CD-Rom คู่มือครู วิทยาศาสตร์ ป.4 พืชรอบตัวเรา สัตว์น่ารัก และอื่นๆ

CD-Rom คู่มือครู แผนการจัดการเรียนรู้อิงมาตรฐาน หลักสูตรแกนกลาง 51 วิทยาศาสตร์ ป.4 function fbs click u location.href t document.title window.open

เรื่องโดย: คุณ แผนกธุรกิจออนไลน์(ค้าปลีก): email: e-shop@bookpoint.co.th เข้าดู: 708 ครั้ง ตอบ: 0 ความเห็น update: 18/11/2011 10:30 หมวด : ต้องการขาย

CD-Rom คู่มือครู วิทยาศาสตร์ ป.4 พืชรอบตัวเรา สัตว์น่ารัก และอื่นๆ

CD-Rom คู่มือครู แผนการจัดการเรียนรู้อิงมาตรฐาน หลักสูตรแกนกลาง 51 วิทยาศาสตร์ ป.4 function fbs_click() {u=location.href;t=document.title;window.open('http://www.facebook.com/sharer.php?u='+encodeURIComponent(u)+'&t='+encodeURIComponent(t),'sharer','toolbar=0,status=0,width=626,height=436');return false;} html .fb_share_button { display: -moz-inline-block; display:inline-block; padding:1px 20px 0 5px; height:15px; border:1px solid #d8dfea; background:url(http://static.ak.fbcdn.net/rsrc.php/z39E0/hash/ya8q506x.gif) no-repeat top right; } html .fb_share_button:hover { color:#fff; border-color:#295582; background:#3b5998 url(http://static.ak.fbcdn.net/rsrc.php/z39E0/hash/ya8q506x.gif) no-repeat top right; text-decoration:none; } Share ราคา 400.00 บาท | [ ดูตัวอย่างการสั่งซื้อ] [เงื่อนไขการสั่งซื้อ] [คำถามที่ลูกค้าอยากรู้]
CD-Rom คู่มือครู แผนการจัดการเรียนรู้อิงมาตรฐาน หลักสูตรแกนกลาง 51 วิทยาศาสตร์ ป.4  Barcode : 7478001  ราคา 400.00 บาท  น้ำหนัก 187.00 กรัม หมวด : CD แผนการจัดการเรียนรู้ หลักสูตรแกนกลาง 51
เนื้อหาครบถ้วน ตามสาระการเรียนรู้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 ออกแบบหน่วยการเรียนรู้ ตามแนวทาง Backward Design และกำหนดเวลาเรียน ตามโครงสร้างที่กำหนดไว้ในหลักสูตรแกนกลาง ปี 51 จัดกระบวนการเรียนรู้ หลากหลาย เพื่อสร้างองค์ความรู้ และพัฒนาทักษะกระบวนการคิดที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มุ่งพัฒนาผู้เรียน ให้มีคุณภาพ คุณลักษณะตามมาตรฐานตัวชี้วัดที่กำหนดในหลักสูตรแกนกลางปี 51 มุ่งเสริมสร้างสมรรถนะสำคัญ 5 ประการ แก่ผู้เรียน ได้แก่ ความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้ทักษะชีวิต การใช้เทคโนโลยี วัดและประเมินผลตามมาตรฐานตัวชี้วัด เพื่อให้ผู้เรียนบรรลุผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ครอบคลุมความรู้ ด้านทักษะ กระบวนการ ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ วัดและประเมินผลก่อนเรียน ระหว่างเรียน และหลังเรียน เพื่อประเมินความก้าวหน้าทางการเรียนของผู้เรียนเป็นรายบุคคล จัดทำเป็นรูปแบบเอกสารที่สามารถ print ออกมาเพื่อใช้งานได้อย่างสะดวก
- คำชี้แจง  พิเศษ 3 - คำอธิบายรายวิชา  พิเศษ 41 - โครงสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ พิเศษ 42
พืชรอบตัวเรา 1-78 - แผนการเรียนรู้ที่ 1 โครงสร้างของพืช 6 - แผนการเรียนรู้ที่ 2 การเจริญเติบโตของพืช 25 - แผนการเรียนรู้ที่ 3 การสร้างอาหารของพืช 42 - แผนการเรียนรู้ที่ 4 การตอบสนองของพืช 61
สัตว์น่ารัก 79-102 - แผนการเรียนรู้ที่ 5 สัตว์มีการตอบสนอง 83
ดินในท้องถิ่นของเรา 103-135 - แผนการเรียนรู้ที่ 6 เรียนรู้เรื่องของดิน 108
พลังงานแสง 136-200 - แผนการเรียนรู้ที่ 7 แสงกับการมองเห็น 141 - แผนการเรียนรู้ที่ 8 เซลล์สุริยะ 170 - แผนการเรียนรู้ที่ 9 การกระจายแสงขาว 185
จักรวาลและอวกาศ 201-222 - แผนการเรียนรู้ที่ 10 ระบบสุริยะ 205
ภาคผนวก  223-268 - โครงการเสนอแนะ 224 - โครงงานวิทยาศาสตร์ 226 - การทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และมาตรฐาน O-NET 237 - ความสำคัญและหลักการของการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน 239
...................................................การสั่งซื้อ CD ทาง e-mailกรุณา e-mail มาที่ e-shop@bookpoint.co.th
แจ้งรายละเอียด1. ชื่อ - นามสกุล ผู้สั่งซื้อ2. ที่อยู่สำหรับจัดส่ง3. CD ที่ท่านต้องการ ค่า CD 1 แผน รวมค่าจัดส่งแบบด่วนพิเศษ EMS เป็นเงิน 430.00
 
โอนเงินเข้าบัญชี  ธนาคารกสิกรไทยสาขา : สำนักแจ้งวัฒนะ เมืองทองธานี ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี : บริษัทบุ๊ค พอยท์ จำกัด เลขที่บัญชี : 593-2-040-10-9
แจ้งการโอนเงิน โทร 083-988-3476เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับ e-mail แล้วจะทำใบสั่งซื้อและส่งไปให้ทางทาง e-mail ของท่าน และเมื่อท่านแจ้งการโอนเงิน เราจะจัดส่ง CD ให้ท่านต่อไป
 
มุมหนังสือคู่มือครู แผนการสอน หลักสูตรแกนกลาง 51 ทุกสาระวิชา หนังสือวิชาการมากมายwebsite : http://teacher.bookpoint.co.th
แผนกธุรกิจออนไลน์(ค้าปลีก):083-988-3476E-mail:e-shop@bookpoint.co.th
 
บริษัทบุ๊คพอยท์จำกัดอาคารบุ๊คพอยท์เมืองทองธานี497ถนนบอนด์สตรีทตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี11120หมายเลขโทรศัพท์02-960-1799,02-583-5425โทรสาร02-960-1795แผนกธุรกิจออนไลน์:083-988-3476
สนใจมาซื้อที่บริษัทดูแผนที่ได้โดยกดLinkด้านล่างhttp://www.bookpoint.co.th/contact-BP-SUKO.htm

ออกความเห็นกับ* CD-Rom คู่มือครู วิทยาศาสตร์ ป.4 พืชรอบตัวเรา สัตว์น่ารัก และอื่นๆ
ความเห็น*
ภาพประกอบ ไม่เกิน 400 KB, ขนาดกว้างหรือยาวไม่ควรเกินด้านละ 640 พิกเซล
จากคุณ*
E-mail ระบุตัวอักษรที่เห็น CAPTCHA Image 
  [ เปลี่ยนภาพ ]