasal verbs
2. Application Level (ระดับสูง)
เนื้อหาหลัก ประกอบด้วย Adjective Clauses, Noun clauses, Adjective clauses, Adverb clauses, Subject

แจ้งลบ

ความคิดเห็นหมายเลข 225746

รับทำวิจัย วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ รายงานทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ งานเรียบร้อย ราคากันเอง เราเน้นความเป็นกันเองและคุณภาพของงาน 
งานรวดเร็ว ไม่ชาร์จค่าทำงานด่วนเพิ่มค่ะ ตกลงราคาไหนราคานั้นไม่มีเรียกเพิ่มเติมวันส่งงาน ไม่ทำงานชุ่ยๆค่ะ
สามารถโทรมาพูดคุยสอบถามรายละเอียดกันก่อนได้นะคะที่ 082-8887284 หรืออีเมล์ yingz_boom@hotmail.com ตอบทันทีจ้า 
ลูกค้าทุกท่านสามารถตรวจสอบความคืบหน้าของงานได้ตลอดเวลาจ้า 

ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็น