Tag:

งานบริษัท

 • เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์และการตลาด **สมัครและสัมภาษณ์รอทราบผลทันที **

  | 97| 0 บริษัทเปิดใหม่ รับ นิสิต นักเรียน นักศึกษา  คนว่างงาน ทำงาน Part Time ประจำออฟฟิศ สาขายะลาและสาขาหาดใหญ่ด่วนค่ะ     *** Part time สามารถเลือกวันเวลาทำงานเองได้ *** 10.00-12.00 / 13.00-15.00 /15.00-17.00 เสาร์ อาทิตย์    คุณสมบัติ 1. ชาย/หญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา           2. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office พื้นฐานได้ 3. มีความรับผิดชอบ..
 • รับสมัครพนักงานบริษัทหลายตำแหน่ง (ยะลาและหาดใหญ่)

  | 126| 0 บริษัท Am Gold Group ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับสินค้าอุปโภค บริโภค เหมาะสำหรับ นิสิต นักเรียน นักศึกษา คนว่างงาน อยากมีรายได้เสริม อยากเปลี่ยนงานใหม่ ทำงาน Part Time งานประจำออฟฟิศสาขายะลา รับสมัครด่วนค่ะ   คุณสมบัติ 1. ชาย/หญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา  2. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office พื้นฐานได้ 3. มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา 4. ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ ลักษณะงาน 1. ต้อนรับลูกค้า 2. คีย์ข้อมูล 3...
 • ยะลาหาดใหญ่ต้องการด่วน รับสมัครพนักงานบริษัทหลายตำแหน่ง

  | 116| 0 บริษัท Am Gold Group ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับสินค้าอุปโภค บริโภค เหมาะสำหรับ นิสิต นักเรียน นักศึกษา คนว่างงาน อยากมีรายได้เสริม อยากเปลี่ยนงานใหม่ ทำงาน Part Time งานประจำออฟฟิศสาขายะลา รับสมัครด่วนค่ะ   คุณสมบัติ 1. ชาย/หญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา  2. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office พื้นฐานได้ 3. มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา 4. ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ ลักษณะงาน 1. ต้อนรับลูกค้า 2. คีย์ข้อมูล 3...
 • ต้องการหลายอัตราประสานงานในออฟฟิศ หลายอัตรา

  | 117| 0 บริษัท Am Gold Group ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับสินค้าอุปโภค บริโภค เหมาะสำหรับ นิสิต นักเรียน นักศึกษา คนว่างงาน อยากมีรายได้เสริม อยากเปลี่ยนงานใหม่ ทำงาน Part Time งานประจำออฟฟิศสาขายะลา รับสมัครด่วนค่ะ   คุณสมบัติ 1. ชาย/หญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา  2. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office พื้นฐานได้ 3. มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา 4. ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ ลักษณะงาน 1. ต้อนรับลูกค้า 2. คีย์ข้อมูล 3...
 • รับสมัครเจ้าหน้าที่ต้อนรับและประสานงานในออฟฟิต

  | 123| 0 บริษัทดำเนินธุรกิจด้านอุปโภค บริโภค เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำออฟฟิศทั้ง Full Time และ Part Time ทำงานประจำออฟฟิศ สาขายะลา ด่วนค่ะ   *** Part time สามารถเลือกวันเวลาทำงานเองได้ *** 10.00-12.00 / 13.00-15.00 /15.00-17.00 และ เสาร์ อาทิตย์   คุณสมบัติ 1. ชาย/หญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา      ..
 • ด่วน!! รับเจ้าหน้าที่ประจำออฟฟิศ ม.3 (เทียบเท่า) หรือสูงกว่า หลายตำแหน่ง รายได้ 18,000 บาท..

  | 119| 0 ด่วน!! รับเจ้าหน้าที่ประจำออฟฟิศ ม.3 (เทียบเท่า) หรือสูงกว่า หลายตำแหน่ง รายได้ 18,000 บาท ถ้าผ่านสัมภาษณ์ บริษัทอีวีโอ อินเตอร์เทนเม้นท์ (ธุรกิจส่งออกด้านนวัตกรรม การบำรุง และเสริมสุขภาพโดยตรง) การปฏิบัติงาน วันจันทร์-ศุกร์ 09.00-18.00 น. หยุดวันเสาร์-อาทิตย์ และหยุดนักขัตฤกษ์ ตำแหน่งที่เปิดรับ (จำกัด)-เจ้าหน้าที่ต้อนรับ 3 อัตรา-ประชาสัมพันธ์ 2 อัตรา-โอเปอเรเตอร์ 5 อัตรา-ประสานงานในออฟฟิศ 8 อัตรา-marketing 4 อัตรา (เต็มอัตราแล้ว)*-programmer..
 • รับเจ้าหน้าที่ประจำออฟฟิศ หรือสูงกว่า หลายตำแหน่ง

  | 129| 0 ด่วน!! รับเจ้าหน้าที่ประจำออฟฟิศ ม.3 (เทียบเท่า) หรือสูงกว่า หลายตำแหน่ง รายได้ 18,000 บาท ถ้าผ่านสัมภาษณ์ บริษัทอีวีโอ อินเตอร์เทนเม้นท์ (ธุรกิจส่งออกด้านนวัตกรรม การบำรุง และเสริมสุขภาพโดยตรง) การปฏิบัติงาน วันจันทร์-ศุกร์ 09.00-18.00 น. หยุดวันเสาร์-อาทิตย์ และหยุดนักขัตฤกษ์ ตำแหน่งที่เปิดรับ (จำกัด)-เจ้าหน้าที่ต้อนรับ 3 อัตรา-ประชาสัมพันธ์ 2 อัตรา-โอเปอเรเตอร์ 5 อัตรา-ประสานงานในออฟฟิศ 8 อัตรา-marketing 4 อัตรา (เต็มอัตราแล้ว)*-programmer..
 • ด่วน!! รับเจ้าหน้าที่ประจำออฟฟิศ ม.3 (เทียบเท่า) หรือสูงกว่า หลายตำแหน่ง รายได้ 16,200 บาท..

  | 120| 0 ด่วน!! รับเจ้าหน้าที่ประจำออฟฟิศ ม.3 (เทียบเท่า) หรือสูงกว่า หลายตำแหน่ง รายได้ 16,200 บาท ถ้าผ่านสัมภาษณ์ บริษัทอีวีโอ อินเตอร์เทนเม้นท์ (ธุรกิจส่งออกด้านนวัตกรรม การบำรุง และเสริมสุขภาพโดยตรง) การปฏิบัติงาน วันจันทร์-ศุกร์ 09.00-18.00 น. หยุดวันเสาร์-อาทิตย์ และหยุดนักขัตฤกษ์ ตำแหน่งที่เปิดรับ (จำกัด)-เจ้าหน้าที่ต้อนรับ -ประชาสัมพันธ์ -โอเปอเรเตอร์ -ประสานงานในออฟฟิศ-marketing -programmer (เต็ม) คุณสมบัติ ของผู้ที่สมัครงาน1.ชาย/หญิง..
 • เปิดรับสมัครพนักงานบริษัท หลายฝ่าย

  | 124| 0 บริษัท Am Gold Group ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับสินค้าอุปโภค บริโภค เหมาะสำหรับ นิสิต นักเรียน นักศึกษา คนว่างงาน อยากมีรายได้เสริม อยากเปลี่ยนงานใหม่ ทำงาน Part Time งานประจำออฟฟิศสาขายะลา รับสมัครด่วนค่ะ   คุณสมบัติ 1. ชาย/หญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา  2. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office พื้นฐานได้ 3. มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา 4. ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ ลักษณะงาน 1. ต้อนรับลูกค้า 2. คีย์ข้อมูล 3...
 • ประชาสัมพันธ์- ลูกค้าสัมพันธ์ สาขายะลาและสาขาหาดใหญ่ สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ คุณ ทับทิม 084-4690622

  | 106| 0 บริษัทเปิดใหม่ รับ นิสิต นักเรียน นักศึกษา  คนว่างงาน ทำงาน Part Time ประจำออฟฟิศ สาขายะลาและสาขาหาดใหญ่ด่วนค่ะ     *** Part time สามารถเลือกวันเวลาทำงานเองได้ *** 10.00-12.00 / 13.00-15.00 /15.00-17.00 เสาร์ อาทิตย์    คุณสมบัติ 1. ชาย/หญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา           2. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office พื้นฐานได้ 3. มีความรับผิดชอบ..
 • รับสมัครงานหลายตำแหน่ง **สมัครและสัมภาษณ์รอทราบผลทันที** จำนวน4 อัตรา สนใจติดต่อคุณ ทับทิม..

  | 99| 0   คุณสมบัติ 1. ชาย/หญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา           2. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office พื้นฐานได้ 3. มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา  4. ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ รายได้เฉลี่ย  300-500 บาท / วัน ลักษณะงาน 1. ต้อนรับลูกค้า 2. คีย์ข้อมูล 3. รับโทรศัพท์ 4. ประสานงานทั่วไป 5. ประชาสัมพันธ์   เอกสารการสมัครงาน 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 2..
 • เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์**สมัครและสัมภาษณ์ทราบผลทันที**

  | 120| 0  บริษัทดำเนินธุรกิจด้านอุปโภค บริโภค เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำออฟฟิศทั้ง Full Time และ Part Time ทำงานประจำออฟฟิศ สาขายะลา ด่วนค่ะ   *** Part time สามารถเลือกวันเวลาทำงานเองได้ *** 10.00-12.00 / 13.00-15.00 /15.00-17.00 และ เสาร์ อาทิตย์   คุณสมบัติ 1. ชาย/หญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา      ..
 • ด่วน รับเจ้าหน้าที่ประสานงานในออฟฟิศหลายอัตรา

  | 112| 0   คุณสมบัติ 1. ชาย/หญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา 2. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office พื้นฐานได้ 3. มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา 4. ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ รายได้เฉลี่ย 300-500 บาท / วัน ลักษณะงาน 1. ต้อนรับลูกค้า 2. คีย์ข้อมูล 3. รับโทรศัพท์ 4. ประสานงานทั่วไป 5. ประชาสัมพันธ์ เอกสารการสมัครงาน 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 2 ฉบับ 2. สำเนาทะเบียนบ้าน 2 ฉบับ 3. สำเนาวุฒิการศึกษา 1 ฉบับ 4. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 2..
 • รับสมัครพนักงานบริษัท ด่วน

  | 141| 0 1. ลักษณะงาน ต้อนรับลูกค้า 2. คีย์ข้อมูล 3. รับโทรศัพท์  4. ประสานงานทั่วไป  5. ประชาสัมพันธ์ รายได้เฉลี่ย 300 -500 บาท / วัน 7,500-15,000 บาท / เดือน (ทำงานในส่วนของออฟฟิศนะค่ะ) เอกสารการสมัครงาน  1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 2 ฉบับ  2. สำเนาทะเบียนบ้าน 2 ฉบับ 3. สำเนาวุฒิการศึกษา 1 ฉบับ 4. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 2 รูป *หน้าที่รับผิดชอบแล้วแต่ความถนัดของแต่ละบุคคล* * อิสลามสามารถใส่ผ้าคลุมทำงานได้ มีสถานที่ละหมาด..
 • บริษัทเปิดใหม่ ต้องการรับสมัครบุคลากรหลายตำแหน่ง ติดต่อ คุณทับทิม 084-4690622

  | 116| 0 บริษัทเปิดใหม่ดำเนินธุรกิจด้านอุปโภค บริโภค เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่ ทำงานประจำออฟฟิศ Part time สามารถเลือกวันเวลาทำงานเองได้ 09.00-12.00 / 13.00-15.00 /15.00-17.00/และ เสาร์ อาทิตย์   คุณสมบัติ                            ..
 • รับสมัครพนักงานบริษัท หลายอัตรา

  | 109| 0 ลักษณะงาน 1. ต้อนรับลูกค้า 2. คีย์ข้อมูล 3. รับโทรศัพท์  4. ประสานงานทั่วไป  5. ประชาสัมพันธ์ รายได้เฉลี่ย 300 -500 บาท / วัน 7,500-15,000 บาท / เดือน (ทำงานในส่วนของออฟฟิศนะค่ะ) เอกสารการสมัครงาน  1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 2 ฉบับ  2. สำเนาทะเบียนบ้าน 2 ฉบับ 3. สำเนาวุฒิการศึกษา 1 ฉบับ 4. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 2 รูป *หน้าที่รับผิดชอบแล้วแต่ความถนัดของแต่ละบุคคล* * อิสลามสามารถใส่ผ้าคลุมทำงานได้ มีสถานที่ละหมาด..
 • ด่วน บริษัทเปิดใหม่ ต้องการรับสมัครบุคลากรหลายตำแหน่ง สนใจติดต่อคุณโซเฟียร์ 0844690622

  | 103| 0 บริษัท Am gold group ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับสินค้าอุปโภคบริโภค รับสมัคร นิสิต นักเรียน นักศึกษา คนว่างงาน ทำงาน Full time/ Part Time ประจำออฟฟิศ สาขายะลาและสาขาหาดใหญ่ด่วนค่ะ *** Part time สามารถเลือกวันเวลาทำงานเองได้ *** 09.00-12.00 / 13.00-15.00 /15.00-17.00 เสาร์ อาทิตย์ คุณสมบัติ 1. ชาย/หญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา 2. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office พื้นฐานได้ 3. มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา 4...
 • รับด่วน...เจ้าหน้าที่ประสานงานบริษัท ..ติดต่อ คุณไอนา 0951068337 , 084-4690622

  | 125| 0 บริษัทเปิดใหม่ (ต้องการขยายสาขา) รับ นิสิต นักเรียน นักศึกษา  คนว่างงาน ทำงาน Part Time   /Full Time ประจำออฟฟิศ สาขาหาดใหญ่ ด่วนค่ะ      *** Part time สามารถเลือกวันเวลาทำงานเองได้ *** 09.00-12.00 / 13.00-15.00 /15.00-17.00 **ลักษณะงาน  ** 1. ต้อนรับลูกค้า  ..
 • ด่วน..รับสมัครพนักงานบริษัท สาขายะลา/สาขาหาดใหญ่ คิดค่อคุณ ไอนา 0951068337

  | 84| 0 ด่วนมากบริษัท ผู้ดำเนินธุรกิจสินค้าด้านอุปโภค เเละบริโภค มีความต้องการที่จะขยายสาขางานเพิ่มเติม ต้องการที่” จะเปิดรับบุคลากรประจำออฟฟิศ สาขาหาดใหญ่หลายอัตรา * เวลาเปิดทำการ 9.00-16.30 น. ทุกวันจันทร์-วันเสาร์* บริษัทเปิดใหม่ (ต้องการขยายสาขา) รับ นิสิต นักเรียน นักศึกษา  คนว่างงาน ทำงาน Part Time   /Full..
 • ด่วน รับพนักงานบริษัทหลายฝ่าย สาขายะลา/หาดใหญ่ ติดต่อคุณ ไอนา 0951068337

  | 117| 0 บริษัท Am gold group ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับสินค้าอุปโภคบริโภค รับสมัคร นิสิต นักเรียน นักศึกษา  คนว่างงาน ทำงาน  Full time/ Part Time  ประจำออฟฟิศ สาขายะลาและสาขาหาดใหญ่ด่วนค่ะ      *** Part time สามารถเลือกวันเวลาทำงานเองได้ *** 09.00-12.00 / 13.00-15.00 /15.00-17.00 เสาร์ อาทิตย์ ติดต่อคุณ ไอนา 095-1068337 หรือ..
 • บริการรถบัสนำเที่ยว บริการรถตู้นำเที่ยว ได้รับความไว้วางใจ ในการทำงาน จากหลายบริษัท

  | 73| 0 นิวอธิชารุ่งเรืองทัวร์ บริการรถบัสนำเที่ยว บริการรถตู้นำเที่ยว ได้รับความไว้วางใจ ในการทำงาน จากหลายบริษัท นิวอธิชารุ่งเรืองทัวร์ ให้บริการในการเดินทางเพื่อรับส่งผู้โดยสารและพนักงานบริษัทต่าง ๆ มาเป็นเวลา กว่า 10 ปี และได้รับความไว้วางใจ ในการทำงาน จากหลายบริษัท และผู้จ้างงานที่ได้มอบหมายให้เราดูแล พวกคุณมาจนถึงทุกวันนี้ ในตอนนี้ ทางนิวอธิชารุ่งเรืองทัวร์ ได้เปิดรับงาน เช่า-เหมาทัวร์ เดินทางไปในที่ต่าง ๆ ทั่วทุกภาค และ ทางเรา..
 • รับสมัครพนักงานบริษัทสาขาหาดใหญ่

  | 181| 0 บริษัทดำเนินธุรกิ จความสวยความงาม ด้านสุขภาพ (สาขาหาดใหญ่)   ต้องการผู้ร่วมงานจำนวนมากทั้ง Full Time และ Part Time(นักเรียน นิสิตนักศึกษา  คนว่างงาน อยากเปลี่ยนงาน อยากมีรายได้) ** Full-Time 10.00-17.00         ** Part-Time สามารถเลือกวัน/เวลาทำงานได้  คุณสมบัติ1. ชาย/หญิงอายุ 18 ปีขึ้นไป2. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี3. ตรงต่อเวลา/มีความรับผิดชอบ4. วุฒิการศึกษา ม.3..
 • บริการเงินนอกระบบ สินเชื่อเงินด่วน ให้กู้เงินด่วน แหล่งเงินด่วน เงินกู้นอกระบบ เงินด่วน30นาที

  | 104| 0 เงินด่วน เงินสดทันใจ แหล่งเงินด่วน เอกสารไม่ยุ่งยาก 0885219685 ออนจริงใจได้เงินแน่นอนครับ บริการเงินกู้ จะติดแบล็คลิสหรือไม่ติดแบล็คลิสก็สามารถกู้ได้ ไม่ว่าจะเป็นพ่อค้าแม่ค้า พนักงานบริษัท หรืออาชีพอิสระ ก็สามารถกู้ได้ เพียงท่านมีเอกสารดังต่อไปนี้1.สำเนาบัตรประชาชน2.สำเนาทะเบียนบ้าน3.สลิปเงินเดือน(สำหรับพนักงานบริษัท)4.เสตจเมน์ย้อนหลัง3-6เดือน5.คนค้ำประกัน(กรณีพ่อค้าแม่ค้า อาชีพอิสระ) เราบริการในพื้นที่กรุงเทพ ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ฉะเชิงเทรา..
 • บริการเงินนอกระบบ สินเชื่อเงินด่วน ให้กู้เงินด่วน แหล่งเงินด่วน เงินกู้นอกระบบ เงินด่วน30นาที

  | 96| 0 เงินด่วน เงินสดทันใจ แหล่งเงินด่วน เอกสารไม่ยุ่งยาก 0885219685 ออนจริงใจได้เงินแน่นอนครับ บริการเงินกู้ จะติดแบล็คลิสหรือไม่ติดแบล็คลิสก็สามารถกู้ได้ ไม่ว่าจะเป็นพ่อค้าแม่ค้า พนักงานบริษัท หรืออาชีพอิสระ ก็สามารถกู้ได้ เพียงท่านมีเอกสารดังต่อไปนี้1.สำเนาบัตรประชาชน2.สำเนาทะเบียนบ้าน3.สลิปเงินเดือน(สำหรับพนักงานบริษัท)4.เสตจเมน์ย้อนหลัง3-6เดือน5.คนค้ำประกัน(กรณีพ่อค้าแม่ค้า อาชีพอิสระ) เราบริการในพื้นที่กรุงเทพ ชลบุรี ระยอง จันทบุรี..
 • เปิดรับพนักงานประจำออฟฟิศ หยุดเสาร์-อาทิตย์ วุฒิม.3ขึ้นไป สนใจติดต่อคุณเจนนี่ เบอร์0954084429

  | 165| 0 เนื้อหาที่ใช้ประกาศ รายละเอียดงานบริษัท ELT.ThaiLand.Group เปิดรับบุคคลากร *วุฒิม.3 ขึ้นไป* หยุดเสาร์-อาทิตย์-นักขัตฤกษ์* ไม่จำกัดวุฒิ และ ประสบการณ์ อัตราที่รับ : 10 อัตรา (ทั้งฟูลไทม์ และ พาร์ทไทม์)รายได้เฉลี่ย รวมโบนัสเบี้ยขยัน 100% (ตามโครงสร้างระบบบริษัท) สวัสดิการ / ข้อมูลเพิ่มเติม : เบี้ยขยัน, โบนัส, และ ท่องเที่ยวต่างประเทศตำแหน่งที่เปิดรับ1.พนักงานต้อนรับ -ทำหน้าที่ต้อนรับและแนะนำผู้ที่มาติดต่อกับบริษัท 2.พนักงานประชาสัมพันธ์..
 • เปิดรับพนักงานประจำออฟฟิศ วุฒิม.3-6 •หยุดเสาร์-อาทิตย์• >>สนใจติดต่อ คุณเจนนี่..

  | 232| 0 เนื้อหาที่ใช้ประกาศ รายละเอียดงานบริษัท ELT.ThaiLand.Group เปิดรับบุคคลากร *วุฒิม.3 ขึ้นไป* หยุดเสาร์-อาทิตย์-นักขัตฤกษ์* ไม่จำกัดวุฒิ และ ประสบการณ์ อัตราที่รับ : 10 อัตรา (ทั้งฟูลไทม์ และ พาร์ทไทม์)รายได้เฉลี่ย รวมโบนัสเบี้ยขยัน 100% (ตามโครงสร้างระบบบริษัท) สวัสดิการ / ข้อมูลเพิ่มเติม : เบี้ยขยัน, โบนัส, และ ท่องเที่ยวต่างประเทศตำแหน่งที่เปิดรับ1.พนักงานต้อนรับ -ทำหน้าที่ต้อนรับและแนะนำผู้ที่มาติดต่อกับบริษัท 2.พนักงานประชาสัมพันธ์..
 • Call Center ให้บริการข้อมูลลูกค้า ประจำรามคำแหง (English Skill)

  | 207| 0 รายละเอียดของงาน- รับสาย ให้ข้อมูลลูกค้าและรับเรื่องร้องเรียนต่างๆ เกี่ยวกับร้านค้าโค้กต่างๆ งานซ่อม ให้ข้อมูล และแจ้ง promotion ผลิตภัณฑ์ต่างๆของไทยน้ำทิพย์ **Skill Eng (มีค่าภาษา 4,000 บาท/เดือน) ทำงานวันจันทร์-เสาร์ หยุดวันอาทิตย์ ( 6 วัน/สัปดาห์ ) เวลาปฏิบัติงานงาน 8.00-18.00 น. สถานที่ปฏิบัติงานบริษัทไทยน้ำทิพย์ (ติด รพ.รามคำแหง) ซ.รามคำแหง 81 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ จังหวัดกรุงเทพมหานคร  1 อัตรา เงินเดือน 19,000++..
 • การจะได้เสื้อคอปกเท่ๆ ซักตัว เป็นเรื่องง่ายมากสำหรับ MajestaPolo

  | 999+| 0 ตอนนี้การจะหาเสื้อคอปกให้พนักงานบริษัทใส่ทำงานไม่ใช้เรื่องยากอีกต่อไป แล้วยิ่งถ้ามีแบบเสื้ออยู่แล้วก็สบายหายห่วงได้เสื้อรวดเร็วซึ่งผลิตด้วยเนื้อผ้าอย่างดี สีไม่ตก ไม่ย้วย   หรือถ้าต้องการชมแบบเสื้อคอปกเป็นตัวอย่างในการออกแบบ สามารถชมได้ที่ www.majestapolo.com มีโชว์มากกว่า 250 แบบเสื้อ และถ้าต้องการโชว์โลโก้บริษัทบนเสื้อก็มีทั้งปักหรือสกรีนไว้บริการ   สายด่วนสอบถามเสื้อคอปกได้ที่ 089-104-9744 อีเมล์ที่ majestapolo@gmail.com